Descripció del centre

L'Escola de l'Esplai de Girona va ser fundada l'any 1974. Està inscrita amb el num. 10  en el Registre d'Escoles d'Educadors en el Lleure de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya des de l'any 1982 en què fou homologada.
Està reconeguda com a Escola de Formació de Voluntaris per part de l'Institut Català del Voluntariat des de l'any 1995. Des de l'any 1999 crea i entra a formar part de la Fundació Mare de Déu del Mont .

Té com a principals finalitats:
1-. Promoure l'educació en el temps lliure.
2-. La formació d'educadors en el temps lliure en els diversos àmbits teòrics, tècnics i pràctics relacionats amb aquesta tasca educativa.
3-. Potenciar i coordinar les accions de persones o institucions que afavoreixin l'educació integral, cristiana i cívica de les persones.
4-. Promoure i impulsar l'animació cívica, l'educació ambiental, l'educació per la pau, la formació del voluntariat, l'educació en la interculturalitat i l'associacionisme juvenil.
5-. Oferir mitjans materials, tècnics, didàctics i altres serveis de suport que facilitin la intervenció educativa en el temps lliure.
6-. Donar suport a entitats educatives i moviments del Bisbat de Girona en les seves tasques de formació.

Campus i seus

ESCOLA DE L'ESPLAI DE GIRONA
C/ Antic Roca, 38 17003 Girona

Altres centres que et poden interessar

X