Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Quins màsters habiliten per a l'exercici professional?

Quins màsters habiliten per a l'exercici professional?

Per a exercir determinades professions existeix una regulació específica.

Per exemple, el mestre o mestra d'Educació Infantil o Primària pot desenvolupar la seva tasca amb només disposar del títol de grau. No obstant això, en altres casos, és necessari cursar un màster que sigui habilitant per a exercir la professió.

Dins dels màsters universitaris oficials existeixen els màsters habilitants o màsters que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada.

màster habilitant

A continuació, pots trobar el llistat d'algunes professions regulades en les quals és necessari cursar un màster habilitant per a poder exercir.
 
PROFESSIÓ REGULADA MÀSTER OFICIAL REQUERIT
Advocat Màster Universitari en Advocacia
Màster Universitari en Advocacia i Procura
Procurador Màster Universitari en Procura
Màster Universitari en Advocacia i Procura
Arquitecte Màster Universitari en Arquitectura
Capità de la marina mercant Màster Universitari en Ingeniería Nàutica i Transport Marítim
Cap de màquines de la marina mercant Màster Universitari en Enginyeria Marina
Enginyer aeronàutic Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica
Enginyer agrònom Màster Universitari en Enginyeria Agrònoma
Enginyer de camins, canals i ports Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Enginyer forestal Màster Universitari en Enginyeria Forestal
Enginyer industrial Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Enginyer de mines Màster Universitari en Enginyeria de Mines
Enginyer naval i oceànic Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica
Enginyer de telecomunicacions Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Professor d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i escoles d'idiomes Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
Psicòleg general sanitari Màster Universitari en Psicologia General Sanitària


Troba l'oferta formativa de màsters habilitants i coneix els criteris que t'ajudaran a triar un màster.