Diploma d'Especialització de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius (UOC)

9 Persones han demanat informació
1074 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Actualment, els esdeveniments són referència i motor de ciutats, grups socials i projectes empresarials. El seu èxit està vinculat a la bona gestió i als coneixements d'unes bones pràctiques establertes com a referent.

Temari

Aquest diploma d'especialització consta de sis assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS, entre les quals hi ha el treball final. El curs està dividit en tres mòduls: el primer introdueix al sector dels esdeveniments, el segon se centra en les eines de gestió i en el tercer es dissenya un projecte concret pràctic.
Mòdul 1: Introducció als esdeveniments
 • Fonaments teòrics i conceptuals dels esdeveniments (Semestre 1): Aquesta assignatura vol oferir una introducció als esdeveniments des d'un punt de vista teòric i establir un marc conceptual que permeti als estudiants entendre aquest camp d'estudi.
 • Especificitats dels esdeveniments culturals, esportius i corporatius (Semestre 1): Aquesta assignatura se centra en l'estudi de les especificitats de cada una de les tres categories d'esdeveniments en funció dels seus continguts: esdeveniments culturals, esportius i corporatius.
Mòdul 2: Tècniques de gestió especialitzada
 • Comunicació, màrqueting i TIC d'esdeveniments (Semestre 1): En aquesta assignatura es vol introduir a l'estudiant en les diferents tècniques de màrqueting i comunicació d'esdeveniments en el marc de la societat de la informació i el coneixement (en l'ús de les TIC).
 • Gestió empresarial d'esdeveniments (Semestre 2): L'assignatura presenta els coneixements necessaris per a orientar i preparar l'estudiant en els diferents aspectes de la gestió. Tècniques clau en l'organització i gestió, recursos jurídics, finançament i pressupostos, habilitats directives i recursos humans, entre d'altres.
 • Producció especialitzada d'esdeveniments (Semestre 2): Aquesta assignatura aproxima els estudiants a la producció de l'esdeveniment, des de la preparació, el desenvolupament i la clausura. Al final de l'assignatura haurà vist aspectes com a elements de planificació, riscos i seguretat, logística i gestió d'espais, entre d'altres.
Mòdul 3: Disseny d'un esdeveniment:
 • Treball final  (Semestre 2): Desenvolupament del treball final a través del contacte directe amb professionals en actiu d'institucions de referència del sector.

Competències per a les quals et prepara el curs

Desenvolupar un elevat grau d'autonomia, innovació i creativitat com a recurs per a actualitzar l'exercici professional en un món en transformació constant. Dissenyar i planificar propostes de congressos, esdeveniments o fires, considerant diferents tipologies, recursos disponibles i reptes organitzatius, socials, legals, etc. Identificar les principals novetats tecnològiques aplicables al disseny, planificació i gestió de propostes concretes d'esdeveniments.

Destinataris

A qui va dirigit:
El diploma d'especialització de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius va dirigit a diplomats, llicenciats o graduats, i també a professionals que vulguin ampliar els seus coneixements sobre la gestió d'actes, festivals, fires o congressos, per tal de tenir les capacitats i les eines necessàries per a poder exercir laboralment en aquest sector.
Perfils:
El diploma d'especialització de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius va dirigit a diplomats, llicenciats o graduats, i també a professionals que vulguin ampliar els seus coneixements sobre la gestió d'actes, festivals, fires o congressos, per tal de tenir les capacitats i les eines necessàries per a poder exercir laboralment en aquest sector.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
Cal acreditar un mínim d'un any d'experiència en el sector dels esdeveniments, com a mínim en una de les àrees següents: logística, producció, programador, impulsor, creador de continguts de màrqueting o tècnic de l'àrea de comercialització.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Aquest diploma d'especialització té com a objectiu general formar i donar capacitats als estudiants per a l'exercici professional en el camp de la gestió d'esdeveniments.
 •  Conèixer els paràmetres teòrics dels esdeveniments actuals.
 • Entendre les especificitats i les diferents tipologies d'esdeveniments.
 • Adquirir els coneixements pràctics i les eines necessàries per a la gestió aplicada.
 • Saber planificar estratègicament un esdeveniment.
 • Aplicar de manera creativa i innovadora els coneixements pràctics en un esdeveniment concret.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Els àmbits laborals, com a sortides professionals, són els següents: Fires, congressos i convencions. Festivals i carnavals. Conferències i seminaris. Cerimònies i commemoracions. Institucions culturals i esportives Administració pública. Les sortides professionals, en termes d'organització d'esdeveniments, son les següents: Directius, comandaments intermedis, tècnics en empreses de gestió. Autònoms vinculats a la gestió. Consultors en estratègies i gestió d'esdeveniments esportius, culturals o corporatius.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X