Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances et capacita per a organitzar i executar la gestió i administració en els processos comercials, comptables, fiscals i financers d'una empresa, ja sigui pública o privada, multinacional o pime.
Utilitzaràs programari específic de gestió d'impostos i comptabilitat, eines financeres avançades i Excel, Word i Access de nivell avançat, que et permetran estar actualitzat quant a les eines digitals de gestió empresarial més eficients i àgils.

Competències per a les quals et prepara el curs

Una vegada obtinguis el Títol Oficial de Tècnic Superior en Administració i Finances podràs treballar exercintlas tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal, como por ejemplo ofrecer un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizar trámites administrativos con las administraciones públicas o gestionar el archivo y las comunicaciones de la empresa.

Requisits

Tenen accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) les persones que compleixin amb algun dels requisits indicats a continuació:
Tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte els títols de tècnic/a superior en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu superior (TDS) (1)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte els títols de tècnic/a en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu (TD) (1)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (2)
 • Títol universitari o equivalent (3)
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU) 
 • El curs preuniversitari (PREU) 
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per a presentar-se a la prova es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza) (4)
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, del 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Metodologia

En línia i flexible. Formació per projectes! Metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per una mena d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inicio docència: 23 de febrer 2024. Matrícula oberta!

Objectius

 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació amb les àrees de l'empresa, comercial, financera, comptable i fiscal.
 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l'empresa segons els processos i procediments administratius, aplicant la normativa vigent.
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l'estudi de viabilitat de projectes d'inversió.
 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l'empresa.
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials, duent a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors i d'assessorament i relació amb el client.
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques.
 • Classificar, registrar i arxivar documents i comunicacions segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l'empresa.

Titulació obtinguda

Títol Oficial del Ministeri. Títol expedit per Jesuïtes Bellvitge.

Pràctiques

416 hores de pràctiques presencials en empreses líders.

Perspectives laborals

Podràs treballar de: Departament administratiu o comptable. Administratiu d'oficina comercial, financera, comptable, logística, de banca i assegurances, de recursos humans, d'assessoria jurídica o de l'Administració pública. Comptable laboral, fiscal o gestor. Tècnic en gestió de cobraments. On podràs treballar: Banca i finances. Turisme i hostaleria. Comerç. Serveis a les empreses. Departament administratiu o comptable.

Promocions

 • Possibilitat de realitzar pagaments mensuals sense interessos.
 • Consulta els descomptes!

Borsa de treball

Borsa de treball Jesuïtes.
Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cursos més populars
X