Curso de Java SE 8 Fundamentals - Programmer I

Preu 590 €
Sol·licita informació
PUE
Curso de Java SE 8 Fundamentals - Programmer I
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial | Semi-presencial
Barcelona
30 hores
Preu 590 €

Descripció

El present curs oficial d'Oracle que impartim a Barcelona i Madrid, dissenyat per atorgar als participants una base sòlida en la programació orientada a objectes en Java, constitueix el primer pas en el camí cap a l'èxit com a desenvolupador d'aplicacions en la plataforma Java.
Els assistents aprendran a utilitzar el llenguatge de programació Java per dissenyar aplicacions robustes orientades a objectes, al seu torn que posen en pràctica conceptes clau com herència, encapsulació i abstracció.
Dit curs s'emmarca dins el programa Workforce Development Program (WDP), iniciativa dissenyada per Oracle per ajudar a la nova generació de professionals TI a aprendre les habilitats més demandades sobre tecnologies Oracle, així com ajudar-los en la seva preparació als exàmens de certificació associats al curs, que suposa un valor afegit i diferenciador en el seu perfil professional.

Temari

What Is a Java Program?
 • Introduction to Computer Programs
 • Key Features of the Java Language
 • The Java Technology and Development Environment
 • Running/testing a Java program
Creating a Java Main Class
 • Java Classes
 • The main Method
Data In the Cart
 • Introducing variables
 • Working with Strings
 • Working with numbers
 • Manipulating numeric data
Managing Multiple Items
 • Working with Conditions
 • Working with a List of Items
 • Processing a list of items
Describing Objects and Classes
 • Working with objects and classes
 • Defining fields and methods
 • Declaring, Instantiating, and Initializing Objects
 • Working with Object References
 • Doing more with Arrays
 • Introducing the NetBeans IDE
 • Introducing the Soccer League Use Case
Manipulating and Formatting the Data in Your Program
 • Using the String Class
 • Using the Java API Docs
 • Using the StringBuilder Class
 • More about primitive data types
 • The remaining numeric operators
 • Promoting and casting variables
Creating and Using Methods
 • Using methods
 • Method arguments and return values
 • Static methods and variables
 • How Arguments are Passed to a Method
 • Overloading a method
Using Encapsulation
 • Access Control
 • Encapsulation
 • Overloading constructors
More on Conditionals
 • Relational and conditional operators
 • More ways to use if/else constructs
 • Using Switch Statements
 • Using the NetBeans Debugger
More on Arrays and Loops
 • Working with Dates
 • Parsing the args Array
 • Two-dimensional Arrays
 • Alternate Looping Constructs
 • Nesting Loops
 • The ArrayList class
Using Inheritance
 • Overview of inheritance
 • Working with subclasses and superclasses
 • Overriding methods in the superclass
 • Introducing polymorphism
 • Creating and extending abstract classes
Using Interfaces
 • Polymorphism in the JDK foundation classes
 • Using Interfaces
 • Using the List Interface
 • Introducing Lambda expressions
Handling Exceptions
 • Handling Exceptions: An overview
 • Propagation of exceptions
 • Catching and throwing exceptions
 • Handling multiple exceptions and errors

Destinataris

Aquest curs està dirigit a particulars amb coneixements de programació interessats a afegir la programació en Java a la seva llista de coneixements, i a aquells participants que s'estan preparant per obtenir la certificació OCA Java SE 8 Programmer i desitgen aprofundir en alguns continguts.

Requisits

És recomanable tenir coneixements previs de programació en altres llenguatges i sobre el paradigma de programació orientada a objectes. Encara que no es tracta d'un requisit imprescindible per a realitzar el curs, serà recomanable per part de l'alumne fer un esforç en obtenir aquestes nocions per poder seguir el ritme del curs amb garanties.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Properes convocatòries: - 12 gen 18 al 27 gen 18 - 19 gen 18-03 febrer 18 consultar altres dates

Objectius

Un cop finalitzat el curs, l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats per:

     Utilitzar la sintaxi del llenguatge Java per dissenyar aplicacions robustes orientades a objectes.
     Utilitzar mètodes i estructures de decisió i bucles per determinar el flux d'execució d'un programa.
     Comprendre conceptes bàsics de l'orientació a objectes com l'herència, encapsulació i abstracció.
     Utilitzar i manipular referències a objectes i escriure codi de gestió d'errors.
     Utilitzar els nous paquets java.time i java.time.format disponibles a Java SE 8.
     Utilitzar i construir expressions lambda simples.

Titulació obtinguda

El curs inclou, a més, la realització gratuïta del següent examen de certificació, necessaris per a l'obtenció de la certificació oficial Oracle Certified Associate - Java SE 8 Programmer: 1Z0-808: Java SE 8 Programmer I L'alumne realitzarà l'examen de certificació en les instal·lacions de PUE gràcies a la seva condició de Centre Certificador oficial Pearson VUE.

Promocions

FORMACIÓ BONIFICADA si es reuneixen els requisits

Horari

Diferents horaris segons convocatòria, consultar.
Curso de Java SE 8 Fundamentals - Programmer I
PUE
Campus i seus: PUE
PUE
Central: Avda. Diagonal 98-100 08019 Barcelona
Sol·licita informació
X