Orientació Acadèmica

Què és el doctorat?

Què és el doctorat?

Si t'agrada descobrir, investigar i innovar, el doctorat són els estudis que et permetran profunditzar en un camp concret i generar coneixements.

El doctorat és un tipus d'estudis que consisteix essencialment en aprofundir en l'estudi d'un tema relacionat amb la carrera o màster que s'ha cursat. La formació finalitza amb l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral que incorpora els resultats originals de la recerca científica duta a terme.

Què és el doctorat

Actualment, el sistema universitari oficial s'organitza en estudis de primer cicle (graus), segon cicle (màsters oficials) i tercer cicle (doctorats). És per això que el títol de doctor constitueix el major grau acadèmic que es pot aconseguir.

La seva durada varia entre una durada mínima de 3 anys a temps complet i 5 a temps parcial, en funció de les circumstàncies personals.

Existeix la possibilitat de cursar la totalitat o part d'un doctorat a l'estranger, com també obtenir el títol de doctorat internacional si compleixes amb un mínim d'internacionalització durant el teu doctorat, com una estada mínima de 3 mesos a l'estranger o la presentació de part de la tesi en un idioma estranger que sigui habitual per a les comunicacions en el teu camp científic.

Com accedir al doctorat?

Amb caràcter general, per a accedir a aquests estudis has d'estar en possessió d'un títol de grau o equivalent i un títol de màster oficial o equivalent, i haver superat en el conjunt de tots dos ensenyaments un total de 300 crèdits.

Cada universitat pot establir altres requisits específics per a la selecció dels candidats i candidates. Alguns exemples poden ser:

 • Expedient acadèmic.

 • Experiència professional.

 • Experiència investigadora.

 • Coneixement d'idiomes.

Alguns doctorats poden exigir complements de formació específics per a accedir.

Com puc finançar els estudis de doctorat?

Normalment, les beques per a finançar els costos de la matrícula dels estudis de doctorat van associades als contractes predoctorals, contractes laborals entre la persona investigadora i la universitat en la qual realitza la recerca. Els organismes públics ofereixen ajudes per a promoure aquest tipus de contractes i fomentar la formació investigadora en programes de doctorat.

 • Contractes predoctorals del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

  • Ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU): beques destinades a la realització de tesis doctorals en universitats espanyoles. Permeten avançar en la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries a canvi d'una dotació econòmica mensual durant quatre anys.

  • Ajudes predoctorals programa "Salvador de Madariaga": ajudes per a realitzar estudis de doctorat en el IUE (Institut Universitari Europeu de Florència) en matèria jurídica, econòmic-empresarial, polític-sociològica o d'humanitats. Les persones beneficiàries rebran un salari mentre realitzen la seva tesi doctoral i col·laboren en activitats investigadores durant quatre anys.

 • Contractes predoctorals del Ministeri de Ciència i Innovació.

  • Ajudes del programa estatal de Promoció del Talent i l'Ocupabilitat en I+D+i: ajudes dirigides a la contractació predoctoral per a la realització d'un projecte de recerca en universitats o empreses (si es tracta de projectes de recerca industrial).

 • Contractes predoctorals de les Conselleries d'Educació o universitats de les diferents comunitats autònomes.

 • Contractes predoctorals de les universitats.Existeixen també entitats privades que convoquen beques i ajudes per a estudiar un doctorat a nivell nacional o internacional.
 

 • Beques del DAAD (Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic): beques per a realitzar programes de formació a Alemanya dirigits a estudiants de doctorat i investigadors.

 • Beques de doctorat INPhINIT de "la Caixa": ajudes destinades a la contractació d'estudiants de qualsevol nacionalitat per a dur a terme el seu projecte de doctorat en universitats o centres de recerca d'Espanya o Portugal.

 • Beques Fulbright: beques per a estudiants que estiguin realitzant la tesi doctoral a Espanya i desitgin desenvolupar projectes de recerca predoctoral als Estats Units.

 • Beques Fundación Carolina: beques per a estudiants d'Amèrica Llatina que desitgin realitzar un programa de doctorat a Espanya.

 • Beques Santander: ajudes destinades a fomentar l'activitat investigadora i la mobilitat internacional dels estudiants de doctorat.


T'interessaria realitzar un doctorat? Compleixes amb els requisits? Si és així ja pots començar a buscar els doctorats que existeixen per a trobar aquell que es correspongui amb els teus interessos i formació.