Descripció del centre

Un col · legi britànic a Madrid amb més de 1300 alumnes de 18 mesos fins a 18 anys d'edat, oferint el currículum anglès, i el Batxillerat espanyol.

La nostra filosofia
Donar suport i desenvolupar un entorn educacional on tots els estudiants siguin capaços de realitzar el seu màxim potencial, tant com a individus així com membres d'una comunitat.

Els nostres objectius
1.Entorno escolar
Oferir un ambient segur, positiu i agradable per als joves els qui ens han estat confiats.
2.Logros acadèmics
Ajudar i fomentar als nostres alumnes perquè assoleixin els nivells més alts d'assoliments acadèmics, optimitzant les millors característiques del sistema educacional Britànic en un entorn internacional.
3.Desenvolupament personal
Ajudar als nostres joves a preparar-se per l'edat adulta fomentant els valors tradicionals cristians i encoratjant la seguretat en si mateixos, el respecte mutu i el sentit del deure.
4.Líder Reconegut
Assegurar que King 's College mantingui el seu lloc com a líder reconegut en el món de l'educació tant en la comunitat nacional com la internacional.
5.Fuerza econòmica
Mantenir una situació econòmica que asseguri el desenvolupament continu de l'escola i de les seves instal.lacions.
6.Buen Empleat
Oferir un entorn que atregui i retingui a un personal altament qualificat i que fomenti la continuïtat professional i el desenvolupament personal de l'individu.
7.Compromiso social
Assegurar que King 's College mantingui i augmenti la seva respectada posició dins de la comunitat local.
8.Riqueza Cultural
Assegurar que els alumnes es beneficiïn de l'idioma espanyol, la seva història i la seva cultura a través d'estudis complementaris en espanyol

Campus i seus

King's College
Paseo de los Andes, 35 - Soto de Viñuelas 28761 Madrid

Altres centres que et poden interessar

X