Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

El millor Batxillerat per estudiar Medicina

Quina modalitat de Batxillerat trio si vull estudiar Medicina?

Les matèries de cada modalitat de Batxillerat aporten coneixements essencials per accedir a l'educació superior.

L'elecció de la modalitat serà decisiva durant la selectivitat per aconseguir una bona nota d'admissió als estudis universitaris a les universitats públiques, ja que, depenent del grau i del centre en el qual vulguis estudiar, unes matèries ponderaran més que d'altres en el càlcul de la nota.

És a dir, en la fase específica de la PAU els exàmens de determinades matèries sumaran més punts que d'altres, ja que tindran més pes les assignatures directament relacionades amb la carrera a la que vols accedir.

Per al Grau en Medicina, les matèries de Batxillerat que més ponderen en la fase voluntària de selectivitat pertanyen a la modalitat de Ciències i Tecnologia. És el cas d'assignatures com Biologia, Física o Química.

Si ja tens clar que t'interessen aquests continguts i que el teu objectiu acadèmic i professional està vinculat al món de la medicina, el Batxillerat científic és la teva millor opció.

Pots explorar al cercador de notes de tall les notes per accedir al Grau en Medicina a totes les universitats de Catalunya que l'imparteixen.