144

Professions d'Economia i administració d’empreses

Filtrar
Els auxiliars administratius ajuden a mantenir el funcionament correcte i eficaç de les oficines. Realitzen una gran varietat de tasques administratives, com ara l'actualització, registre i emmagatzemament d'informació, la fotocòpia, l'arxivament, el tractament de text, l'atenció al telèfon i la ges...
L'administratiu realitza tasques administratives i d'oficina d'acord amb els procediments establerts per cada organització.
Els directors o caps de vendes són responsables de liderar i administrar a un equip de venedors amb l'objectiu de maximitzar les vendes i els ingressos de l'empresa. Aquests professionals estableixen amb el director comercial els objectius de venda i les estratègies per a aconseguir-los. Entre les s...
Els directors comercials planifiquen, dirigeixen i coordinen l'estratègia comercial d'una empresa o organització. Aquests professionals són una peça clau de l'equip directiu de la companyia i entre les seves principals responsabilitats està treballar pel compliment dels objectius proposats per a pot...