Diploma d'especialització de Data Analytics i Arquitectura de Dades

1045 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'especialització de Data Analytics i Arquitectura de Dades
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
L'analítica i l'arquitectura de dades normalment són etapes seqüencials a l'explotació eficient de les dades. Després de capturar, processar i emmagatzemar, s'analitzen les dades. Cal, doncs, saber dissenyar sistemes informacionals adequats i, així, generar el valor esperat per les organitzacions.
El diploma d´especialització de Data Analytics i Arquitectura de Dades proporciona formació aplicada i fonaments teòrics en intel·ligència de negoci, big data, ciència de dades, data warehousing i bases de dades NoSQL, a professionals tant de perfil funcional com tècnic.
Aquesta formació habilita els interessats en aquest àmbit de perícia per a:
 • Implementar sistemes de business intelligence.
 • Usar big data i ciència de dades.
 • Dissenyar i utilitzar bases de dades relacionals analítiques.
 • Dissenyar i utilitzar bases de dades no relacionals (NoSQL).
El programa té una durada dun any i sestructura en dues especialitzacions:
 • E1. Analítica de dades (18 crèdits)
 • E3. Arquitectura de dades (12 crèdits)
El programa d"aquest màster a distància s"ha dissenyat i s"ofereix conjuntament amb els Estudis d"Economia i Empresa i els Estudis d"Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
La UOC té més de vint anys d'experiència en la formació de professionals en línia a l'àmbit de la business intelligence.

Temari

El diploma d'especialització de Data Analytics i Arquitectura de Dades s'adreça a un perfil funcional o tècnic interessat en formació de mètodes, tècniques i eines d'anàlisi i gestió de dades i en la utilització de tecnologies d'emmagatzematge relacional i no relacional per projectes analítics.
Especialitats i assignatures
E1. Analítica de dades (Data Analytics)

Aquesta especialitat es dirigeix a introduir els estudiants en els conceptes, mètodes, tècniques i eines que utilitzen els sistemes d'intel·ligència de negoci, big data i ciència de dades, amb casos pràctics i l'ús de programari especialitzat.
Es compon de les següents assignatures:
 • Fonaments d'intel·ligència de negoci (6 crèdits). En aquesta assignatura l'estudiantat es familiaritza amb un sistema complet d'intel·ligència de negoci (la "fàbrica d'informació") i amb els diferents components: magatzem de dades, processos d'extracció i transformació, creació del magatzem de dades, anàlisi multidimensional i la realització dinformes i quadres de comandament. Els estudiants treballen amb diferents eines (Pentaho, MySQL i Tableau) i sobre bases de coneixement de la consultora Gartner.
 • Fonaments del big data (6 crèdits). En aquesta assignatura l'estudiantat treballa el que alguns han anomenat la "gestió extrema de la informació", és a dir, la transformació de l'enorme volum de dades ocult a l'interior de la mateixa organització o present al seu voltant, els diferents tipus de dades. informació i la seva aplicació a lempresa. S'estudia el cicle de vida de la gestió de dades massives i els aspectes tecnològics, legals i ètics. L'estudiantat treballa amb universos de dades pròpies de la universitat, cedits per empreses o procedents de les xarxes socials, mitjançant eines com Apache Hadoop i Apache Spark.
 • Fonaments de data science (6 crèdits). L'assignatura presenta els conceptes i tipologia d'anàlisi de diferents tipus de dades, els models i algorismes d'ús més freqüent de classificació i agrupació, i les metodologies i els estàndards professionals i científics que s'usen en analítica de negoci i la ciència de dades aplicada. En aquesta assignatura l'estudiantat treballa principalment amb R i Rstudio, encara que es poden fer exercicis amb altres eines.
E3. Arquitectura de Dades
Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil tecnològic capacitats pràctiques per gestionar i emmagatzemar dades relacionals (mitjançant bases de dades data warehouse) i no relacionals (mitjançant bases de dades NoSQL).
 • Bases de dades analítiques (6 crèdits). En aquesta assignatura s'aprèn a crear un magatzem de dades adequat que ofereix suport a la presa de decisions de l'organització. Es presenta conceptualment l'arquitectura d'emmagatzematge (data warehousing) i es donen pautes per construir aquest tipus de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades (Pentaho, Microsoft, Oracle o PostgreSQL).
 • Bases de dades NoSQL (6 crèdits). Les bases de dades NoSQL constitueixen una alternativa a les bases de dades relacionals i són especialment idònies per a certs dominis daplicació: dominis que treballen amb grans volums de dades, dominis on es requereixi una alta distribució o disponibilitat, dominis que treballen amb dades poc estructurades i dominis on s'estableixen múltiples i complexes interrelacions entre les dades. En aquesta assignatura es presenten els principis i conceptes d'aquest tipus de bases de dades, els models de dades subjacents i els problemes que presenta la distribució en l'emmagatzematge i la gestió de les dades. Es treballen diferents tipus de bases de dades NoSQL (clau-valor, documents, orientades a columnes i grafs) amb eines com Riak, MongoDB o Neo4j.

