Descripció del centre

L'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya neix per voluntat de la Generalitat de Catalunya, a partir de la Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu i com a conseqüència de l'evolució del sector de la conservació i restauració que, degut als avanços científics i a les noves tecnologies, ha motivat la necessitat de professionals altament qualificats.

Actualment s'hi imparteix els Estudis Superiors de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, i la superació d'aquests estudis dona lloc a l'obtenció del títol de Graduat o Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals, especificant l'especialitat corresponent.

Les especialitats que es poden cursar actualment són:
  • Conservació i Restauració del Document Gràfic
  • Conservació i Restauració de Béns Arqueològics
  • Conservació i Restauració d'Escultura
  • Conservació i Restauració de Pintura

Properament s'impartiran també les especialitats de:

  • Conservació i Restauració de Tèxtils
  • Conservació i Restauració de Mobiliari
Durant els anys de funcionament s'ha constatat l'èxit d'un model d'ensenyament que combina praxi i teoria, i en el qual l'alumne evoluciona en els seus coneixements, tot desenvolupant una formació activa, especialitzada i multidisciplinària.

Aquests nous ensenyaments, al ser contemplats en l'apartat de Centres de Règim Especial de la Logse, permeten un tractament específic a les pròpies necessitats, una avançada infrastructura, alumnes repartits en grups reduïts i una formació personalitzada, d'acord amb els requeriments de la professió.

Campus i seus

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
c. Aiguablava, 109-113 08033 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
X