Orientació Laboral

Empreses de treball temporal, ETT

Què és una empresa de treball temporal, ETT?

Les empreses de treball temporal (ETT) són consultores de recursos humans especialitzades en feines de durada determinada. Disposen d'una base de dades amb currículums de diversos perfils professionals. L'organització contractant contacta amb una ETT per incorporar a un treballador de manera temporal i aquesta s'encarrega de buscar el candidat més adequat en la seva base de dades.


Quan la contractació del personal la realitza una ETT (degudament regulada per llei), existeix una triple relació laboral:

 • Entre el treballador i l'ETT. El treballador és contractat per l'ETT.
 • Entre l'ETT i l'empresa. Hi ha una relació mercantil, l'ETT capta, forma i contracta a treballadors per a que desenvolupin les funcions de l'empresa usuària del servei.
 • Entre l'empresa i el treballador hi ha una relació funcional, ja que el treballador realitza les seves funcions per l'empresa.

Característiques del contracte entre el treballador i l'ETT

 • L'ETT podrà contractar al treballador, que cedirà a les altres empreses per prestar els seus serveis, per temps indefinit o per una durada determinada coincidint amb la durada del contracte de posada a disposició.
 • El contracte s'haurà de formalitzar per escrit i es comunicarà al Servei d'ocupació pública en un termini de 10 dies hàbils.
 • Durant la prestació dels serveis a l'empresa usuària, els treballadors cedits tindran dret a l'aplicació de les mateixes condicions de treball (remuneració, durada de la jornada, hores extraordinàries, períodes de descans, treball nocturn, vacances i dies festius) que els correspondrien d'haver estat contractats directament per l'empresa usuària per ocupar el mateix lloc de treball, segons el conveni col·lectiu aplicable.
 • El treballador tindrà dret a rebre la indemnització econòmica corresponent per la finalització del contracte de posada a disposició.
 • L'ETT ha de facilitar als treballadors una formació adequada a les característiques del lloc de treball, inclosa la formació per a la prevenció de riscos laborals associada al lloc.
 • L'ETT ha de facilitar tota la informació rebuda sobre l'empresa usuària, sobre el lloc de treball, les tasques a desenvolupar i els riscos laborals associats a aquest.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Has de saber que ...

 • Hi ha diferents tipus de contracte temporal. Consulta'ls abans de començar a buscar feina.
 • En les feines temporals el salari se sol calcular per hores de treball.
 • La finalització del contracte requereix d'un preavís d'1 dia si el treballador es troba dins el període de prova, o de 7 dies si s'ha superat el període de prova.
 • En el contracte laboral ha de figurar:
  • La durada estimada del contracte;
  • Dades identificatives de l'empresa;
  • Nº d'autorització administrativa de l'ETT i la seva vigència;
  • Causa del contracte de posada a disposició;
  • Contingut de la prestació laboral;
  • Lloc i horari de treball;
  • Riscos professionals del lloc de treball;
  • Remuneració a percebre.
 • Les ETTs estan especialitzades en professions i sectors professionals concrets, per això, has de buscar ocupació en les ETT que s'adaptin millor al teu perfil professional.

Troba feina a través de les principals ETT

Actualment, hi ha moltes empreses de treball temporal a les que pots presentar el teu currículum. Educaweb ha seleccionat algunes de les més destacades:
 • Adecco. Consultora de recursos humans que gestiona ofertes de feina i ofertes d'ocupació temporal. Té una divisió de treball temporal especialitzada en administració i una altra a indústria.
 • Ilunion. Iniciativa de la Fundació ONCE per a la inserció de persones amb discapacitat. Es poden trobar ofertes de feina del sector serveis, comercial, sociosanitari i turisme.
 • Infojobs. Consultora de recursos humans que gestiona ofertes de feina i ofertes d'ocupació temporal.
 • Hays. Empresa internacional. Ofereix solucions de treball temporal per a perfils qualificats.
 • Manpower. Empresa internacional. Es poden consultar les ofertes en funció del tipus de contracte (temporal, selecció directa, projectes).
 • Medi Tempus. Empresa de treball temporal amb cobertura estatal. Els seus subseccions ofereixen ocupació especialitzat en hostaleria, atenció al client i indústria.
 • Randstad. Consultora de recursos humans que gestiona ofertes de feina i ofertes d'ocupació temporal. Les ofertes poden filtrar-se per contracte temporal o indefinit.
 • Temporal Quality. Empresa de treball temporal amb cobertura estatal. Les ofertes s'organitzen per províncies i sectors professionals.