Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

26 Persones han demanat informació
1026 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma està pensat per a totes aquelles persones a qui apassiona el món de la programació i el desenvolupament d'apps en diferents plataformes (no només Android o IOS), i busquen formar-se en el disseny de interfícies dusuaris, programació de serveis i processos i en el disseny daplicacions mòbils, jocs dentreteniment, etc.

Temari

 • Treball per projectes – 1000 hores aprox.
 • Seminaris formatius - 650 hores aprox.
 • Pràctiques laborals – 350 hores aprox.

Destinataris

En finalitzar el teu cicle formatiu de grau superior sabràs:
 • Conèixer els llenguatges de programació multiplataforma més emprats (Java, C, C++, C# (Microsoft .NET), Python…).
 • Configurar i explotar sistemes informàtics, i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament.
 • Programar emprant xifratge per desenvolupar programari segur.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma que fan ús de bases de dades relacionals, objectes relacionals, orientades a objectes i XML.
 • Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs mòbils.
 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.
 • Utilitzar i personalitzar programes de gestió empresarial i daccés a dades.
 • Realitzar desenvolupaments a l'àmbit de l'internet de les coses (IOT).

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària.
Cal tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte el títol de tècnic/a esportiu superior (TDS)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte el títol de tècnic/a esportiu (TD)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors
 • Títol universitari o equivalent
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU)
 • El curs preuniversitari (PREU)
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per presentar-se a la prova cal tenir almenys 19 anys l'any que es realitza)
 • La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Els estudiants treballaran activament per ells mateixos mitjançant processos de descoberta, en què la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta doncs per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici docència: 23 setembre 2024. Matrícula oberta!

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior.

Perspectives laborals

El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma és una de les formacions més completes de la FP i es pot completar amb el cicle d'Administració de Sistemes Informàtics a la Xarxa amb què té una part comuna. De què podràs treballar: Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci Desenvolupar aplicacions de propòsit general. Desenvolupar aplicacions a l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil. Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels mòduls. Gestor de la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint-ne la integritat. Desenvolupar components personalitzats per a sistemes ERP-CRM atenent els requeriments. On podràs treballar: Empreses de desenvolupament de programari de propòsit general. Empreses de desenvolupament d'aplicacions a l'àmbit dels videojocs i dels dispositius mòbils. Empreses de desenvolupament de programari, etc.
Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Sol·licita informació
X