Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Les alternatives d'estudi després dels ensenyaments esportius

En acabar qualsevol titulació d'ensenyaments esportius, podràs continuar el teu itinerari acadèmic per diferents vies en funció dels objectius que persegueixis. Informa't a continuació de les opcions formatives que tens en finalitzar el grau mitjà i el grau superior d'aquests ensenyaments. 

Què estudiar en acabar una titulació esportiva

Què estudiar després dels ensenyaments esportius de grau mitjà?

En acabar els ensenyaments esportius de grau mitjà, existeixen diferents opcions formatives que et permetran continuar aprenent i avançant en el teu itinerari acadèmic.


Ensenyaments esportius de grau superior


Si has obtingut el títol de Tècnic Esportiu, pots accedir a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la mateixa modalitat, sempre que compleixis, a més, amb algun dels següents requisits:

  • Superar una prova general d'accés.
  • Tenir el títol de Batxillerat.
  • Tenir un títol de Tècnic Superior d'FP.
  • Tenir un títol de Grau universitari.

Tingues en compte que, depenent de la modalitat esportiva que estiguis cursant, podrien exigir-te també requisits d'accés de caràcter específic (prova específica de l'especialitat triada o acreditació de mèrits esportius).


Cicles formatius de grau superior (CFGS)


Superant la prova d'accés a CFGS podries optar per cursar un cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família d'Activitats Físiques i Esportives com el títol de Tècnic Superior en Condicionament Físic o el títol de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

Pots, fins i tot, canviar totalment la temàtica dels teus estudis i realitzar un CFGS d'una altra família professional. Recorda que, amb el títol de Tècnic Esportiu, per a accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior hauràs de superar la prova d'accés a CFGS.


Batxillerat


Una altra opció per a continuar la teva formació acadèmica és realitzar estudis de Batxillerat de qualsevol modalitat (Arts, Ciències o Humanitats i Ciències Socials). Si decideixes optar per aquesta via, podràs convalidar algunes matèries optatives per a obtenir el títol de Batxiller. En finalitzar aquests estudis, podràs presentar-te a la selectivitat i accedir a la universitat.


Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)


En el cas que desitgis donar un nou rumb al teu itinerari acadèmic i professional, pots realitzar un cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional, per al qual podrien convalidar-te assignatures.

Tingues en compte que cada comunitat autònoma té uns criteris de convalidació diferents entre els ensenyaments esportius i els ensenyaments de Formació Professional, per la qual cosa hauràs d'informar-te detalladament de quins són en cada cas.


Ensenyaments artístics


Potser t'interessa explorar les opcions acadèmiques relacionades amb ensenyaments artístics. Existeixen diferents tipus de formacions artístiques depenent de la disciplina (música, dansa, art dramàtic o arts plàstiques i disseny) i el nivell (ensenyaments elementals, professionals o superiors) que vulguis cursar.

Tingues en compte que en funció de la mena d'ensenyaments artístics que triïs, hauràs de superar uns requisits d'accés més o menys exigents.


Què estudiar després dels ensenyaments esportius de grau superior?

Les opcions formatives després d'obtenir el títol de Tècnic Esportiu Superior són molt àmplies. A continuació, trobaràs algunes de les alternatives disponibles.


Estudis universitaris


Després de finalitzar el cicle formatiu esportiu de grau superior, pots realitzar un grau universitari sense haver de superar la prova d'accés a la universitat, comunament coneguda com a selectivitat. La nota d'accés és la mitjana del cicle de grau superior, però, si vols millorar la teva nota, pots presentar-te a la fase específica de la selectivitat.

Alguns dels graus universitaris que podrien interessar-te són:
  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
  • Grau en Gestió Esportiva
  • Grau en Fisioteràpia
  • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  • Grau en Biologia Humana


Cicles formatius de grau superior (CFGS)


Realitzar un cicle formatiu de grau superior de Formació Professional pot ser interessant en el cas que desitgis ampliar la teva formació en altres disciplines. Pots informar-te detalladament sobre totes les opcions que tens al teu abast.


Ensenyaments artístics superiors


Si t'atreu el món de l'art, tens l'opció de cursar estudis superiors de dansa, arts escèniques o art dramàtic, entre altres.

Tingues en compte que, a efectes acadèmics, aquest tipus d'estudis són equivalents als graus universitaris. No obstant això, per a poder accedir hauràs de complir amb algun dels següents requisits: tenir el títol de Batxiller, superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir 19 anys i superar una prova d'accés. A més, hauràs de superar obligatòriament una prova específica d'accés.


Estudis no reglats


Finalment, no oblidis que existeix una àmplia varietat d'oferta acadèmica no reglada que pots cursar segons els teus objectius i necessitats.

Tant si has finalitzat ensenyaments esportius de grau mitjà com de grau superior, pots optar per assistir a cursos de l'àmbit esportiu, la salut o la nutrició. També pots valorar l'adquisició d'altres coneixements de caràcter transversal que et permetin millorar les teves habilitats professionals, com els idiomes o la competència digital.