Descripció del centre

L'Associació per al Desenvolupament del Nen i la Família Prisma és constituïda de conformitat amb la Llei d'Associacions 7 / 1997, de 18 de juny (DOG-2423, a juliol de 1de) i la Llei Orgànica 1 / 2002, de 22 de març (BOE núm.73 26 de març) i els seus estatuts . 

L'objectiu de l'associació són: 

Assessorament i atenció psicològica dels nens amb dificultats en el seu desenvolupament i les seves famílies. 

La investigació en el camp del desenvolupament del nen i la família. 

La promoció, intercanvi i difusió d'informació i formació en el camp del desenvolupament infantil. 

L'edició de material psicopedagògic en català.

Campus i seus

Associació PrisMa
Pl. Poeta Marquina 5, 1r - 1a 17002 Girona

Altres centres que et poden interessar

Associació PrisMa
X