Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC s)

Consulteu el preu
Sol·licita informació
IBEF Instituto Barcelona de Estudios Financieros
Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC s)
Sol·licita informació
Curs
On-line
46 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

En un mercat cada vegada més interrelacionat, on les transaccions econòmiques són d'abast global, s'estableix la necessitat de regir per unes normes i principis comptables unificats a escala mundial, per tal de facilitar la seva comprensió per part de tots els agents econòmics. Es fa necessària, al seu torn, l'exigència d'una major transparència dels mercats que faciliti la comparació de la informació. D'aquí prové la necessitat de l'aparició de les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC s).
 
L'estudi i anàlisi d'aquesta àrea formativa ajuda, a través de la seva lectura i comprensió, a interpretar les diferents definicions i comptabilitzacions, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, que efectuen els grups consolidats a nivell internacional, en els diferents aspectes que regulen les NIIF (Normes Internacionals d'Informació Financera) o NIC.

Temari

· Introducció a les NIC.
· Els estats financers.
· Els canvis comptables i fets posteriors al tancament de l'exercici.
· Reconeixement d'ingressos.
· Immobilitzat material, inversions immobiliàries i activació de costos financers.
· Actius intangibles.
· El deteriorament del valor dels actius.
· Els arrendaments.
· Les existències.
· Informació financera per segments. La informació a desglossar sobre parts vinculades.
· Els guanys per acció.
· Actius no corrents mantinguts per a la venda i activitats interrompudes.
· Consolidació i combinacions de negocis.
· Efectes sobre les diferències de tipus de canvi. Informació financera en economies hiperinflacionàries.
· Agricultura. Contractes de construcció.
· Instruments financers.
· Provisions i contingències.
· Subvencions i ajuda governamental.
· Pagaments basats en accions.
· Pensions i altres retribucions als empleats. Contractes d'assegurança.
· Impost de societats i impostos anticipats i diferits.
· Aplicació per primera vegada de les NIIF. Estats financers intermedis.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC s)
IBEF Instituto Barcelona de Estudios Financieros
Campus i seus: IBEF Instituto Barcelona de Estudios Financieros
IBEF Instituto Barcelona de Estudios Financieros
Calle Muntaner, 45 08011 Barcelona
Sol·licita informació
X