Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Què són els ensenyaments esportius?

Els ensenyaments esportius, considerats en el sistema educatiu espanyol com a ensenyaments de règim especial, formen part de l'educació secundària postobligatòria i són estudis orientats a la formació de professionals de l'esport en una especialitat esportiva.

Coneix més detalls d'aquests ensenyaments a continuació.
 

Ensenyaments esportius

Com s'organitzen els ensenyaments esportius?

Els ensenyaments esportius s'organitzen en ensenyaments esportius de grau mitjà i ensenyaments esportius de grau superior.

En el cas dels ensenyaments esportius de grau mitjà s'organitzen a més en dos cicles:
 • Cicle inicial de grau mitjà.
 • Cicle final de grau mitjà.

En el cas dels ensenyaments esportius de grau superior estan formats per un únic cicle de grau superior.

En totes les especialitats aquests estudis s'estructuren en els següents mòduls formatius:

 • Mòduls comuns a totes les especialitats.
 • Mòduls específics de cada especialitat.
 • Mòdul de formació pràctica.
 • Mòdul de projecte final (únicament en els ensenyaments de grau superior). 

Alhora, aquests mòduls s'agrupen en un bloc comú, amb continguts comuns a totes les especialitats, i un bloc específic de cada especialitat.

Què aprendré amb aquests estudis?

Els ensenyaments esportius estan orientats a l'adquisició d'un perfil professional determinat que variarà segons el cicle (mitjà o superior) que s'estigui cursant i l'especialitat formativa triada.

Així, els ensenyaments esportius de grau mitjà promouen aprenentatges i desenvolupen competències relacionades amb:
 • La iniciació esportiva.
 • La tecnificació esportiva.
 • La conducció de l'activitat o pràctica esportiva.
Mentre que els ensenyaments esportius de grau superior promouen aprenentatges i desenvolupen competències per a l'acompliment d'un perfil professional orientat a:
 • L'entrenament. 
 • La direcció d'equips i esportistes d'alt rendiment esportiu.
 • La conducció amb alts nivells de dificultat.

Quines especialitats esportives puc cursar?

Algunes de les especialitats esportives de grau mitjà i superior que es poden cursar actualment a Catalunya són:

 • Atletisme
 • Basquetbol
 • Busseig esportiu
 • Esgrima
 • Espeleologia
 • Esports d'hivern
 • Esports de muntanya i escalada
 • Futbol i futbol sala
 • Handbol
 • Hípica
 • Judo i defensa personal
 • Piragüisme 
 • Salvament i socorrisme
 • Vela

Quins requisits haig de complir per a accedir a aquests estudis?

Els requisits per a accedir als ensenyaments esportius de grau mitjà i de grau superior són de dos tipus:

 • Generals. S'exigiran en tots els casos i dependran del nivell del cicle al qual es vulgui accedir. Per exemple, amb el títol de Graduat en ESO pots accedir als ensenyaments de grau mitjà; per a accedir als ensenyaments esportius de grau superior t'exigiran el títol de Tècnic Esportiu i, a més, comptar amb el títol de Batxiller o haver superat una prova d'accés.
 • Específics. S'exigiran per a l'accés a determinades especialitats. Entre aquests requisits poden estar l'acreditació de mèrits esportius, l'experiència professional o esportiva o la superació d'una prova per a demostrar el domini de l'especialitat a cursar que poden exigir-se fins i tot de manera conjunta. 

Els esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment poden quedar exempts de complir amb els requisits específics.

Quina titulació obtindré en acabar?

En superar la formació teòrica i pràctica dels cicles inicial i final de qualsevol ensenyament esportiu de grau mitjà, aconseguiràs el títol de Tècnic o Tècnica Esportiva en l'especialitat triada. 

En superar el cicle superior de qualsevol ensenyament esportiu de grau superior, obtindràs, en canvi, el títol de Tècnic o Tècnica Esportiva Superior en l'especialitat a la qual hagis optat.

Normativa dels ensenyaments esportius

A continuació es mostren les diferents normatives bàsiques que regulen aquests ensenyaments:
Si et decideixes a cursar una d'aquestes titulacions, troba en el nostre cercador de cursos l'oferta formativa que més t'interessi i sol·licita informació.