140

Professions d'Economia i administració d’empreses

Filtrar
El promotor de vendes fa demostracions de productes en locals comercials, exposicions i cases particulars amb la finalitat de que els potencials clients comprin aquests productes.
El caixer de comerç escaneja, suma i cobra els diferents productes que ha comprat el consumidor.
El director comercial i de vendes planifica, dirigeix i coordina les activitats de vendes i comercialització d'una empresa o organització.
Els xarcuters o xarcuteres poden dedicar-se a la manipulació i venda d'embotits, a la preparació de productes carnis elaborats, o bé combinar totes dues activitats. Així, depenent de les funcions exercides, poden exercir per compte d'altri a xarcuteries, supermercats o a fàbriques de productes alime...
Els consultors o consultores de medi ambient son professionals amb coneixements amplis o especialitzats en medi ambient que presten serveis d’assessoria i gestió a empreses i institucions sobre l’impacte de la seva activitat, el compliment de la normativa en matèria ambiental i plans de modernitzaci...
Un o una Agile Coach s'encarrega d'impulsar i guiar la implementació de les metodologies àgils en una organització amb la finalitat de millorar la flexibilitat, l'eficiència i els resultats de l'empresa. Aquests professionals analitzen els processos que es duen a terme en una organització i proposen...
L'administratiu o administrativa de logística s'encarrega de les tasques administratives relatives a la cadena de subministrament d'una empresa. Entre les àmplies i variades funcions dels administratius de logística, es troba l'atenció telefònica dels clients, la gestió i el seguiment de comandes, l...
Els especialistes en serveis de gestió es dediquen a promoure, desenvolupar i posar en pràctica una sèrie de mètodes i tècniques per millorar la productivitat i la qualitat a les empreses. Els serveis de gestió inclouen l'anàlisi i l'estudi de la productivitat, la millora del negoci i una àmplia gam...
Els assistents administratius mecanògrafs mecanografien documents mitjançant software informàtic. Les seves tasques poden incloure l'escriptura de còpies o la transcripció d'àudio. La majoria d'assistents també porten a terme altres tasques d'oficina o de secretaria, com realitzar fotocòpies, enviar...
Els assistents administratius de l'Administració Pública treballen en organismes i departaments governamentals. Ajuden a garantir que les oficines funcionin correctament. Per exemple, actualitzen, registren i emmagatzemen informació i documents, responen a preguntes, gestionen el correu i mantenen e...
Els administratius de l'Administració Pública treballen en organismes i departaments governamentals. Són responsables de tasques administratives com ara ocupar-se de consultes del públic, encarregar-se de les sol·licituds de subsidis, donar consell, gestionar la correspondència i escriure cartes. So...
Els directors de sucursal bancària són responsables del funcionament eficient i la rendibilitat del seu departament o sucursal bancària. Això inclou la gestió del personal, el contacte amb el client, i el seguiment de comptes, préstecs i altres serveis bancaris.
Els operaris de magatzem de construcció treballen amb diversos tipus de materials de construcció, des de sorra i ciment fins a accessoris de bany. Alguns tracten amb els clients i cobren comandes. Carreguen, descarreguen, traslladen i emmagatzemen productes, i mesuren, pesen i tallen les mercaderies...
Els auxiliars de neteja en sec controlen equips de neteja, com ara premses de vapor o màquines de neteja en sec, i netegen la roba d'acord amb les instruccions del client. Eliminen les taques amb productes químic i porten a terme reparacions menors a la roba.
Els secretaris financers porten a terme un treball d'oficina que implica la manipulació de xifres amb gran exactitud. Les seves funcions varien segons l'empresa o persona per a la qual treballen. Pot ser que hagin de preparar factures, cobrar pagaments i calcular salaris. Mantenen els registres i ve...
Els venedors de material informàtic treballen a les botigues de venda d'ordinadors i productes informàtics. Ajuden els clients a escollir els millors productes que satisfacin les seves necessitats i realitzen totes les tasques necessàries per completar la venda.
Els administratius d'una companyia d'assegurances porten a terme una feina administrativa i tasques de suport a l'asseguradora. A les companyies petites, realitzen diverses tasques, mentre que a les més grans tenen una feina més especialitzada.
Els distribuïdors de comandes treballen a magatzems o botigues. Recullen els materials que figuren al formulari de comanda d'un client i els envien al departament corresponent per ser empaquetats i desempaquetats.
Els empleats d'oficines de correus que treballen darrere del taulell de les oficines de correus ofereixen una àmplia gamma de serveis postals als clients.
Els missatgers ciclistes ofereixen una varietat d'articles a cases i negocis. Poden realitzar lliuraments de qualsevol mena, des de documents legals fins a subministraments mèdics. Treballen a les grans ciutats, on el trànsit és un problema per als vehicles motoritzats.