Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma està pensat per a totes aquelles persones a les quals els apassiona el món de la programació i el desenvolupament en diferents plataformes (no sols Android o IOS), i busquen formar-se en el disseny d'interfícies d'usuaris, programació de serveis i processos i en la creació d'aplicacions per a telèfons mòbils, jocs…
El programa del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma et capacita per a convertir-te en un professional qualificat per a explorar, desenvolupar, configurar, implantar, documentar i mantenir sistemes informàtics multiplataforma, desenvolupar aplicacions multiplataforma, desenvolupar interfícies gràfiques, crear aplicacions multiprocés i multifil, i gestionar bases de dades i implantar i mantenir sistemes ERP-*CRM… garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'utilització i qualitat.
Com a professional no sols podràs realitzar la teva activitat en l'àrea d'informàtica d'empreses i corporacions que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxes intranet, internet o extranet, sinó que podràs aplicar-les en l'àrea de les telecomunicacions o de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)… i fins i tot estaràs capacitat per a desenvolupar els desenvolupaments per al teu propi projecte.

Competències per a les quals et prepara el curs

El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma és una de les formacions més completes de la FP i pot completar-se amb el cicle d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (AGAFAR), amb el qual té una part comuna.

Requisits

Tenen accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) les persones que compleixin amb algun dels requisits indicats a continuació:
Tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte els títols de tècnic/a superior en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu superior (TDS) (1)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte els títols de tècnic/a en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu (TD) (1)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (2)
 • Títol universitari o equivalent (3)
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU) 
 • El curs preuniversitari (PREU) 
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per a presentar-se a la prova es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza) (4)
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, del 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Metodologia

En línia i flexible. Formació per projectes!. Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per una mena d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici docència: 23 de febrer 2024. Matrícula oberta!

Objectius

 • Conèixer els llenguatges de programació multiplataforma més emprats (Java, C, C++, C# (Microsoft .NET) , Python…).
 • Configurar i explotar sistemes informàtics, i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament.
 • Programar emprant xifrat per a desenvolupar programari segur.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma que fan ús de bases de dades relacionals, objectes relacionals, orientades a objectes i XML.
 • Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs mòbils.
 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.
 • Utilitzar i personalitzar programes de gestió empresarial i d'accés a dades.
 • Realitzar desenvolupaments en l'àmbit de la internet de les coses (IOT).

Titulació obtinguda

Títol Oficial del Ministeri. Títol expedit per Jesuïtes el Clot.

Pràctiques

383 hores de pràctiques presencials en empreses líders.

Perspectives laborals

De què podràs treballar: Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenvolupar aplicacions de propòsit general. Desenvolupar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil. Participar en la implantació de sistemes ERP-*CRM avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls. Gestor de la informació emmagatzemada en sistemes ERP-*CRM garantint la seva integritat. Desenvolupar components personalitzats per a sistemes ERP-*CRM atesos els requeriments.

Promocions

 • Possibilitat de realitzar pagaments mensuals sense interessos.
 • Consulta els descomptes!
Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cursos més populars
X