Màster Universitari en Social Media: gestió i estratègia (UOC)

1089 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Social Media: gestió i estratègia (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Prepareu-vos per dominar l'estratègia i la gestió de plans de comunicació en social media.
El màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC forma professionals experts en tots els engranatges de l'ecosistema digital de les xarxes socials i del social media management.
El màster prepara els professionals per dissenyar plans de comunicació digital, executar-los i avaluar-ne els resultats.
L'objectiu és clar: treure el màxim rendiment de les accions desenvolupades.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Ecosistema social mitjana 4
• Monitorització i reputació en línia 5
• Community management 5
• Continguts audiovisuals per a social mitjana 5
• Content curation 5
• Social media strategy: disseny del social media pla 5
• Social media strategy: execució i gestió 5
• Mètrica i avaluació en social mitjana 5
Assignatures optatives - Crèdits
• Publicitat en social mitjana 5
• Màrqueting en social mitjana 5
• SEO social* 5
• Periodisme i social mitjana 5
• Big data i social mitjana 5
• Metodologies de recerca en comunicació 5
• Analítica avançada en social mitjana 5
• Pràctiques
Treball final - Crèdits
• Treball final de màster 6

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia es recomana haver cursat algun dels estudis que es detallen a continuació:
  • Comunicació
  • Periodisme
  • Comunicació Audiovisual
  • Publicitat i Relacions Públiques
  • Màrqueting
  • Administració d'empreses
  • Titulacions afins

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster. Tot i això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, se'ls podrà recomanar cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari en Social Mitjana: Gestió i Estratègia de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat segons les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

• Proporcionar una formació integral en la gestió estratègica dels social media que permeti a l'estudiant ser competitiu, adaptar-se i incorporar la innovació a l'exercici de les seves tasques.
• Desenvolupar una visió estratègica i una capacitat crítica per coordinar, executar i avaluar les accions desenvolupades i encaminar-les a la consecució dels objectius establerts.
• Adquirir habilitats transversals que us permetin executar i elaborar l'estratègia de social media en diferents àmbits i amb diferents finalitats.
• Desenvolupar les capacitats tècniques necessàries per dominar les plataformes i els recursos tecnològics relacionats amb els social media.
• Obtenir la capacitat de comprendre les implicacions i les conseqüències que poden tenir les seves actuacions, per actuar amb responsabilitat.
• Desenvolupar capacitats creatives en la producció de continguts adaptats a les singularitats de cada plataforma i que contribueixin al desenvolupament de storytelling.
• Conèixer el potencial que poden desenvolupar com a agents de canvi.
• Obtenir la consciència de la necessitat de posar en valor la tasca desenvolupada en social media com un entorn estratègic i no com un canal més en què cal tenir presència i difondre continguts.
• Desenvolupar la capacitat d'analitzar críticament, i fins i tot científicament, les formes, les estructures i els continguts que circulen en l'entorn dels social media.

Titulació obtinguda

Los títulos de grado, máster universitario y doctorado que expide la UOC son títulos universitarios oficiales que tienen validez en todo el territorio español y los países del espacio europeo de educación superior (EEES). La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster capacita entre altres per exercir els llocs de treball següents: Social media strategist o responsable de l'estratègia en social media: professional que dissenya el pla de social media i se n'encarrega del seguiment. Social media manager o director de social media: professional encarregat de dirigir lequip i lactivitat desenvolupada en social media. Community manager. Responsable de continguts per a social media (editor de social media, director de continguts o storyteller). Social media metrics o analista de social media: professional que s'encarrega del seguiment de la mètrica i de l'obtenció d'informació que permet mesurar i avaluar els resultats. Curador de continguts: responsable de seleccionar, filtrar i gestionar la informació perquè es pugui generar un nou contingut de valor afegit. Responsable o gestor de la reputació en línia. Responsable de loptimització i el posicionament en social media. Auditor de lactivitat en social mitjana.

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari en Social Media: gestió i estratègia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X