Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Ensenyaments esportius de grau superior

Els ensenyaments esportius de grau superior tenen l'objecte de formar tècnics esportius superiores capaces d'exercir funcions d'entrenament, direcció d'equips i esportistes d'alt rendiment, o conducció d'activitats i pràctiques esportives amb alts nivells de dificultat en la modalitat esportiva de què es tracti.

Coneix en profunditat aquests ensenyaments a continuació.
 

Ensenyaments esportius de grau superior

Com s'organitzen els ensenyaments esportius de grau superior?

Els ensenyaments esportius de grau superior s'organitzen en un únic cicle de grau superior. I el seu programa d'estudis, independentment de qualsevol modalitat, s'estructura en mòduls formatius agrupats en un bloc comú i un bloc específic. D'aquesta manera:
 

Bloc comú Bloc específic
  • Mòduls comuns a totes les modalitats
  • Mòduls específics de cada modalitat
  • Mòdul de formació pràctica
  • Mòdul de projecte final


En acabar la teva formació teòrica i pràctica de qualsevol ensenyament esportiu de grau superior, obtindràs el títol de Tècnic o Tècnica Esportiva Superior en l'a modalitat que hagis triat.

La titulació de Tècnic Superior es correspon amb el nivell 1 en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), instrument que permet comparar títols oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Alhora, els nivells MECES tenen la seva equivalència amb els del Marc Europeu de Qualificacions (EQF per les seves sigles en anglès). 

En aquest cas, el nivell MECES 1 de Tècnic Superior es correspon amb el nivell 5 del EQF. Aquest sistema de correspondència entre nivells té la finalitat de facilitar la mobilitat dels estudiants i l'accés al mercat laboral fora d'Espanya. 

Quines modalitats esportives de grau superior puc cursar? 

Actualment a Catalunya es poden cursar les següents modalitats esportives de grau superior:
 
Modalitat esportiva Titulacions
Atletisme Tècnic Esportiu Superior en Atletisme
Basquetbol Tècnic Esportiu Superior en Basquetbol
Esgrima Tècnic Esportiu Superior en Esgrima
Esports d'hivern Tècnic Esportiu Superior en Esquí Alpí
Tècnic Esportiu Superior en Esquí de Fons
Tècnic Esportiu Superior en Surf de Neu
Esports de muntanya i escalada Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya
Tècnic Esportiu Superior en Escalada
Futbol i futbol sala Tècnic Esportiu Superior en Futbol
Tècnic Esportiu Superior en Futbol sala
Handbol Tècnic Esportiu Superior en Handbol
Hípica Tècnic Esportiu Superior en Hípica
Judo i defensa personal Tècnic Esportiu Superior en Judo i defensa personal
Piragüisme Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme en Aigües Braves
Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme en Aigües Tranquil·les
Salvament i socorrisme Tècnic Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme 
Vela Tècnic Esportiu Superior en Vela amb Aparell Fix 
Tècnic Esportiu Superior en Vela amb Aparell Lliure

Què necessito per a accedir als ensenyaments esportius de grau superior?

Per poder accedir a un cicle formatiu esportiu de grau superior cal que compleixis amb almenys un dels següents requisits generals:

A més d'aquests requisits generals, en algunes modalitats  podran exigir-te requisits específics, com la superació d'una prova de caràcter específic de la modalitat esportiva, l'acreditació de mèrits esportius, experiència esportiva o professional, o fins i tot els tres requisits de manera conjunta.

El calendari de la prova específica varia en funció de la modalitat. És important que t'informis bé del calendari, ja que sense la prova esportiva no es pot accedir a aquests ensenyaments.

Els esportistes d'alt rendiment, que acreditin la condició d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment poden quedar exempts de complir amb aquests requisits específics.

Tingues en compte que cada via d'accés té un percentatge de places reservat i que cada comunitat autònoma estableix unes prioritats d'accés, per la qual cosa et recomanem  que t'informis bé sobre el procés d'admissió en Catalunya.

Sortides i connexions amb altres estudis

Si vols continuar la teva formació després de completar un cicle formatiu esportiu de grau superior, aquestes són algunes de les opcions disponibles: També pots optar per incorporar-te al món laboral amb la titulació de Tècnic Esportiu Superior en la modalitat cursada.


Explora en el nostre cercador de cursos l'oferta disponible de ensenyaments esportius de grau superior i sol·licita la informació que necessitis.