Descripció del centre

L'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels està situada al Campus del Baix Llobregat (Parc Mediterrani de la Tecnologia), integrat per centres docents, centres tecnològics i de recerca, i empreses vinculades al sector de les TIC i l'aeronàutica.  
 

La voluntat d'innovació docent basada en l'avaluació continuada, la introducció d'estratègies d'aprenentatge en grup i per projectes (PBL) i la inclusió d'un alt grau d?experimentalitat en els seus estudis, han merescut la certificació de qualitat ISO 9001:2000, renovada el 2005, dos premis Vicens Vives i també el Premi Flyer. Recentment, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) li ha atorgat dues distincions de qualitat.
 

Actualment té 1.261 estudiants i 176 professors. Les classes teòriques es fan en grups de 40 estudiants i les pràctiques, en laboratoris en grups de 20. El 80% de l'estudiantat que ingressa a l'Escola acaba la carrera en un temps mitjà inferior als quatre anys en el cas dels estudis de primer cicle i troba feina en un temps inferior a dos mesos en tots els casos.
 

En el modern edifici de l'Escola, de 10.000 m2, disposaràs d'aules de 45 places, laboratoris amb equipament específic d'electrònica, de comunicacions i d'aeronàutica, així com aules d'informàtica amb ordinadors fixos o portàtils amb accés a Internet d'alta velocitat o a la xarxa WLAN de l'Escola (accés sense fils).
 

Les activitats associatives, culturals i esportives es desenvolupen a través de la Delegació d'Estudiants i del Servei d'Activitats Socials de la UPC - Univers. A l'entorn del Campus, hi trobaràs una àmplia oferta d?instal·lacions esportives (Canal Olímpic, clubs de tenis, etc.) i podràs canalitzar les teves inquietuds socials, lúdiques i de cooperació, mitjançant diverses associacions, com ara Telecos sense Fronteres, ASTERix o Aeronàutica.
 

Els plans d'estudis incorporen un període de pràctiques en alguna de les 200 empreses amb què es té conveni i els acords amb universitats espanyoles i estrangeres faciliten la possibilitat de cursar-hi un any o un semestre, amb beques de mobilitat. Un 25% dels titulats i titulades ha utilitzat els programes d'intercanvi. La creixent internacionalització de la docència, deguda a la incorporació d'estudiants estrangers, fa que moltes activitats de l'EETAC es facin en anglès.

Campus i seus

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC - UPC)
Campus del Baix Llobregat . Edifici C4. C. Esteve Terradas, 7 08860 Castelldefels (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC - UPC)
X