Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat pretén satisfer la demanda de professionals i investigadors especialitzats en l'àmbit publicitari, especialment en el context postdigital actual, que obliga a estar permanentment al dia dels canvis tecnològics i de les oportunitats ubiqües per a posicionar les marques de manera destacada.

L'estratègia i la creativitat són els pilars fonamentals de la publicitat moderna i, amb la consolidació dels mitjans de comunicació digitals, s'ha vist reivindicada la seva importància com a garants de l'èxit de les campanyes publicitàries integrals, també anomenades campanyes de 360 graus, tant locals com globals.

D'una banda, l'estratègia garanteix la coherència de les accions comunicatives -online i offline- dels anunciants; de l'altra, la creativitat es converteix en una eina de persuasió ineludible per a distingir-se en un entorn saturat de missatges comercials. En definitiva, les estratègies de comunicació han de ser, per força, creatives, i la creativitat resulta estratègica per a les marques.

En aquest màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat se supera definitivament la mirada fragmentada que va suposar l'impacte de la digitalització en el sector i es dona per assumida la realitat professional: per a la comunicació de marques ja no hi ha barreres entre la publicitat online i la de offline. Així doncs, aquest màster té l'objectiu principal de dotar els estudiants dels coneixements i les eines necessaris per a crear, dissenyar, executar, planificar i avaluar campanyes publicitàries en tot tipus de mitjans i suports, tenint en compte el panorama i les possibilitats de l'ecosistema transmèdia actual i les noves tendències en comunicació. Amb mentalitat estratègica i habilitat per a generar idees creatives.

Competències:


 • Identificar les característiques, els atributs, els components, l'estructura i les possibilitats de la comunicació publicitària actual.

 • Valorar els recursos necessaris per a abordar un projecte de comunicació postdigital per a qualsevol marca o un tipus d'anunciant, des del punt de vista estratègic i creatiu.

 • Formular en diversos documents professionals (estratègics, creatius, econòmics, de màrqueting, de recerca o de planificació de mitjans) els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.

 • Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació i connectin amb els seus públics i audiències.

 • Formular i executar l'estratègia de comunicació publicitària que s'adapti als objectius i la finalitat fixats, així com establir protocols d'actuació i planificar la divisió per tasques i la seva assignació.

 • Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.

 • Plantejar i desenvolupar projectes de recerca rellevants en el context publicitari actual que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials.

 • Valorar i implantar adequadament les tecnologies i les eines més recents per a proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu com estratègic o de la planificació transmèdia.

 • Formular i desenvolupar una estratègia d'obtenció i gestió de dades que permeti, mitjançant diferents tècniques i mètodes, generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.

 • Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, estudiar-les o analitzar-les, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits:
Assignatures obligatòries 39
Assignatures optatives 15
Treball de fi de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • Creació i gestió de l'empresa publicitària 6
 • Marketing experience: consumidors i mercats 5
 • Branding i growth hacking 5
 • Account planning i direcció de serveis al client 6
 • Direcció creativa executiva 6
 • Investigació, estratègia i planificació de mitjans 6
 • Publicitat alternativa, mobile i cross-device 5
Assignatures optatives - Crèdits:
 • Màrqueting de continguts i branded content 5
 • Publicitat display 5
 • Publicitat en mitjans socials 5
 • Publicitat programàtica 5
 • Taller de direcció d'art 5
 • Taller de narrativa publicitària transmèdia 5
 • Pràctiques professionals 5
 • Metodologies d'investigació quantitativa 5
 • Metodologies d'investigació qualitativa 5
Treball de fi de màster - Crèdits:
 • Treball de fi de màster 6
Veure més

Destinataris

El màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat està dissenyat per a perfils professionals molt diversos que estiguin interessats a especialitzar-se en les noves formes de comunicació de marca i tipus de publicitat. Des de tècnics de departament de comunicació d'empreses o institucions anunciants, passant per treballadors vinculats a empreses proveïdores del sector publicitari (estudis de disseny o fotogràfics, productores audiovisuals, instituts d'investigació de mercats, gabinets de comunicació i de relacions públiques, etc.), fins a personal dedicat al màrqueting o al món de l'empresa en general.

També pot interessar a aquells professionals en actiu que vulguin actualitzar els seus coneixements, adquirir nous llenguatges o progressar en la seva carrera laboral dins d'agències i departaments de màrqueting i publicitat. Per acabar, també està pensat per a aquells que s'estiguin plantejant cursar un doctorat en aquest àmbit.
Veure més

Requisits

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UEIdiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data d'inici: 17 d'octubre 2018.

Objetius


 • Conèixer en profunditat la realitat actual de la indústria i el negoci de la publicitat.

 • Analitzar el paper del consumidor a la xarxa i les noves dinàmiques del mercat per a respondre amb eficàcia a les demandes dels anunciants.

 • Adquirir els conceptes i dominar el lèxic propi del màrqueting 3.0 o experiencial.

 • Elaborar estratègies de comunicació persuasiva per a marques, productes o serveis.

 • Crear continguts publicitaris diferencials en l'ecosistema transmediàtic i interactiu, utilitzant qualsevol suport susceptible de convertir-se en canal de comunicació.

 • Gestionar els equips implicats en una campanya publicitària.

 • Coordinar els processos creatius i de producció de campanyes amb assertivitat.

 • Abordar projectes de comunicació publicitària complets des d'una posició de lideratge, establint objectius factibles i mesurables.

 • Avaluar els resultats publicitaris i, posteriorment, emprendre els plans d'acció pertinents.

 • Tenir en compte les limitacions i normatives aplicables, amb sensibilitat social i ètica professional.Perspectives laborals

Planificador estratègic (planner).
Phygital strategist.
Creatiu polivalent.
Director de comptes i de serveis als clients.
Brand Shaper.
Planificador de mitjans.
Cap de projecte (project manager).
Investigador.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.

 

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat (UOC)

Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat (UOC)