Diploma d'Especialització de Disseny d'Experiència d'Usuari

1100 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Disseny d'Experiència d'Usuari
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Actualment la tecnologia és omnipresent i qualsevol empresa o institució ha de comptar amb professionals del disseny UX que adaptin la tecnologia als usuaris que l'han d'utilitzar. El diploma d'especialització en Disseny d'Experiència d'Usuari (UX) de la UOC ofereix una visió integral del disseny UX i forma professionals capaços de dissenyar productes interactius simples, efectius i centrats en les necessitats de les persones.
Per què cal estudiar el diploma d'especialització en Disseny d'interacció i experiència d'usuari de la UOC?
 • Aprendràs a dissenyar un producte digital o aplicació tenint en compte per a qui, per a què, quan i on s'utilitzarà.
 • Sabràs com analitzar, definir, prototipar i avaluar iterativament productes digitals per proporcionar una bona experiència a les persones usuàries.
 • Et formaràs amb professorat del món professional i expert en formació en línia de l'àmbit UX.
 • El diploma d'especialització està estructurat en dos blocs o especialitzacions: un bloc de Disseny Centrat a l'Usuari i la Recerca i un segon a Arquitectura de la Informació i Usabilitat.

Temari

El diploma d´especialització en Disseny d´Experiència d´Usuari, té 30 crèdits i una durada de dos semestres:
Primer semestre: Disseny Centrat a l'Usuari i Investigació
 • Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques
 • Requisits d'usuari: investigació i anàlisi
Segon semestre: Arquitectura de la Informació i Usabilitat
 • Arquitectura de la Informació
 • Avaluació de la Usabilitat
 • Prototipat

Destinataris

Perfils:
El diploma d'especialització en Disseny d'experiència d'usuari (UX) s'adreça als perfils següents:
 • Informàtics i tecnològics.
 • Documentació, gestió de la informació i comunicació.
 • Psicologia, ergonomia i factors humans.
 • Dissenyadors gràfics o de producte que vulguin aprofundir a apropar els productes tecnològics a les persones.
 • Qualsevol persona que treballi o tingui interès en el disseny de productes digitals interactius, interfícies, usabilitat i experiència dusuari.
Sortides professionals
 • UX Strategist o líder d'equip en projectes UX
 • Consultor UX i consultor d'usabilitat
 • User Researcher o investigador en disseny centrat en les persones
 • Dissenyador UX.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional següent: 2 anys dexperiència en qualsevol àmbit professional.
Coneixements previs:
 • Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 • Es recomana una competència a nivell dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, català.

Durada

Inici: 24 de setembre 2024.

Objectius

Objectius
 • Conèixer la interacció persona-ordinador i l'experiència d'usuari, els aspectes humans i tecnològics que les configuren, les disciplines que hi intervenen i els aspectes de disseny que fan de pont entre les persones i la tecnologia
 • Conèixer el disseny centrat en l'usuari i saber-ho aplicar en el disseny, desenvolupament i avaluació de productes interactius
 • Comprendre els aspectes i factors humans que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i la tecnologia
 • Conèixer els principis bàsics del disseny per a productes digitals interactius
 • Entendre les tecnologies que intervenen en la construcció de productes, experiències i sistemes interactius
Competències
 • Comprendre els processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny d'interacció i saber-los aplicar al disseny, desenvolupament i avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones
 • Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia, així com saber aplicar-los de manera adequada al disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies
 • Planificar i aplicar metodologies de recerca, modelatge i síntesi que permetin observar problemes, detectar oportunitats i definir objectius que liderin propostes de disseny que s'ajustin a les necessitats reals dels usuaris
 • Analitzar, organitzar, etiquetar i visualitzar l'estructura que defineix la interacció amb serveis i continguts mitjançant l'aplicació de mètodes, tècniques i eines d'arquitectura d'informació

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Disseny d'Experiència d'Usuari
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X