Curs Visual C# 2010

1017 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CEPI-BASE
Curs Visual C# 2010
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
40 hores
Consulteu el preu

Descripció

Introduir l'alumne a la programació entorn Windows, utilitzant una de les eines més versàtils del mercat. S'ensenyaran tant les instruccions del llenguatge de programació com el maneig de l'entorn de Visual Studio 2010 (el.NET Framework). El Visual Studio 2010 és l'entorn de programació que engloba Visual Basic 2010, Visual C + + 2010, Visual C # 2010 i ASP. NET.

 

Temari

1 - INTRODUCCIÓ
 
LLENGUATGES VISUALS
 
VISUAL STUDIO 2010 I . NET FRAMEWORK
 
CONVENCIONS USADES EN CURS
2 - TREBALLANT AMB L'ENTORN
 
L'ENTORN DE VISUAL STUDIO
 
CREANT APLICACIONS
 
WINDOWS FORMS
 
EDICIÓ DEL CODI
 
EXECUTANT L'APLICACIÓ
 
UTILITZAR L'AJUDA
3 - INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ
 
TIPUS DE DADES
 
OPERADORS
 
PRESA DE DECISIONS
 
WINDOWS FORMS BÀSICS
 
MISSATGES ESPECIALS
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 1
4 - ALTRES ELEMENTS DE PROGRAMACIÓ
 
FUNCIONS
 
ABAST DE LES VARIABLES
 
FUNCIONS AVANÇADES
 
ENFOCAMENTS
 
BUCLES
 
ARRAYS ( MATRIUS )
 
EXERCICIS
5 - CONTROL D'ERRORS I DEPURACIÓ
 
TRACTAMENT D'ERRORS
 
ERRORS EN TEMPS D'EXECUCIÓ
 
EXCEPCIONS
 
ERRORS LÒGICS , DEPURACIÓ
 
EXERCICIS
6 - Programació orientada a objectes
 
CLASSES
 
CREAR UNA CLASSE
 
UTILITZANT l'encapsulament
 
UTILITZANT L'HERÈNCIA
 
UTILITZANT EL POLIMORFISME
 
INTERFÍCIES
 
ESPAIS DE NOMS
 
TIPUS PARCIALS
 
TIPUS DE DADES GENÈRIQUES
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 2
7 - FUNCIONS DE VISUAL C # 2010
 
FUNCIONS PER GESTIONAR CADENES
 
FUNCIONS PER GESTIONAR DATES I HORES
 
FUNCIONS PER GESTIONAR INTERVALS DE TEMPS
 
FUNCIONS MATEMÀTIQUES
 
FORMATAR DADES
 
EXERCICIS
8 - FUNCIONALITAT EN VISUAL C # 2010
 
FONTS I MIDES DE LLETRA
 
COLORS
 
ACTIVAR O DESACTIVAR CONTROLS
 
VEURE O AMAGAR CONTROLS
 
MOSTRAR INFORMACIÓ ( CONTROL tooltip )
 
ASPECTE GRÀFIC DELS CONTROLS
 
ORDRE GRÀFIC DE TABULACIÓ
 
AJUST DELS CONTROLS AL FORMULARI
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 3
9 - WINDOWS FORMS
 
CONTROL LINKLABEL
 
AMPLIACIÓ DEL CONTROL textbox
 
CONTROL MASKEDTEXTBOX
 
CONTROL ListBox
 
CONTROL CHECKEDLISTBOX
 
CONTROL ComboBox
 
CONTROL PictureBox
 
CONTROL TIMER
 
CONTROL TABCONTROL
 
CONTROL TRACKBAR
 
CONTROL ProgressBar
 
EXERCICIS
10 - WINDOWS FORMS ( II )
 
CONTROL RICHTEXTBOX
 
CONTROL TOOLSTRIPCONTAINER
 
CONTROL TOOLSTRIP
 
CONTROL STATUSSTRIP
 
CONTROL Imagelist
 
CONTROL ListView
 
CONTROL TreeView
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 4
11 - WINDOWS FORMS ( III )
 