Destinataris

Perfils:
El diploma d'especialització de Data Analytics i Arquitectura de Dades es recomana per a estudiants de tota mena d'enginyeries, de matemàtiques o de ciències de la informació, o candidats amb una experiència professional equivalent.
És necessari disposar de coneixements de programació (bàsicament en llenguatge R i SQL), estadística i principis de visualització. En cas de no tenir aquests coneixements, es poden adquirir mitjançant el diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos que la integren. Addicionalment, es recomana conèixer l'anglès escrit.
En cas de dubte, us aconsellem demanar assessorament per dissenyar l'itinerari més adequat, a partir de les competències d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat o candidata.
A qui s'adreça:
D'acord amb l'experiència UOC al llarg dels anys, l'estudiantat del màster i els programes de business intelligence i big data analytics de la UOC procedeixen dels àmbits següents:
 • Departaments de control de gestió a l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes, i altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o de departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments dorganització i sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.
A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que segueixin el programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessitin reorientar la carrera professional.
Així mateix, aquest programa està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i es volen ocupar ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.
Sortides professionals
L'objectiu del diploma d'especialització d'Analítica i Estratègia de Dades ha estat, tradicionalment, la capacitació de professionals "tot terreny" mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, business intelligence, big data, ciència de dades i consultoria orientada a la transformació empresarial, per treballar a diferents departaments d'empreses i organitzacions o en centres de competències transversals.
Aquest programa habilita per a les sortides professionals següents:
 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment a l'àrea de màrqueting i vendes ia les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence a departaments d'informàtica, o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit o estan a punt d'adquirir aquesta classe de sistemes.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i macrodades (big data) a empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades o macrodades.
 • Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes o serveis basats en dades.
 • ?

Requisits

Requisits d'accés:
Per fer el curs cal tenir una titulació universitària prèvia. Si no disposeu d'una titulació universitària prèvia, podreu accedir al programa mitjançant el reconeixement d'experiència professional de la següent manera:
2 anys d'experiència laboral i/o professional als camps: Consultoria, TI o Investigació.
Coneixements previs:
És necessari disposar de coneixements de programació (bàsicament en llenguatge R i SQL), estadística i principis de visualització. En cas de no tenir aquests coneixements, es poden adquirir mitjançant l'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos que la integren.
Addicionalment, és recomanable conèixer l'anglès escrit.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Els objectius del programa s'adrecen a adquirir competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.
Objectius específics
 • Conèixer i saber utilitzar la intel·ligència de negoci, big data i la ciència de dades.
 • Conèixer i saber dissenyar sistemes de data warehouse.
 • Conéixer i saber dissenyar bases de dades NoSQL.
 • Saber construir quadres de comandament per a la presa de decisions dels treballadors i lequip directiu, i tècniques i eines de visualització de dades.
 • Saber utilitzar, programar i parametritzar com a analista eines d'estadística avançada aplicades a casos d'ús de negoci
Competències
 • El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d"ús de sistemes d"intel·ligència de negoci i dades massives, dins d"un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.
 • El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional a empreses privades i organitzacions públiques.
 • Per conèixer detalladament les competències que s'adquireixen, recomanem la lectura dels apartats Objectius i Programa acadèmic.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'especialització de Data Analytics i Arquitectura de Dades
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X