Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

6 Persones han demanat informació
1078 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web us capacita per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, utilitzant tecnologies específiques. Aquesta FP de Desenvolupament d'Aplicacions Web està pensada per a totes aquelles persones a qui apassiona l'entorn web.

Temari

 • Treball per projectes – 1000 hores aprox.
 • Seminaris formatius - 650 hores aprox.
 • Pràctiques laborals - 350 hores aprox.

Destinataris

En finalitzar el teu cicle formatiu de grau superior sabràs:
 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats dús i els criteris establerts.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar servidors d'aplicacions, adaptant-ne la configuració en cada cas per permetre el desplegament d'aplicacions web.
 • Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i verificant la integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes daccés i eines de mapatge adequats a les especificacions.
 • Integrar continguts a la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a les dades adequades a les especificacions.
 • Desenvolupar interfícies en aplicacions web dacord amb un manual destil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
 • Desenvolupar components multimèdia per a la seva integració en aplicacions web, emprant eines específiques i seguint les especificacions establertes.
 • Integrar components multimèdia a la interfície d'una aplicació web, fent l'anàlisi d'interactivitat, accessibilitat i usabilitat de l'aplicació.
 • Desenvolupar i integrar components de programari a l'entorn del servidor web, emprant eines i llenguatges específics per complir les especificacions de l'aplicació.
 • Desenvolupar serveis per integrar les seves funcions en altres aplicacions web, assegurant-ne la funcionalitat.
 • Integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web, assegurant-ne la funcionalitat.

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària.
Cal tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte el títol de tècnic/a esportiu superior (TDS)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte el títol de tècnic/a esportiu (TD)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors
 • Títol universitari o equivalent
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU)
 • El curs preuniversitari (PREU)
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per presentar-se a la prova cal tenir almenys 19 anys l'any que es realitza)
 • La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Els estudiants treballaran activament per ells mateixos mitjançant processos de descoberta, en què la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta doncs per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici docència: 23 setembre 2024. Matrícula oberta!

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior.

Perspectives laborals

Podràs desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model utilitzat i utilitzant tecnologies específiques del costat del client o servidor, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts . De què podràs treballar: Programador web. Programador multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions a entorns web. Administrador de webs i gestor de sistemes. On podreu treballar: Empreses tecnològiques. Desenvolupador o dissenyador de webs. Empreses amb comerç electrònic. Serveis a les empreses.
Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Sol·licita informació
X