Orientació Laboral

Treballs de temporada

Els treballs de temporada són una oportunitat per a moltes persones d'aconseguir el seu primer sou, començar a iniciar-se al mercat de treball o com a forma d'entrada a algunes empreses i aconseguir després un contracte indefinit.

Existeixen moltes feines que són de temporada, en els períodes vacacionals, especialment durant l'estiu, algunes empreses com les del sector de l'hoteleria o de l'oci i el lleure, tenen més demanda del seus serveis, i en conseqüència, necessiten un major número de treballadors. Aquesta és una oportunitat per a moltes persones de trobar feina.

Es pot realitzar un treball temporal aquí o a l'estranger, i per aconseguir-lo, és important buscar-lo de la forma correcta.

Treballs d'estiu

Durant els períodes vacacionals, moltes persones, sobretot estudiants, aprofiten per buscar una feina de forma temporal.

Els treballs d'estiu són una gran oportunitat per millorar el currículum ja que:
 
 • Obren la ment a noves experiències;
 • Permeten conèixer de prop el mercat de treball;
 • Milloren la xarxa de contactes;
 • Potencien les competències transversals;
 • Es pot guanyar fluïdesa amb els idiomes i amb les relacions interpersonals.
Tota aquesta experiència és de gran utilitat per al futur professional. S'adquireixen una sèrie de competències que podran ser transferides a futures feines.

Hi ha molts tipus de treballs d'estiu, alguns dels més destacats són:
 
 • Monitor d'oci i de lleure
 • Cambrer i ajudant de cuina
 • Socorrista
 • Recol·lector de fruita
 • Treballs en festivals i concerts
 • Classes particulars i cangurs
 • Treballs en promocions, enquestes o repartint publicitat
 • Treballs a botigues o magatzems
 • Treballs a fàbriques, industries i magatzems
Per trobar una feina d'estiu és important buscar en els diferents canals de feina, com també, adaptar el currículum i la carta de presentació al tipus de feina que s'està buscant.

Treballs d'hivern

També pots trobar feines de temporada a l'hivern. En aquest cas, les tasques estaran més relacionades amb el sector comercial o activitats esportives. Alguns exemples són:
 • Dependent en comerços per a campanyes com Black Friday, Nadal, rebaixes, etc.
 • Monitor d'oci i temps lliure
 • Monitor esportiu en estacions d'esquí
 • Cambrer i ajudant de cuina

Treballar a l'estranger

Una altra opció de treball temporal és treballar a l'estranger, ja sigui per un període vacacional, a l'estiu, o per un període més llarg de temps.

Existeixen diferents oportunitats de feina a altres països que poden servir per millorar l'idioma i també les competències transversals.

Si vols aprofitar al màxim l'experiència internacional, pots fer una feina que no sigui a jornada complerta i així poder-ho compaginar amb classes d'idioma, coneixement del país i experiències d'oci i culturals.

Algunes de les feines més comunes que es realitzen a l'estranger durant l'estiu són:
 
 • Au pair
 • Treballs agrícoles: recol·lectors de fruita, ajudants en granges, etc.
 • Treballs en el sector del turisme: hotels, restaurants, parcs temàtics, etc.
A banda d'aquests tipus de feines, es poden buscar feines de pràctiques o feines per a un període més gran de temps i de major qualificació.

En tots els casos, el coneixement de l'idioma serà clau per a poder obtenir el treball.

Hi ha agències especialitzades en trobar feina a l'estranger, però també hi ha la possibilitat de fer-ho per lliure, ja sigui a través dels portals de feina dels diferents països, o a través del portal EURES, especialitzat en la mobilitat professional a Europa.

Una experiència laboral a l'estranger, a banda d'ajudar-te a millorar l'idioma, desenvolupa a la persona una sèrie de competències de gran interès per a les empreses com: la capacitat d'adaptació, no tenir por als canvis, la capacitat de treballar en equip o la competència comunicativa. Tot i que l'experiència professional no sigui del sector professional del que es vol treballar en un futur, el desenvolupament de totes aquestes competències transversals seran de gran ajuda per al futur professional.