Descripció del centre

La Fundació Auditorium és el centre de formació continuada en matèria d'assegurances del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, es va constituir el dia 5 de juliol de 1995 i es regeix per la Llei Catalana de Fundacions 4/2008 de 24 d'abril , Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques sense ànim de lucre. Neix com a Fundació mixta, docent, cultural, de caràcter particular i privat, així com de naturalesa permanent.

L'objectiu de la fundació és la promoció social de la figura i imatge del mediador d'assegurances i dels seus serveis professionals. Per assolir aquests objectius organitza i gestiona conferències, cursos, jornades, tallers i un màster dirigits a l'actualització dels coneixements dels mediadors d'assegurances i els seus empleats, així com també per a professionals d'entitats asseguradores i organitzacions o empreses del sector.

Campus i seus

Fundacio Auditorium
Passeig Sant Joan, 33 08010 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X