Curs de Desenvolupament d'aplicacions web en l'entorn servidor

1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Foment Formació
Curs de Desenvolupament d'aplicacions web en l'entorn servidor
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
90 hores
Consulteu el preu

Descripció

El curs UF1844 Desenvolupament d'aplicacions web en l'entorn servidor de 90 hores que s'imparteix a Barcelona et capacitarà per lliurar i distribuir l'aplicació web desenvolupada per a ser utilitzada pels usuaris segons plans d'implantació i normes de qualitat establertes.

Aquest unitat formativa (UF) pertany al Certificat de Professionalitat Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web

Temari

El procés de desenvolupament de programari
 • Models del cicle de vida del programari.
 • Anàlisi i especificació de requisits.
 • Disseny.
 • Implementació. Conceptes generals de desenvolupament de programari.
 • Validació i verificació de sistemes.
 • Proves de programari.
 • Qualitat del programari.
 • programari
 • Gestió de projectes de desenvolupament de programari.
L'orientació a objectes
 • Principis de l'orientació a objectes. Comparació amb la programació estructurada.
 • Classes d'objectes.
 • Objectes.
 • Herència.
 • Modularitat.
 • Genericitat i sobrecàrrega.
 • Desenvolupament orientat a objectes.
 • Llenguatges de modelització en el desenvolupament orientat a objectes.
arquitectures web
 • Concepte d'arquitectura web.
 • El model de capes.
 • Plataformes per al desenvolupament a les capes servidor.
 • Eines de desenvolupament orientades a servidor d'aplicacions web.
Llenguatges de programació d'aplicacions web al costat servidor
 • Característiques dels llenguatges de programació web en servidor.
 • Tipus i característiques dels llenguatges d'ús comú.
 • Criteris en l'elecció d'un llenguatge de programació web en servidor. Avantatges i inconvenients.
 • Característiques generals.
 • Gestió de la configuració.
 • Gestió de la seguretat.
 • Gestió d'errors.
 • Transaccions i persistència.
 • Components en servidor. Avantatges i inconvenients en l'ús de contenidors de components.
 • Models de desenvolupament. El model vista controlador.
 • Vista: Desenvolupament d'aplicacions en client. Esdeveniments i interfície d'usuari.
 • Documentació del programari. Inclusió en codi font. Generadors de documentació.

Destinataris

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d'atur i treballadors de l'Administració Pública: Aquests col·lectius tenen l'accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s'excedeix la limitació estipulada per l'Ordre TSF / 223/2016, de 23 d'agost.

Requisits

Atès que aquest curs és un Certificat de Professionalitat, a més l'alumne ha d'acreditar i demostrar algun dels següents requisits:
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Inici curs: 4 de maig de 2017 Final curs: 20 de juliol de 2017

Objectius

Crear components programari amb tecnologies de desenvolupament orientades a objectes.

Titulació obtinguda

Aquest unitat formativa (UF) pertany al Certificat de Professionalitat Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web

Promocions

Curs subvencionat per la Fundació Tripartita

Borsa de treball

Des de desembre de 2013 Foment Formació és Agència de Col·locació autoritzada pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb número 0900000179.

Professorat

Francisco Jose Cascales

Horari

Dimarts i dijous de 18:00 a 22:00
Curs de Desenvolupament d'aplicacions web en l'entorn servidor
Foment Formació
Campus i seus: Foment Formació
Foment Formació
Avinguda Francesc Cambó, 10 08003 Barcelona
Sol·licita informació
X