Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad

8 Persones han demanat informació
1071 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat et capacita per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials, i promocionar i publicitar els productes i serveis als mitjans i suports de comunicació adequats.

Temari

 • Treball per projectes – 1000 hores aprox.
 • Seminaris formatius - 650 hores aprox.
 • Pràctiques laborals – 350 hores aprox.

Destinataris

En finalitzar el teu cicle formatiu de grau superior sabràs:
 • Realitzar les gestions necessàries per a la constitució i la posada en marxa d'una empresa comercial, planificant i gestionant l'obtenció dels recursos financers necessaris, que procurin la rendibilitat econòmica i financera de l'empresa.
 • Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i establint un sistema d'informació de màrqueting (SIM) eficaç, que serveixi de suport a l'elaboració d'accions de màrqueting.
 • Organitzar grups d'enquestadors o entrevistadors i realitzar enquestes o entrevistes, planificar el treball de camp i utilitzar les tècniques i els procediments establerts per complir els objectius fixats en el pla de recerca comercial.
 • Assistir en l'elaboració i el seguiment de les polítiques i plans de màrqueting, analitzant les variables de màrqueting mix per aconseguir els objectius comercials definits per l'empresa.
 • Elaborar el pla de mitjans publicitaris de l'empresa combinant-los adequadament, i fer-ne el seguiment i el control perquè s'execute en la seva totalitat.
 • Gestionar el llançament i la implantació de productes i serveis al mercat, aplicant les estratègies de màrqueting i accions promocionals adequades, d'acord amb el que estableix el pla de màrqueting de l'organització.
 • Planificar i fer accions de màrqueting digital gestionant pàgines web i sistemes de comunicació per internet per complir els objectius de la política de comerç electrònic de l'empresa.
 • Elaborar materials publipromocionals i informatius, respectant la normativa vigent en matèria de publicitat i utilitzant tècniques i aplicacions informàtiques d'edició i disseny en diversos suports per difondre'ls segons els plans programats.
 • Organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació interpretant el briefing, contractant proveïdors, actors i agents, i dirigint els esdeveniments i donant-hi assistència per complir el que estableix el pla de comunicació empresarial.
 • Comunicar-se en anglès amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes que intervenen en operacions comercials.

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària.
Cal tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte el títol de tècnic/a esportiu superior (TDS)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte el títol de tècnic/a esportiu (TD)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors
 • Títol universitari o equivalent
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU)
 • El curs preuniversitari (PREU)
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per presentar-se a la prova cal tenir almenys 19 anys l'any que es realitza)
 • La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Els estudiants treballaran activament per ells mateixos mitjançant processos de descoberta, en què la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta doncs per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici docència: 8 abril 2024.

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior.

Perspectives laborals

Podràs treballar exercint les tasques de màrqueting i publicitat per a empreses o organitzacions, potenciant la integració de les eines de la publicitat en línia als plans de comunicació empresarial d'analítica web, els canals de venda adaptats a la mobilitat, les estratègies de posicionament SEO/ SEM i les estratègies de màrqueting de mitjans socials (social media marketing). De què hi podràs treballar: Tècnic de màrqueting i publicitat. Tècnic de relacions públiques. Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació. Auxiliar de mitjans a empreses de publicitat. On podràs treballar: Agències de publicitat i màrqueting. Empreses comercials. Xarxes socials. Serveis a les empreses.
Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Sol·licita informació
X