Certificat de Professionalitat en Creació i Gestió de Microempreses

1046 Persones estan visitant aquest curs
Gratuït
Sol·licita informació
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Certificat de Professionalitat en Creació i Gestió de Microempreses
Sol·licita informació
Certificats de Professionalitat
Semi-presencial
Barcelona
520 hores
Gratuït

Descripció

Amb aquest Certificat de Professionalitat en Creació i Gestió de Microempreses (ADGD0210). Certificat de professionalitat nivell 3. Aprendràs a desenvolupar la teva activitat professional per compte propi, com a treballador/a autònom/a o formant part d'una societat, en petits negocis o microempreses; emprenent i implantant noves àrees de negoci en el desenvolupament de la seva activitat, podent exercir les funcions que la legislació vigent estableix en matèria de prevenció de riscos laborals. Així mateix, pot exercir el seu treball per compte d'altri en gestories i assessories fent funcions d'assessorament i gestió administrativa, financera i laboral de petits negocis o microempreses.

Temari

 • MF1788_3: Planificació i iniciativa emprenedora en petits negocis o microempreses (120 hores).
 • UF1818 Actitud emprenedora i oportunitats de negoci (40 hores).
 • UF1819 Projecte i viabilitat del negoci o microempresa (40 hores).
 • UF1820 Màrqueting i pla de negoci de la microempresa (40 hores).
 • MF1789_3: Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis o microempreses (90 hores).
 • MF1790_3: Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (90 hores).
 • MF1791_3: Gestió administrativa i economicofinancera de petits negocis o microempreses (120 hores).
 • UF1821 Posada en marxa i finançament de petits negocis o microempreses (60 hores).
 • UF1822 Gestió comptable, fiscal i laboral de petits negocis o microempreses (60 hores).
 • MF1792_2: Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis (60 hores).
 • MP0385: Mòdul de pràctiques professionals no laborals en creació i gestió de microempreses (40 hores).

Destinataris

Qualsevol persona que estigui interessada en el tema, que estigui preferentment en situació d'atur i que estigui inscrita al Servei d'Ocupació de Catalunya.

Requisits

 • Estar en possessió del Títol de Batxiller.
 • Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat del mateix nivell.
 • Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família  i àrea professional.
 • Complir el requisit d'accés als cicles formatius de grau superior
 • Tenir superades les proves d'accés a l'universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Objectius

 • Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses.
 • Planificar i implementar estratègies d'àrees de negoci.
 • Programar les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions economicofinanceres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis.

Titulació obtinguda

Certificat de Professionalitat nivell 3

Perspectives laborals

Microempresaris/àries. Professionals autònoms/autònomes. Empresaris/àries individuals o societaris/àries de microempreses. Gestors/ores de microempreses. Gerents de microempresa. Administradors/ores de microempreses

Preu

Gratuït
Sense cost, curs subvencionat

Borsa de treball

El Centre disposa de Borsa de Treball.

Professorat

Professor Qualificado.

Horari

Els dilluns i dimecres en format presencial, en horari de 15:30 a 20:30h Dimarts, dijous i divendres en format online, en horari de 16:00 a 20:00h
Certificat de Professionalitat en Creació i Gestió de Microempreses
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Campus i seus: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª 08037 Barcelona
Sol·licita informació
X