142

Professions d'Economia i administració d’empreses

Filtrar
Els administradors agrícoles i de granges són responsables del funcionament correcte i eficient de les granges. El treball consisteix en la planificació de pressupostos, el manteniment de registres, la gestió dels treballadors agrícoles, la gestió de qüestions tècniques i la compra i venda de materi...
Els tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental s'han d'assegurar que els entorns de treball de les seves empreses són segurs i saludables. Ajuden els gerents a planificar, posar en pràctica, supervisar i millorar unes pràctiques de treball segures. Els tècnics en prevenció de riscos l...
Els controladors d'indemnitzacions d'una asseguradora són contractats per companyies d'assegurances per gestionar les reclamacions fetes pels prenedors d'assegurances. Comproven que cada reclamació està coberta pels termes i condicions de la pòlissa abans de treballar per aconseguir ajuda, o per rea...
Els gestors de serveis domèstics s'encarreguen de supervisar la neteja i el manteniment d'institucions, com ara universitats, hospitals, cases particulars de gent gran, hotels, etc. Dediquen gran part del seu temps a l'organització i supervisió del personal.
Els corredors d'assegurances treballen com a enllaç entre els clients que necessiten una assegurança i les asseguradores que ofereixen cobertura. Identifiquen les necessitats dels clients, i després contacten amb les asseguradores que tenen més probabilitats d'adaptar-s'hi.
Els inspectors de reclamacions d'assegurances són contractats per les companyies d'assegurances per investigar i validar les declaracions realitzades pels assegurats. Comproven que cada reclamació està coberta pels termes i condicions de la pòlissa i investiguen la causa de la pèrdua o dany.
Els pèrits d'assegurances proporcionen als subscriptors informes tècnics detallats sobre els riscos que comporta una sol·licitud de cobertura d'assegurança. Els seus informes determinen els aspectes que poden afectar la prima de l'assegurança.
Els gerents de pensions estableixen i gestionen els plans de pensions per als empleats. Això implica ser responsable de la formulació de polítiques, assessorar els administradors del sistema i donar informació sobre el pla de pensions per als empleats. Controlen el personal administratiu i d'oficina...
Els gerents de centres d'oci s'ocupen de planificar, organitzar, promoure, facilitar i desenvolupar instal·lacions d'oci i lleure. Poden ser responsables d'una o diverses instal·lacions.
Els administratius de tràfic o de transport duen a terme diferents tasques administratives per a empreses o departaments de transport de mercaderies o de passatgers. Aquests professionals s'encarreguen de la gestió administrativa diària de la flota de transport. Controlen les entrades i sortides, pr...
Els secretaris escolars es dediquen a gestionar la secretaria de l'escola i a donar suport administratiu al director i altres membres del personal.
Els secretaris mèdics gestionen el treball de metges i altres professionals del servei de salut. Les seves tasques inclouen processar textos mèdics i cartes, arxivar i recuperar els registres dels pacients, programar cites, gestionar llistes clíniques, i realitzar un treball de recepció i d'atenció ...
Els assistents personals (AP) són professionals de confiança que proporcionen suport administratiu i personal als alts directius. La seva funció principal és ajudar els directius fer un millor ús del seu temps, per exemple, atenent a les seves trucades telefòniques i correu electrònic, gestionant la...
Els corredors de borsa compren i venen accions i participacions per compte de clients que busquen el millor rendiment de les seves inversions. Sovint també els ofereixen assessorament financer. Els seus clients poden ser grans institucions o inversors particulars.
Els tècnics de l'agència tributària són funcionaris públics que treballen per a l'Agència Tributària. Poden dirigir un equip de personal administratiu que s'ocupa de la tributació de particulars i petites empreses, o col·laborar en afers relacionats amb qüestions més complexes de tributació de les g...
Els examinadors de patents decideixen si es concedeixen o es deneguen les sol·licituds de patents. Estudien molt atentament les sol·licituds de patent, buscant a bases de dades i publicacions per assegurar-se que la idea és realment original i d'ús pràctic.
Els assessors ciutadans ajuden els ciutadans a fer front a tota una sèrie de problemes i esbrinar quins són els seus drets i responsabilitats. Els ciutadans es posen en contacte amb els centres d'assessorament per obtenir assessorament gratuït, imparcial i confidencial sobre tota una sèrie de qüesti...
Els caixers de local d'apostes accepten apostes dels clients i paguen quan hi ha apostes guanyadores. En alguns locals d'apostes se serveixen begudes i snacks.
La comesa dels directors de local d'apostes és encarregar-se de tot el que estigui relacionat amb els beneficis, la seguretat i el funcionament eficient d'un local d'apostes. Aquesta feina implica la contractació i supervisió del personal.
Els fixadors de cartells enganxen cartells publicitaris a tanques publicitàries. Enfilats en una escala, retiren els cartells antics i en col·loquen de nous, secció a secció.