Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances

16 Persones han demanat informació
1071 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances us capacita per organitzar i executar la gestió i administració en els processos comercials, comptables, fiscals i financers d'una empresa, ja sigui pública o privada, multinacional o pime.

Temari

 • Treball per projectes – 1000 hores aprox.
 • Seminaris formatius - 650 hores aprox.
 • Pràctiques laborals – 350 hores aprox.

Destinataris

En finalitzar el teu cicle formatiu de grau superior sabràs:
 • Tramitar documents o comunicacions interns o externs als circuits d'informació de l'empresa.
 • Elaborar documents i comunicacions a partir dordres rebudes, informació obtinguda o necessitats detectades.
 • Classificar, registrar i arxivar documents i comunicacions segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts a l'empresa.
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial amb relació a les àrees de lempresa, comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora daquestes.
 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l'empresa segons els processos i els procediments administratius, aplicant la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat.
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l'estudi de viabilitat de projectes d'inversió, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de lempresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts.
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials, duent a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors i dassessorament i relació amb el client.
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents a diferents organismes i administracions públiques en termini i forma requerits.

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària.
Cal tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte el títol de tècnic/a esportiu superior (TDS)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte el títol de tècnic/a esportiu (TD)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors
 • Títol universitari o equivalent
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU)
 • El curs preuniversitari (PREU)
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per presentar-se a la prova cal tenir almenys 19 anys l'any que es realitza)
 • La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Els estudiants treballaran activament per ells mateixos mitjançant processos de descoberta, en què la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta doncs per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inicio docència: 23 setembre 2024. Matrícula oberta!

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior.
Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Sol·licita informació
X