Orientació Acadèmica

Ensenyaments esportius de grau superior

Què són els ensenyaments esportius de grau superior?

Els ensenyaments esportius de grau superior tenen l'objecte de formar tècnics esportius i tècniques esportives superiors capaços d'exercir funcions d'entrenament, direcció d'equips i esportistes d'alt rendiment esportiu o conducció amb alts nivells de dificultat en la modalitat o especialitat esportiva en què s'hagi format la persona. 

Els ensenyaments esportius de grau superior s'organitzen en un únic nivell i tenen una durada d'un curs acadèmic. La titulació que obtindràs al finalitzar és la de tècnic o tècnica superior d'esport en la modalitat cursada.

La titulació de Tècnic Superior es correspon amb el nivell 1 en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), instrument que permet comparar títols oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Al seu torn, els nivells MECES tenen la seva equivalència amb els de el Marc Europeu de Qualificacions (EQF per les seves sigles en anglès). En aquest cas, el nivell MECES 1 de Tècnic Superior es correspon amb el nivell 5 del EQF. Aquest sistema de correspondència entre nivells té la finalitat de facilitar la mobilitat dels estudiants i l'accés al mercat laboral fora d'Espanya.

Vies d'accés

Per poder accedir a un cicle formatiu esportiu de grau superior cal que compleixis amb almenys un dels següents requisits:

En algunes modalitats esportives caldrà també que superis una prova específica esportiva d'accés o presentis l'acreditació de mèrits esportius que substitueixin la realització de la prova.

Els esportistes d'alt rendiment de la modalitat corresponent no necessitaran complir amb aquests requisits específics.

Oferta formativa de CFGS esportius

Els estudis esportius de grau superior de s'organitzen en famílies professionals, dins de les quals es troben diferents especialitats:
 
Modalitats professionals Especialitats Durada
Atletisme Tècnic Esportiu Superior en Atletisme 795 hores
Basquetbol Tècnic Esportiu Superior en Basquetbol 755 hores
Esports d'hivern Tècnic Esportiu Superior en Esquí Alpí 930 hores
Tècnic Esportiu Superior en Esquí de Fons 855 hores
Tècnic Esportiu Superior en Surf de Neu 795 hores
Esports de muntanya i escalada Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya 755 hores
Tècnic Esportiu Superior en Escalada 755 hores
Tècnic Esportiu Superior en Esquí de Muntanya 755 hores
Futbol i futbol sala Tècnic Esportiu Superior en Futbol 875 hores
Tècnic Esportiu Superior en Futbol sala 830 hores
Handbol Tècnic Esportiu Superior en Handbol 750 hores
Hípica Tècnic Esportiu Superior en Hípica 1.150 hores
Salvament i socorrisme Tècnic Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme 875 hores
Vela Tècnic Esportiu Superior en Vela amb Aparell Fix 750 hores
Tècnic Esportiu Superior en Vela amb Aparell Lliure 750 hores

Alternatives després dels ensenyaments esportius de grau superior


Sortides i connexions amb altres estudis

Si vols continuar la teva formació després de completar un cicle formatiu esportiu de grau superior, estàs són algunes de les opcions disponibles: També pots optar per incorporar-te al món laboral a la titulació de Tècnic Esportiu Superior en l'especialitat cursada.