Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Què és el doctorat?

Si t'agrada investigar i innovar, amb el doctorat podràs aprofundir en un camp de coneixement concret i generar coneixements útils per a la societat.

El doctorat és un tipus d'estudis de postgrau que consisteix essencialment a investigar sobre un tema relacionat amb la carrera o màster que s'ha cursat. La formació finalitza amb l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral que incorpora els resultats originals de la recerca científica duta a terme.

Informa't amb més detall del doctorat a continuació.

Què és el doctorat

Actualment, els estudis universitaris oficials s'organitzen en tres nivells: grau, màster i doctorat. És per això que el títol de doctor o doctora constitueix la formació acadèmica de més alt nivell que es pot aconseguir.

La seva durada és de 3 anys a temps complet i de 5 anys a temps parcial.

Existeix la possibilitat de cursar la totalitat o part d'un doctorat a l'estranger, com també d'obtenir el títol de doctorat internacional si realitzes una estada mínima de 3 mesos en una universitat estrangera, o presentes part de la tesi en un idioma diferent al teu i que sigui habitual per a les comunicacions en el teu camp científic.

Com accedir al doctorat?

Amb caràcter general, per a accedir a aquests estudis has d'estar en possessió d'un títol de grau o equivalent, d'un títol de màster oficial, i haver superat en el conjunt de tots dos ensenyaments un total de 300 crèdits.

Cada universitat pot establir altres requisits específics per a la selecció dels candidats i candidates. Alguns exemples poden ser:

 • Expedient acadèmic.
 • Experiència professional.
 • Experiència investigadora.
 • Coneixement d'idiomes.
 • Complements de formació.

Com puc finançar els estudis de doctorat?

Normalment, les beques per a finançar els costos de la matrícula dels estudis de doctorat van associades als contractes predoctorals, és a dir, a contractes laborals entre la persona investigadora i la universitat a on es realitza la recerca. Els organismes públics ofereixen ajudes per a promoure aquest tipus de contractes i fomentar la formació investigadora en programes de doctorat.

 • Contractes predoctorals del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

  • Ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU). Beques destinades a la realització de tesis doctorals en universitats espanyoles. Permeten avançar en la consecució del títol de doctor i en l'adquisició de competències docents universitàries a canvi d'una dotació econòmica mensual durant quatre anys.

  • Ajudes predoctorals programa "Salvador de Madariaga". Ajudes per a realitzar estudis de doctorat en el IUE (Institut Universitari Europeu de Florència) en matèria jurídica, econòmic-empresarial, polític-sociològica o d'humanitats. Les persones beneficiàries reben un salari mentre realitzen la seva tesi doctoral i col·laboren en activitats investigadores durant quatre anys.

 • Contractes predoctorals del Ministeri de Ciència i Innovació.

  • Ajudes del programa estatal per desenvolupar, atreure i retenir talent. Ajudes dirigides a la contractació predoctoral per a la realització d'un projecte de recerca en universitats, institucions o empreses.

 • Contractes predoctorals de la Generalitat de Catalunya.
 • Contractes predoctorals de les pròpies universitats.


Existeixen també entitats privades que convoquen beques i ajudes per a estudiar un doctorat a nivell nacional o internacional. Per exemple:

 • Beques del DAAD (Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic). Beques per a realitzar programes de formació a Alemanya adreçats a estudiants de doctorat i investigadors.

 • Beques de doctorat INPhINIT de "la Caixa". Ajudes destinades a la contractació d'estudiants de qualsevol nacionalitat per a dur a terme el seu projecte de doctorat en universitats o centres de recerca d'Espanya o Portugal. Els projectes de recerca han de centrar-se concretament en les disciplines STEM: ciències de la vida i la salut, ciències experimentals, física, química i matemàtiques.

 • Beques Fulbright. Beques per a estudiants que estiguin realitzant la tesi doctoral a Espanya o desitgin desenvolupar projectes de recerca predoctoral als Estats Units.

 • Beques Fundación Carolina. Beques per a estudiants d'Amèrica Llatina que vulguin realitzar un programa de doctorat a Espanya.

 • Beques Santander. Ajudes destinades a fomentar l'activitat investigadora i la mobilitat internacional dels estudiants de doctorat.


Si en algun moment prens la decisió de començar un programa de doctorat, tingues en compte que un dels requisits imprescindibles per a accedir a aquesta formació és comptar amb un màster oficial.

Consulta en el nostre diccionari d'estudis la descripció exhaustiva de les titulacions de màster oficial existents i decideix-te a cursar la que es correspongui amb els teus interessos i la teva formació.