Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat (UOC)

5 Persones han demanat informació
1054 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El màster universitari en línia d'Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC et proporciona la formació que necessites per convertir-te en professional de la publicitat i dominar les noves formes de comunicació de marca.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Creació i gestió de l'empresa publicitària 6
• Màrqueting experience: consumidors i mercats 5
• Branding i growth hacking 5
• Account planning i adreça de serveis al client 6
• Direcció creativa executiva 6
• Investigació, estratègia i planificació de mitjans 6
• Publicitat alternativa, mobile i cross-device 5
Assignatures optatives - Crèdits
• Màrqueting de continguts i branded content 5
• Publicitat display 5
• Publicitat en social mitjana 5
• Publicitat programàtica 5
• Taller de direcció d'art 5
• Taller de narrativa publicitària transmèdia 5
• Pràctiques professionals 5
• Metodologies de recerca en comunicació 5
Treball de fi de màster - Crèdits
• Treball final de màster 6

Destinataris

Per cursar el màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Titulacions en àrees de coneixement com ara publicitat, relacions públiques, comunicació, disseny, màrqueting i administració d'empreses.
• També es podran acceptar altres titulacions segons la valoració de la Comissió d'Admissió de la titulació, que tindrà en compte l'experiència professional i acadèmica de l'estudiant al sector publicitari.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster. Tot i això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, se'ls podrà recomanar cursar fins a un màxim de 15 crèdits ECTS de complements formatius.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari d‟Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

Els objectius generals del màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat són els següents:
• Conéixer en profunditat la realitat actual de la indústria i el negoci de la publicitat.
• Analitzar el paper del consumidor a la xarxa i les noves dinàmiques del mercat per respondre amb eficàcia a les demandes dels anunciants.
• Adquirir els conceptes i dominar el lèxic propi del màrqueting 3.0 o experiencial.
• Elaborar estratègies de comunicació persuasiva per a marques, productes o serveis.
• Crear continguts publicitaris diferencials a l'ecosistema transmediàtic i interactiu, utilitzant qualsevol suport susceptible de convertir-se en canal de comunicació.
• Gestionar els equips implicats en una campanya publicitària.
• Coordinar els processos creatius i de producció de campanyes amb assertivitat.
• Abordar projectes de comunicació publicitària complets des d'una posició de lideratge, establint objectius factibles i mesurables.
• Avaluar els resultats publicitaris i, posteriorment, emprendre els plans d"acció pertinents.
• Tenir en compte les limitacions i les normatives aplicables, amb sensibilitat social i ètica professional.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

Aquest màster universitari capacitarà els estudiants per a les sortides professionals següents: Consultor estratègic de marques. Brand manager. Planificador estratègic (planner). Phygital strategist. Creatiu polivalent. Director de comptes i de serveis als clients. Brand shaper. Planificador de mitjans. Project manager. Investigador.
Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X