Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i Publicitat et capacita per a definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials, i promocionar i publicitar els productes i serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats.
La crisi i l'aparició de noves empreses en internet (tant nacionals com internacionals) han provocat que les oportunitats per al futur professional del màrqueting estiguin pràcticament assegurades.
El professional del màrqueting és expert a generar una oferta de valor i tornar competitiva a una empresa. És un professional imprescindible avui dia en el nucli de qualsevol organització. El mercat professional d'aquest sector reclama professionals que tinguin la capacitat de mantenir-se connectats en tot moment, i que tinguin una formació i un pensament enfocats en clau global.

Competències per a les quals et prepara el curs

Podràs treballar exercint les tasques de màrqueting i publicitat per a empreses o organitzacions, potenciant la integració de les eines de la publicitat en línia en els plans de comunicació empresarial d'analítica web, els canals de venda adaptats a la mobilitat, les estratègies de posicionament SEU/SEM i les estratègies de màrqueting de mitjans socials (mitjans socials màrqueting).

Requisits

Tenen accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) les persones que compleixin amb algun dels requisits indicats a continuació:
Tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte els títols de tècnic/a superior en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu superior (TDS) (1)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte els títols de tècnic/a en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu (TD) (1)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (2)
 • Títol universitari o equivalent (3)
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU) 
 • El curs preuniversitari (PREU) 
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per a presentar-se a la prova es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza) (4)
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, del 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Metodologia

En línia i flexible. Formació per projectes!. Metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per una mena d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici docència: A consultar. Matrícula oberta!

Objectius

 • Gestionar la constitució i posada en marxa d'una empresa comercial.
 • Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i establint un sistema d'informació de màrqueting (SIM) eficaç.
 • Organitzar grups d'enquestadors o entrevistadors i realitzar enquestes o entrevistes.
 • Assistir en l'elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting.
 • Elaboració i seguiment del pla de mitjans publicitaris.
 • Gestionar el llançament de productes i serveis en el mercat.
 • Planificar i realitzar accions de màrqueting digital.
 • Elaborar materials publipromocionales i informatius.
 • Organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació interpretant el brífing per a complir amb el pla de comunicació empresarial.
 • Comunicar-se en anglès amb fluïdesa amb tots els operadors i organismes que intervenen en les operacions comercials.

Titulació obtinguda

Títol Oficial del Ministeri. Títol expedit per Jesuïtes.

Pràctiques

416 hores de pràctiques presencials en empreses líders.

Perspectives laborals

Podràs treballar de: Tècnic de màrqueting i publicitat. Tècnic de relacions públiques. Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació. Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.

Promocions

 • Possibilitat de realitzar pagaments mensuals sense interessos.
 • Consulta els descomptes!
 • Fracciona fàcil

Borsa de treball

Borsa de treball Jesuïtes.
Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cursos més populars
X