Doble Grau en Turisme i màrqueting

9 Persones han demanat informació
1083 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.950 €
Sol·licita informació
Escola Universitària Mediterrani (Adscrito a UdG) - EU Mediterrani
Doble Grau en Turisme i màrqueting
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
5 anys
Preu 5.950 €

Descripció

Per què el doble Grau en Turisme i Màrqueting
El Turisme, com a primer sector de l'economia de Barcelona, unit als profunds coneixements del Màrqueting que ofereix aquesta doble titulació, permet als estudiants explorar nous horitzons en un àmbit tan transversal com apassionant, ja que, el Doble Grau en Turisme i Màrqueting integra en el seu pla d'estudis continguts i competències de les dues disciplines:
Els idiomes, del management, l'economia, la investigació comercial, la comunicació, les noves tecnologies de la informació, el dret, la internacionalització o la informàtica entre d'altres. A més introdueix aspectes innovadors en l'àmbit acadèmic relatius a la programació, execució i avaluació de la docència, i fomenta entre els estudiants la mobilitat, l'adquisició d'actituds com la iniciativa emprenedora, el lideratge o l'esperit crític.
En aquest context, Mediterrani disposa d'un Pla Intern de Qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 que té com a objectiu impulsar una cultura de la qualitat i la millora contínua que ens permeti seguir sent, a Barcelona, un centre Universitari de referència en excel·lència acadèmica. A més t'oferim el manifestament eficaç, segons AQU pla d'acció tutorial, que inclou Tutories personalitzades, Classes de Reforç, Servei de Coaching i l'elaboració del Currículum Competencial de tots els graduats. 

Temari

Primer curs 69 ECTS

Introducció al turisme
Dimensió econòmica del mercat turístic
Dimensió sociocultural del turisme
Dimensió territorial del turisme
Dimensió jurídica del turisme
Comptabilitat i finances per a la gestió del màrqueting d'empreses turístiques
Tècniques informàtiques i comunicatives
Inglés I
Francés I
Introducció al Màrqueting
Fonaments d'estadística
Anàlisi Comercial
Xinès I
Segon curs 75 ECTS
Comportament de compra del consumidor
Comportament de compra de les organitzacions
Geografia turística mundial
Tipologia i estratègies de les destinacions turístiques
Ordenació i planificació del territori
Organització d'empreses turístiques
Gestió econòmica – financera de les empreses turístiques
Gestió i processos operatius de les empreses d'allotjament
Inglés II
Francés II
Alemany I
Estadística I
Estadística II
Xinès II
Tercer curs 75 ECTS
Gestió i processos operatius de les empreses d'intermediació
Desenvolupament de productes i marques
Disseny d'estratègies i programes sobre preus
Estratègies sobre distribució i logística de la distribució
Publicitat, promoció i relacions públiques
Venda personal i màrqueting directe
Màrqueting internacional
Dimensió jurídica del màrqueting
Inglés III
Francés III
Alemany II
Xinès III
Practicum turisme
Quart curs 69 ECTS
Disseny d'itineraris i productes turístics 
Innovació en la gestió cultural
Gestió de productes i recursos turístics
Innovació en els productes i recursos turístics
Creació i e-commerce de productes turístics
Direcció estratègica d'empreses turístiques
Direcció estratègica hotelera
Direcció i gestió de recursos humans
Tècniques qualitatives i prospectives
Desenvolupament del pla de màrqueting
Màrqueting industrial i de serveis
Màrqueting social i de les institucions no lucratives
Inglés IV
Alemany III
Xinès IV
Cinquè curs 72 ECTS
Practicum Màrqueting
Conducta de compra online
Comunicació i xarxes socials
Estudi de mercat per internet
Disseny i desenvolupament de websites
TFG turisme
TFG màrqueting

Competències per a les quals et prepara el curs

25 competències de l'àmbit del Turisme i 24 competències de l'àmbit del Màrqueting

Destinataris

Estudiants interessats en aquesta doble disciplina que compleixin aquests requisits.

Proves d'accés a la universitat (PAU) – Selectivitat.
Cicles formatius de grau superior (CFGS i FPII) o títols equivalents.
Proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys.
Haver finalitzat altres estudis amb títol oficial de grau, llicenciatura, diplomatura o equivalents.

Requisits

Podrán matricularse a los estudios de Turismo y Marketing en EU Mediterrani los alumnos que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
  • Pruebas de acceso a la universidad (PAU) – Selectividad.
  • Ciclos formativos de grado superior (CFGS y FPII) o títulos equivalentes.
  • Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
  • Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
  • Haber finalizado otros estudios con título oficial de grado, licenciatura, diplomatura o equivalentes.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

No és necessària prova d'accés Accés per Preinscripció Universitària de Juny al portal Accesnet CODI PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 81062

Durada

Dos títols universitaris oficials de turisme y màrqueting en només 5 cursos acadèmics.

Objectius

Sortides professionals del Doble Grau en Turisme i Màrqueting
L'alumne serà capaç de treballar en departaments de màrqueting i departaments comercials. Tindrà la capacitat de fer auditories i consultories de màrqueting. També podrà treballar en recerca i distribució de departaments de màrqueting. El gran avantatge d'estudiar la doble titulació de turisme i màrqueting és que tindràs la capacitat per a treballar en qualsevol sector del turisme, com per exemple: estacions d'esquí, parcs naturals, hotels, creuers, agències de viatge, consultories turístiques, etc.
Gràcies a les competències professionals que ofereix el doble grau de turisme i màrqueting, sortiràs preparat per a obtenir un lloc de responsabilitat en qualsevol institucions privades o pública vinculada en el sector turístic i de màrqueting.

Titulació obtinguda

Doble Grau en Turisme i Màrqueting per la Universitat de Girona

Perspectives laborals

Excel.lent inserció laboral del 88 % abans dels 3 mesos. L'alumne serà capaç de treballar en departaments de màrqueting i departaments comercials. Tindrà la capacitat de fer auditories i consultories de màrqueting. També podrà treballar en recerca i distribució de departaments de màrqueting. El gran avantatge d'estudiar la doble titulació de turisme i màrqueting és que tindràs la capacitat per a treballar en qualsevol sector del turisme, com per exemple: estacions d'esquí, parcs naturals, hotels, creuers, agències de viatge, consultories turístiques, etc. Gràcies a les competències professionals que ofereix el doble grau de turisme i màrqueting, sortiràs preparat per a obtenir un lloc de responsabilitat en qualsevol institucions privades o pública vinculada en el sector turístic i del màrqueting. També seràs competent en l'ús de 4 idiomes (anglès, francès, alemany i xinès mandarí) i dominaràs les noves tecnologies (ordinador portàtil Apple inclòs en la teva matrícula).

Avantatges del curs

Única carrera de doble grau de turisme i màrqueting a Catalunya.

Professorat

Acreditat i expert.

Tipus d'avaluació

Continua (pla Bolonia)

Lloc on s'imparteix el curs

Edificio Mediterrani en Barcelona C/Rocafort 104 08015 Barcelona

Horari

Horaris de matí i tarda.
Doble Grau en Turisme i màrqueting
Escola Universitària Mediterrani (Adscrito a UdG) - EU Mediterrani
Campus i seus: Escola Universitària Mediterrani (Adscrito a UdG) - EU Mediterrani
Escola Universitària de Turisme Mediterrani
C/ Rocafort 104 08015 Barcelona
Sol·licita informació
X