Curso de Java SE 8 Fundamentals - Programmer I

Curs
Oficial / homologat
Presencial | Semi-presencial
Barcelona
30 hores
590 €

Descripció

El present curs oficial d'Oracle que impartim a Barcelona i Madrid, dissenyat per atorgar als participants una base sòlida en la programació orientada a objectes en Java, constitueix el primer pas en el camí cap a l'èxit com a desenvolupador d'aplicacions en la plataforma Java.
Els assistents aprendran a utilitzar el llenguatge de programació Java per dissenyar aplicacions robustes orientades a objectes, al seu torn que posen en pràctica conceptes clau com herència, encapsulació i abstracció.
Dit curs s'emmarca dins el programa Workforce Development Program (WDP), iniciativa dissenyada per Oracle per ajudar a la nova generació de professionals TI a aprendre les habilitats més demandades sobre tecnologies Oracle, així com ajudar-los en la seva preparació als exàmens de certificació associats al curs, que suposa un valor afegit i diferenciador en el seu perfil professional.

Temari

What Is a Java Program?
 • Introduction to Computer Programs
 • Key Features of the Java Language
 • The Java Technology and Development Environment
 • Running/testing a Java program
Creating a Java Main Class
 • Java Classes
 • The main Method
Data In the Cart
 • Introducing variables
 • Working with Strings
 • Working with numbers
 • Manipulating numeric data
Managing Multiple Items
 • Working with Conditions
 • Working with a List of Items
 • Processing a list of items
Describing Objects and Classes
 • Working with objects and classes
 • Defining fields and methods
 • Declaring, Instantiating, and Initializing Objects
 • Working with Object References
 • Doing more with Arrays
 • Introducing the NetBeans IDE
 • Introducing the Soccer League Use Case
Manipulating and Formatting the Data in Your Program
 • Using the String Class
 • Using the Java API Docs
 • Using the StringBuilder Class
 • More about primitive data types
 • The remaining numeric operators
 • Promoting and casting variables
Creating and Using Methods
 • Using methods
 • Method arguments and return values
 • Static methods and variables
 • How Arguments are Passed to a Method
 • Overloading a method
Using Encapsulation
 • Access Control
 • Encapsulation
 • Overloading constructors
More on Conditionals
 • Relational and conditional operators
 • More ways to use if/else constructs
 • Using Switch Statements
 • Using the NetBeans Debugger
More on Arrays and Loops
 • Working with Dates
 • Parsing the args Array
 • Two-dimensional Arrays
 • Alternate Looping Constructs
 • Nesting Loops
 • The ArrayList class
Using Inheritance
 • Overview of inheritance
 • Working with subclasses and superclasses
 • Overriding methods in the superclass
 • Introducing polymorphism
 • Creating and extending abstract classes
Using Interfaces
 • Polymorphism in the JDK foundation classes
 • Using Interfaces
 • Using the List Interface
 • Introducing Lambda expressions
Handling Exceptions
 • Handling Exceptions: An overview
 • Propagation of exceptions
 • Catching and throwing exceptions
 • Handling multiple exceptions and errors

Destinataris

Aquest curs està dirigit a particulars amb coneixements de programació interessats a afegir la programació en Java a la seva llista de coneixements, i a aquells participants que s'estan preparant per obtenir la certificació OCA Java SE 8 Programmer i desitgen aprofundir en alguns continguts.

Requisits

És recomanable tenir coneixements previs de programació en altres llenguatges i sobre el paradigma de programació orientada a objectes. Encara que no es tracta d'un requisit imprescindible per a realitzar el curs, serà recomanable per part de l'alumne fer un esforç en obtenir aquestes nocions per poder seguir el ritme del curs amb garanties.

Durada

Properes convocatòries: - 12 gen 18 al 27 gen 18 - 19 gen 18-03 febrer 18 consultar altres dates

Objectius

Un cop finalitzat el curs, l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats per:

     Utilitzar la sintaxi del llenguatge Java per dissenyar aplicacions robustes orientades a objectes.
     Utilitzar mètodes i estructures de decisió i bucles per determinar el flux d'execució d'un programa.
     Comprendre conceptes bàsics de l'orientació a objectes com l'herència, encapsulació i abstracció.
     Utilitzar i manipular referències a objectes i escriure codi de gestió d'errors.
     Utilitzar els nous paquets java.time i java.time.format disponibles a Java SE 8.
     Utilitzar i construir expressions lambda simples.

Titulació obtinguda

El curs inclou, a més, la realització gratuïta del següent examen de certificació, necessaris per a l'obtenció de la certificació oficial Oracle Certified Associate - Java SE 8 Programmer: 1Z0-808: Java SE 8 Programmer I L'alumne realitzarà l'examen de certificació en les instal·lacions de PUE gràcies a la seva condició de Centre Certificador oficial Pearson VUE.

Promocions

FORMACIÓ BONIFICADA si es reuneixen els requisits

Horari

Diferents horaris segons convocatòria, consultar.
Curso de Java SE 8 Fundamentals - Programmer I
PUE
Campus i seus: PUE
PUE
Central: Avda. Diagonal 98-100 08019 Barcelona
Cursos més populars
X