Orientació Acadèmica

Com escollir un centre d'ensenyaments esportius

 • Una vegada has triat els estudis esportius, has de triar també el centre on els cursaràs. Per prendre aquesta decisió, a continuació es mostren alguns criteris a tenir en compte. En funció d'aquests, i segons la importància que atorguis a cada un d'ells, la tria del centre haurà de ser la que més s'ajusti al teu perfil:
   
  • Oferta acadèmica. Has de conèixer totes les titulacions que el centre ofereix, la relació que té en el teu camp d'interès de i la possibilitat de continuar al centre amb els estudis superiors esportius.
    
  • Instal·lacions. Per a aquest tipus de formació és molt important que coneguis els espais i recursos de que disposa el centre per realitzar les activitats, ja que una part important de la formació serà pràctica. Les instal·lacions de les que disposa el centre poden no estar únicament al centre, sinó que aquest pot recórrer a espais externs.
    
  • Titularitat del centre. El preu dels estudis podrà variar en funció de si el centre és públic o privat. Aquesta característica també pot determinar els recursos que el centre tingui o l'aportació que hauràs de fer en concepte de material esportiu.
    
  • Qualitat de la formació. Tot i que aquest criteri és difícil de quantificar i conèixer de forma objectiva, és important que valoris si la formació que ofereix el centre és de qualitat. Per poder-ho verificar pots agafar com a referència la satisfacció dels estudiants o el seu percentatge d'inserció al món laboral.
    
  • Borsa de treball. Aquest tipus de formació et prepara per a l'accés al món laboral, per tant, has de tenir en compte les oportunitats que el centre ofereix i la seva vinculació amb altres centres, empreses o institucions per a una inserció amb èxit.
    
  • Centres de pràctiques. En funció del teu perfil i dels seus interessos, és important que coneguis l'oferta d'empreses i institucions en les que el centre et permet realitzar les pràctiques durant el període de formació.
    
  • Horari. Compaginar els estudis amb altres activitats és una realitat molt freqüent. Així doncs, has de conèixer l'horari en el que es realitzen els estudis (matí o tarda) ja que pot ser un element que et condicioni l'elecció del centre.
    
  • Ubicació del centre. La distància en la que es troba el centre del teu lloc de residència pot ser un element que en faciliti o dificulti l'accés a aquest.

  Per poder tenir informació de tots aquests elements necessaris per fer una bona tria de centre, pots anar a les jornades de portes obertes que els centres ofereixen anualment previament al preriode de preinscripció. Aquesta informació pot ser contrastada amb altres fonts, com per exemple, la pàgina web del centre o els antics estudiants.

  Informa't de tots els cicles formatius de grau mitjà esportius i els cicles formatius de grau superior esportius que pots cursar.