145

Professions d'Economia i administració d’empreses

Filtrar
Els entrevistadors d'estudis de mercat recopilen fets i opinions a través d'entrevistes al públic o als membres d'una empresa. Acostumen a seguir un format establert i registren les respostes en un qüestionari. L'entrevista es pot fer cara a cara al carrer o al domicili dels entrevistats o bé per te...
Els revisors de comptadors efectuen la lectura de comptadors d'electricitat, gas o aigua a habitatges i oficines. Així mateix, s'encarreguen d'informar sobre l'existència de comptadors defectuosos o que s'han fet malbé.
A les benzineres autoservei, els empleats cobren, mantenen en condicions l'esplanada de l'estació i despatxen a la botiga. En algunes benzineres petites, els empleats posen la gasolina en el vehicle dels clients.
Els directors de presó gestionen presons i altres institucions, com, per exemple, centres per a delinqüents juvenils. S'ocupen de tot allò relacionat amb el personal, incloent-hi la formació i la disciplina. Els directors són responsables de la seguretat i l'atenció general, així com del progrés i l...
Els representants d'editorial publiciten i venen llibres del catàleg de títols d'un editor. El treball consisteix a visitar llocs com ara llibreries especialitzades, majoristes, biblioteques i escoles.
Els inspectors de control de qualitat supervisen que els productes compleixin amb les normes de qualitat i seguretat. Entre les seves funcions concretes trobem l'elaboració d'un pla de control; comprovar les mostres i examinar els productes; registrar els controls realitzats i elaborar informes. Les...
Els escombriaires retiren les escombraries domèstiques i recullen els residus industrials i comercials. Generalment treballen com a part d' un equip en un camió d'escombraries, recollint les escombraries i descarregant-les en un punt.
Els demostradors comercials detallistes promocionen i venen un producte en particular, generalment dins (o a les portes) d'un supermercat o botiga al detall. Animen el públic a provar un producte alimentari i realitzen demostracions de com funciona un aparell, per exemple.
Els directors o caps de vendes són responsables de liderar i administrar a un equip de venedors amb l'objectiu de maximitzar les vendes i els ingressos de l'empresa. Aquests professionals estableixen amb el director comercial els objectius de venda i les estratègies per a aconseguir-los. Entre les s...
Els gerents comercials d'un centre educatiu s'encarreguen de les estructures financeres i de suport als centres educatius. Acostumen a gestionar i supervisar el personal d'administració, suport i manteniment. També intervenen en el camp de la planificació estratègica en els equips de lideratge escol...
Els assessors fiscals presten assessorament sobre qüestions fiscals a empreses i particulars. Examinen la situació econòmica del client, calculen el nivell d'impostos que li corresponen i busquen vies legals per reduir la seva factura tributària. Preparen les declaracions de la renda i entren en con...
Els venedors telefònics fan trucades telefòniques per tractar de vendre béns o serveis a empreses o individus. Generalment, han de realitzar un cert nombre de trucades diàries, sovint fent el seguiment dels clients als quals s'han enviat fullets o publicitat.
Els gerents de magatzem són responsables de la gestió diària dels magatzems. Organitzen la planificació de les entregues, registren les mercaderies quan arriben i quan surten, i organitzen l'emmagatzematge eficaç de mercaderies al magatzem.
Els operaris de tintoreria carreguen màquines de grans dimensions amb roba i fil i controlen el procés de tenyiment mitjançant tints i productes químics. Aquesta feina pot resultar pesada i de vegades cal treballar amb calor i humitat.
Els comerciants detallistes decideixen quins productes han de tenir en estoc les botigues i supermercats. S'asseguren que hi hagi en estoc i exposades la varietat i quantitat adequades de productes, a fi de preveure la demanda, satisfer les necessitats dels clients i maximitzar els beneficis.
Els auxiliars d'informació d'aeroport anuncien vols per a passatgers, atenen consultes i indiquen a les persones com arribar a un lloc determinat dins de la terminal.
Els secretaris presten suport administratiu als directius i altres professionals. Les seves responsabilitats inclouen utilitzar l'ordinador per redactar cartes, informes i altres documents, atendre trucades telefòniques, organitzar reunions, portar l'agenda del seu cap i atendre les visites.
Els auxiliars administratius ajuden a mantenir el funcionament correcte i eficaç de les oficines. Realitzen una gran varietat de tasques administratives, com ara l'actualització, registre i emmagatzemament d'informació, la fotocòpia, l'arxivament, el tractament de text, l'atenció al telèfon i la ges...
Els comptables porten la comptabilitat de les empreses privades o públiques. Controlen la situació financera, avaluen les implicacions financeres de les decisions empresarials i preparen la comptabilitat de l'empresa per assegurar-se que mostra una imatge precisa de les activitats i la situació fina...
Els directors són responsables del funcionament d'equips, departaments i empreses. La seva feina acostuma a implicar supervisar els altres; també poden dirigir activitats, processos, recursos materials i informació. Els directors defineixen la línia a seguir i la posen en pràctica, i de vegades pren...