Màster en Infermeria aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

1093 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.600 €
Sol·licita informació
Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Màster en Infermeria aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 3.600 €

Descripció

La infermera d'anestèsia cada cop està més present en l'àmbit assistencial, incorporant-se en molts centres hospitalaris com infermera de pràctica avançada i arribant a ser una professional referent en l'àmbit de l'anestèsia, les cures postquirúrgiques, les consultes preanestèsiques i el dolor.
La International Federation of Nurse Anesthetists defineix la infermera d'anestèsia com aquella que: " Proveeix o participa en la realització de tècniques avançades o concretes i serveis d'anestèsia a pacients que requereixen dels mateixos cuidatges respiratoris, ressuscitació cardiopulmonar i/o altres emergències o serveis de manteniment de la vida quan sigui necessari. Igualment participa en l'aplicació de les diferents tècniques analgèsiques tant per al dolor agut, com en el crònic, en l'àmbit de les clíniques i unitats de dolor."
El màster ha estat incorporat al primer nivell Registration de l'Aproval Process for Anesthesia Programs Schools per l'International Federation of Nurse Anesthetists com una manera de garantir la qualitat de la formació. Així, el model curricular de la formació garanteix les competències que ha de tenir una infermera d'anestèsia.
El "life motive" del Màster en Infermeria d'Anestèsia de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar està constituït per 3 pilars, claus del èxit avui en dia: l'Eficiència, la "Safety patient" (seguretat del pacient en anestèsia) i l'aplicació de TIC's (noves tecnologies d'informació i comunicació aplicades en salut).
Es tracta d'un dels pocs màsters d'infermeria d'anestèsia a Espanya, i el primer a Catalunya, totalment presencial per a classes teòriques i simulacions, i amb set setmanes de pràctiques en tres centres diferents, tant públics com privats, incloent-hi la possibilitat fer pràctiques en centres internacionals.
Una vegada obtingut el títol, les infermeres tindran la competència d'experta en anestèsia, i seran capaces de participar i proporcionar cures infermeres durant tot el procés perioperatori.
La col·laboració i el treball en equip, l'educació per a la salut i la capacitat per a la recerca infermera són altres competències que destaquen entre els professionals infermers, i que assoliran gràcies als objectius proposats al màster.

Temari

 • Primer trimestre (21 ECTS)
  • Introducció a l'anestèsia (3 ECTS)
  • Avaluació del pacient (6 ECTS)
  • Metodologia de la investigació (6 ECTS)
  • Bases de l'anestèsia. Tipus d'anestèsia (6 ECTS)
 • Segon trimestre (21 ECTS)
  • Abordatge ventilatori (6 ECTS)
  • Pràcticum (12 ECTS)
  • Treball de final de màster I (3 ECTS)
 • Tercer trimestre
  • Consideracions anestèsiques segons tipus de cirurgia (9 ECTS
  • Reanimació i anestèsia fora de l'àrea quirúrgica (3 ECTS)
  • Tractament del dolor (3 ECTS)
  • Treball Final de Màster II (3 ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Participar de les cures infermeres a les unitats especials de reanimació postoperatòria i dolor agut i crònic Ser capaç de liderar un equip Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori i garantir l'atenció adequada al pacient Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia Promoure la salut als pacients tenint en compte els aspectes biològics, psicològics, socials i culturals Assolir les habilitats a la recerca en l'àmbit de l'anestèsia Aplicar el codi ètic de la IFNA Elaborar un pla de cures a l'àmbit de l'anestèsia Conèixer i aplicar procediments i protocols Aplicar tècniques i cures avançades Participar de la monitorització invasiva en processos anestèsics d'alt risc Realitzar una visita preanestèsica infermera Realitzar sedacions en endoscòpies Aplicar les TIC a anestèsia

Destinataris

El Màster d'Infermeria d'Anestèsia va dirigit als diplomats i/o graduats en infermeria amb experiència a: àrea quirúrgica, cirurgia ambulatòria, àrea de reanimació, UCI, unitats de crítics, serveis d'urgències i/o emergències, unitat del dolor i visita preanestèsica; o bé infermeres que vulguin formar-se al sector de l'anestèsia per tal de poder adquirir una formació en infermeria d'anestèsia.

