Aula Mestre

Curs de preparació per l’obtenció del Certificat de nivell B i C de Català

Aula Mestre

Curs
Presencial
  • Figueres (Girona)
consultar preu

Descripció

El nivell B de Català és necessari per accedir a la majoria d'oposicions i el nivell C de Català ,que equival al nivell de suficiència, és un requisit imprescindible per accedir a determinades oposicions com per exemple auxiliars administratius. En el cas que per a les oposicions en les que es vol participar demanin només tenir el nivell B el fet de tenir un nivell superior compta com a mèrits.Al llarg del curs es treballen totes les àrees de la prova; expressió escrita, comprensió lectora, gramàtica i vocabulari i expressió oral. Aquestes àrees s'estudien d'una manera pràctica i dinàmica a través de diferents exercicis que segueixen el model de l'examen. El curs t'ofereix tot el temari, informació sobre les diferents convocatòries, classes presencials en horari de matí i tarda, tutories personalitzades tots els dies de la setmana...Les classes són un espai per aprendre, resoldre dubtes, perdre la vergonya a expressar-se en públic en català, millorar l'entonació en la lectura en veu alta, aprendre tècniques de redacció…però cal també realitzar a casa determinats exercicis que es corregiran posteriorment a classe.
Veure més

Temari del curs

Els continguts del curs són; morfologia del substantiu i de l'adjectiu, morfologia, verbal, pronoms, connectors, derivats, frases fetes, problemes lèxics, variants geogràfiques, expressió escrita(carta, sol·licitud, comentari d'opinió), expressió oral (lectura en veu alta, exposició, varietat de registres) i comprensió lectora de textos.

Destinataris

Curs adreçat a totes aquelles persones que volen preparar la prova per obtenir el Certificat de nivell B o C de Català.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de preparació per l’obtenció del Certificat de nivell B i C de Català

Curs de preparació per l’obtenció del Certificat de nivell B i C de Català