Descripció del centre

L'Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar PrisMa està constituïda segons la LLei d'associacions 7/1997 de 18 de juny (DOG 2423, d'1 de juliol) i la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març (BOE núm.73 de 26 de març) i els seus estatuts.

Les finalitats de l'associació són les següents:

  • L'assessorament i atenció psicopedagògica dels infants amb dificultats en el seu desenvolupament i de les seves famílies.
  • La investigació en l'àmbit del desenvolupament infantil i familiar.
  • La promoció, l'intercanvi i la difusió d'informació i formació relativa a l'àmbit del desenvolupament infantil.
  • L'edició de material psicopedagògic.

La nostra metodologia de treball està fonamentada en una interacció continuada entre diverses disciplines professionals que resulten rellevants per al desenvolupament infantil i familiar.

Es tracta d'un treball d'equip integrat per professionals dels àmbits de la psicopedagogia, la psicologia, la logopèdia, l'educació social i el treball familiar.

Alhora gaudim de col·laboracions externes pertanyents als camps de la psiquiatria, la pediatria, la neurologia i l'optometria, que reforcen i complementen el treball de l'equip de PrisMa.


Campus i seus

Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar PrisMa
Pl. Poeta Marquina 5, 1-1 17002 Girona

Altres centres que et poden interessar

X