Requisits

Titulació en infermeria

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Requisits previs i entrevista personal

Metodologia

Activitats presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats pel professor (estudi i treball personal). Discussió d'un problema plantejat via aula ? Aprenentatge basat en el pensament (Thinking-based learning). Aprenentatge basat en problemes. Mètode demostratiu i/o adquisició de destreses Metodologia de Simulació Seguiment de Pràctiques Tutories presencials

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà, anglès

Durada

Un any acadèmic dividit en tres trimestres

Objectius

L'objectiu general del programa del Màster en Infermeria d'Anestèsia és formar al professional d'infermeria en les competències generals, específiques i transversals necessàries per poder treballar en qualsevol àmbit d'anestèsia en què sigui necessària l'aplicació de cures infermeres abans, durant o després de l'ús de tècniques d'anestèsia: Visita preanestèsica; Àrea quirúrgica; Àrea de reanimació; URPA; CMA; TEC; Àrea de crítics; Clínica del Dolor; Exploracions complementàries (RX, ressonància, TC, MEG, etc.); Endoscòpies; Servei d' Hemodinàmica, etc.

Titulació obtinguda

Títol propi de l´Escola Superior d´Infermeria del Mar

Pràctiques

7 setmanes (245 hores) de pràctiques externes en 3 rotatoris: - 140 hores a l'àrea quirúrgica - 70 hores a una unitat de reanimació -35h en una àrea fora de l'àrea quirúrgica

Perspectives laborals

La figura de la infermera d'anestèsia ha esdevingut una necessitat per als hospitals, i un pilar fonamental en els diferents àmbits de l'anestèsia: quiròfan, reanimació, unitat del dolor, unitat d'hemodinàmica i/o exploracions complementàries (MEG, Ressonància , TAC, Endoscòpies, etc.) entre d'altres. Per això, i per la qualitat acadèmica i formativa del programa, els nostres estudiants compten amb una àmplia oferta laboral i acceptació al sector.

Promocions

Descomptes aplicables a la matrícula*
 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar per pràctiques del MIA-ARID - Descompte del 7%**
 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar - Descompte del 5% ** 
IMPORTANT: Per beneficiar-te d'aquests descomptes caldrà que la persona interessada faci el pagament de la reserva de prematrícula de 200 € abans del 30 de juliol. Així mateix, caldrà que facis arribar un document acreditatiu de pertinença a la institució corresponent a l'adreça de correu mia.arid@esimar.edu.es
*Aquests descomptes són aplicables al preu de la matrícula, excloent les taxes administratives.
**Institució subjecta a verificació.

Preu

Preu 3.600 €
Al preu del màster s'hi inclouran taxes de gestió

Avantatges del curs

Aquest màster, l'únic a Espanya reconegut per la IFNA, compta amb una formació completa i orientada a la pràctica. L'elevat nombre d'hores de pràctiques i la presencialitat a l'aula el converteixen en un programa professionalitzador i personalitzat per a l'alumne, que es troba acompanyat en tot moment durant el seu aprenentatge. A més, té un caràcter internacionalitzador, comptant amb pràctiques a l'estranger i la col·laboració de docents que són professionals en actiu a diferents parts del món.

Borsa de treball

L'ESIMar-UPF inclou una borsa de treball especialitzat a la seva pàgina web,

Professorat

Tots els professors del màster són professionals en actiu especialitzats en les àrees de docència

Tipus d'avaluació

Participació individual i/o grupal en activitats Proves finals dels continguts Treball individual / grupal escrit Memòria i defensa del TFM Avaluació de pràctiques externes

Lloc on s'imparteix el curs

Carrer del Dr. Aiguader, 80, 3ª planta. Barcelona

Horari

El curs s'impartirà en format presencial els dilluns en horari de matí i vesprada.
Màster en Infermeria aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Campus i seus: Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Campus Universitari Mar Doctor Aiguader, 80 08003 Barcelona
Sol·licita informació
X