Màster Universitari en Dret i Negoci Marítim

1079 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.735 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Màster Universitari en Dret i Negoci Marítim
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 6.735 €

Descripció

El Dret i Negoci Marítim s'han constituït com una de les branques del Dret i l'Economia més especials a nivell mundial. El 85% de les importacions i exportacions del planeta es duen a terme a través del mar, per la qual cosa el complet coneixement de la normativa específica del Dret Marítim i l'operativa del seu negoci, així com es aspectes pràctics de la indústria marítima, és requisit indispensable per a tot jurista interessat en aquesta especialitat.
A més, són unes matèries per a les quals hi ha molt pocs especialistes i que ofereixen, per tant, un ampli ventall de sortides professionals.
Aquest Màster ofereix, d'altra banda, una sòlida formació en aspectes del Dret i del Negoci Marítims anglesos, ja que la gran majoria de contractes del sector marítim estan subjectes a aquesta llei i, en múltiples ocasions, a més, a la jurisdicció anglesa, per la qual cosa no es pot entendre una especialització en aquesta matèria sense abordar els aspectes jurídics i econòmics anglesos. La Universitat Abat Oliba CEU és la primera universitat del país que ofereix aquesta especialització enfocada al dret i negoci d'Anglaterra i Gal·les. És per això que algunes de les sessions s'impartiran en llengua anglesa.

Temari

Mòdul I: Dret Marítim Públic (10 ECTS)
 
Introducció al Dret Marítim
Els espais de navegació
Registre de bucs i mesures cautelars sobre el buc
La protecció del medi ambient marí
L'Armada Espanyola. Defensa marítima dins de la Unió Europea
Organismes Internacionals: UNCITRAL, OMI i el Tribunal de Dret del Mar
Ports de l'Estat i Ports de la Generalitat
Visita a l'autoritat portuària de Barcelona
 
 
Mòdul II: Dret Marítim Privat (10 ECTS)
 
El Contracte de noliejament
El Navilier i el Consignatari de bucs
El Transitari
La Terminal Portuària
Transport de mercaderies en règim de coneixement d'embarcament: les Regles de La Haia i les Regles de Rotterdam
El Transport Multimodal: terrestre, aeri i ferroviari
El Tribunal Marítim Central
La prova pericial marítima en el procediment judicial marítim
Dret Marítim Esportiu
La indústria del creuer
 
 
Mòdul III: Dret Marítim Anglosaxó (5 ECTS)
 
Introduction to the Common Law
Collission, Salvage and Lloyd's Open Form
Laytime and Demurrage
L'Arbitratge Marítim a Londres
Marine Insurance
P&I Clubs in practice
Oil & Gas Industry
 
Mòdul IV: Economia Marítima (10 ECTS)
 
Ciència econòmica aplicada al Transport Marítim
Introduction to Maritime Economics
The economic markets in the Shipping Industry
Passenger Transport and Short Sea Shipping
La Logística en el transport
Màrqueting aplicat a la indústria del transport
El Contracte de construcció de buc i el Tax-Lease
European Competition Law applied to the shipping industry
Compravenda internacional de mercaderies: Incoterms i crèdits documentaris
 
 
Pràctiques Externes (15 ECTS)
 
El Màster inclou 15 crèdits de pràctiques a temps parcial en empreses de l'àmbit del dret i el negoci marítims.
 
 
Treball Final de Màster (10 ECTS)
 
Tècniques d'expressió oral i escrita
Metodologia en el Desenvolupament de Projectes
Projecte Final de Màster

Destinataris

Els candidats al programa Màster en Dret i Negoci Marítim han de posseir una titulació Universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a unBachelor's Degree en el sistema anglosaxó). Aquest perfil inclou:
Llicenciats i Diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit del Dret i el Negoci Marítims.
Empresaris i directius d'empresa que vulguin implementar matèries de Dret i Negoci Marítims.
Tècnics de l'administració local, regional i nacional que vulguin especialitzar-se en Dret i Negoci Marítims.
També s'accepta la candidatura de persones amb experiència professional que hagin treballat en el sector del transport marítim.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Únic Màster a Espanya que combina Dret, Llei anglesa i Negoci Marítim. El Dret i Negoci Marítims s'han constituït com una de les branques del Dret i l'Economia més especials a nivell mundial.
Màster Universitari en Dret i Negoci Marítim
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X