Descripció del centre

L'Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals és un centre format pro la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball.En ella s'imparteix el títol propi de 2n cicle de Graduat Superior de Prevenció de Riscos Laborals.

Campus i seus

Escuela Superior de Prevención de Riesgos Laborales - ESPRL
Edificio INSHT. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. C/Dulcet, 2-10 08034 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X