Cursos per modalitats

Descripció del centre

L'Institut Barcelona d'Estudis Financers és un centre de formació en línia, fundat a Barcelona (Espanya), amb la vocació de millorar les capacitats dels directius d'empreses de qualsevol sector. El IBEF posa l'èmfasi en la necessitat que els màxims dirigents i els òrgans executius s'ajudin de directius competents per estar més assistits en l'exercici de les seves responsabilitats. L'objectiu del IBEF és donar formació en direcció i control financer als directius actuals i futurs, perquè aquests contribueixin satisfactòriament èxit en la missió de l'empresa i triomfin en el desenvolupament de la seva tasca professional.

Els àmbits de formació que abasta el IBEF inclouen:
- Anàlisi financera
- Anàlisi d'inversions
- Anàlisi i interpretació d'estats financers
- Instruments financers de comerç
- Anàlisi borsària
- Consolidació i reporting financer
- Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC)
- Gestió de tresoreria
- Auditoria i control intern
- Cash-management
- Comptabilitat financera
- Anàlisi i control de costos
- Control pressupostari

És a dir, qualsevol eina de control financer que ajudi a analitzar, comprendre, preveure i millorar l'evolució d'una empresa.

La fomació e-learning que imparteix el IBEF va dirigida a directius o futurs directius de l'àmbit de comptabilitat, finances i control de qualsevol tipus d'empresa. No importa la mida, el sector, ni la nacionalitat, ja que es tracta de programes de formació molt globals i vàlids internacionalment, amb independència de la legislació pròpia del país de residència de l'alumne.

L'objectiu és que l'alumne desenvolupi les seves capacitats i habilitats financeres per exercir millor les responsabilitats de direcció i control a la seva empresa, i poder orientar i donar suport millor les decisions dels màxims òrgans executius. La finalitat és formar persones que exerceixin de staff de l'alta direcció o que estiguin en línia directa amb aquesta.

El mètode de formació és en línia, a través del campus virtual i amb un suport permanent i individualitzat a l'alumne per part dels professors i tutors del IBEF. És a dir, s'accedeix als continguts acadèmics i les classes virtuals mitjançant la utilització d'internet. L'alumne no ha de desplaçar-se i gaudeix d'un horari acadèmic il · limitat Els avantatges d'aquest mètode són la constant actualització dels continguts i l'emissió periòdica de noves notes tècniques, casos pràctics i classes virtuals.

A més, la filosofia d'ensenyament és la formació contínua, de manera que, després d'acabar els estudis, l'alumne pot seguir en contacte amb l'IBEF, amb la finalitat de beneficiar-se dels nous continguts i actualitzacions, i consultar els professors qualsevol tipus de dubte que pugui aparèixer en el desenvolupament de la seva tasca professional.

Plans d'estudi

Els plans d'estudi que ofereix el IBEF estan classificats en diverses àrees de formació independents, la combinació entre si té com a objectiu assolir la titulació corresponent als Financial Management Programs (FMP s) i l'MBA en Control Financer Global. A cada àrea de formació se li assigna un determinat nombre de crèdits, l'acumulació permet assolir els diferents FMP'sy el MBA.

Campus i seus

IBEF Instituto Barcelona de Estudios Financieros
Calle Muntaner, 45 08011 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

IBEF Instituto Barcelona de Estudios Financieros
X