CONTROL MONTHCALENDAR
 
CONTROL DATETIMEPICKER
 
CONTROL NUMERICUPDOWN
 
CONTROL DOMAINUPDOWN
 
CONTROL NOTIFYICON
 
CONTROL ERRORPROVIDER
 
EXERCICIS
12 - MENÚS I FORMULARIS
 
CREACIÓ D'UN MENÚ
 
CREACIÓ D'UN MENÚ CONTEXTUAL
 
ÚS DE MÉS D'UN FORMULARI
 
FORMULARIS MDI
 
ALTRES CARACTERÍSTIQUES DELS FORMULARIS
 
EXERCICIS
13 - FORMULARIS WPF
 
EL LLENGUATGE XAML
 
CREAR UNA APLICACIÓ WPF
 
ESTILS A WPF
 
APLICACIONS PER NAVEGADOR EN WPF
 
ANIMACIONS A WPF
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 1
14 - ARXIUS
 
ARXIUS SEQÜENCIALS
 
ARXIUS ALEATORIS
 
MANIPULACIÓ DE CARPETES I ARXIUS
 
EXERCICIS
15 - SERVEIS
 
QUÈ ÉS UN SERVEI ?
 
CREAR UN SERVEI WINDOWS
 
INSTAL · LAR UN SERVEI WINDOWS
 
Desinstal UN SERVEI WINDOWS
 
CONTROLAR SERVEIS DES D'UNA APLICACIÓ
16 - PROGRAMES multitasques
 
CONCEPTE DE THREAD
 
CONTROL BACKGROUNDWORKER
 
EXERCICIS
17 - CREACIÓ DE CONTROLS WINDOWS
 
DISSENY D'UN NOU CONTROL
 
PROVAR EL FUNCIONAMENT DEL CONTROL
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 2
18 - INTRODUCCIÓ A ADO.NET
 
QUÈ ÉS ADO . NET ?
 
CARACTERÍSTIQUES ADO . NET
 
ELS PROVEÏDORS DE DADES
 
CREACIÓ DE CONNEXIONS
 
CONNEXIONS ODBC . NET
 
Consultes al ORIGEN DE DADES
 
EXERCICIS
19 - ORÍGENS DE DADES
 
ESTABLIR UNA CONNEXIÓ
 
AGREGAR NOVES CONSULTES
 
EXERCICIS
20 - LECTURA DE DADES EN ADO.NET
 
ACCÉS A DADES AMB DataReader
 
ACCÉS A DADES AMB dataset
 
CONTROL DataGridView
 
EXERCICIS
21 - DISSENY DE FORMULARIS DE DADES
 
FORMULARIS DE DADES AMB DataGridView
 
FORMULARIS DE DADES AMB ALTRES CONTROLS
 
CREACIÓ DE NOVES CONSULTES
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 3
22 - SQL SERVER COM ORIGEN DE DADES
 
CREAR UN ORIGEN DE DADES SQL SERVER
 
TREBALLAR AMB Transact -SQL
 
APLICACIÓ AMB SQL SERVER
 
RELACIONS
 
EXERCICIS
23 - INFORMES AMB SAP CRYSTAL REPORTS
 
CREACIÓ D'INFORMES
 
CONNECTAR INFORMES A FORMULARIS
 
IMPRIMIR INFORMES
 
GENERAR GRÀFICS PER INFORMES
 
LES SECCIONS D'UN INFORME
 
EXERCICIS
24 - LINQ
 
LINQ A OBJECTES
 
LINQ A SQL
 
EXERCICIS
25 - PROJECTES D'INSTAL · LACIÓ , ClickOnce
 
CREAR UN PROJECTE D'INSTAL · LACIÓ
 
ALTRES OPCIONS D'INSTAL · LACIÓ
 
PULICAR MITJANÇANT ClickOnce
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 4

Requisits

No són necessaris coneixements previs de programació, sí que són necessaris coneixements de Windows i també són recomanables coneixements previs de gestió de bases de dades, com Access en qualsevol de les seves versions, MySQL o SQL Server.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 100 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari. Data d'inici: A consultar.

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
  • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
  • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Preu

Consulteu el preu
A consultar.

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.

Horari

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.
Campus i seus: CEPI-BASE
CEPI-BASE
C/ Balmes, 114 bajos 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X