Ostelea (2)

Programa Superior en Direcció i Administració d'Empreses turístiques

Ostelea (2)

Postgrau
On-line | Distància
29 Crèdits
5.200 €

Descripció

El sector turisme és un dels principals motors de desenvolupament econòmic i creació d'ocupació, tant empreses vinculades directament al sector com altres empreses que entenen que la seva activitat o una part d'ella pot estar vinculada al sector del turisme i al turista com a possible client.

El programa superior de direcció d'empreses turístiques respon a aquest plantejament de forma, que els participants puguin conèixer els principals àmbits del sector turístic i les seves tendències actuals.

Passant per les diferents àrees funcionals de l'empresa, però sempre tenint en compte el sector i el possible client al qual va dirigit, els participants del programa superior desenvoluparan competències per a la direcció i gestió d'empreses que s'enfoquin al sector.

La proposta comença amb una visió general del sector i una reflexió estratègica sobre l'empresa. El segon bloc tracta del màrqueting i del turista entès com a consumidor: com són els consumidors actuals, com poder arribar a ells i, sobretot, com satisfer les seves expectatives. En el tercer mòdul es treballen els aspectes vinculats a la gestió de l'empresa: temes comptables bàsics, de gestió de persones i de sistemes i eines per a la gestió empresarial. El quart mòdul respon donar instruments per a la posada en pràctica d'un nou servei, incloent una visió de les noves tendències en el sector. Finalment es treballen competències orientades al desenvolupament d'habilitats personals i professionals dels participants.

Per què un Programa Superior en Direcció d'Empreses Turístiques avui en dia?

La conjuntura turística actual, de constant incertesa, fa que sigui el millor moment per formar-se i invertir temps en adquirir coneixements que li permetran progressar professionalment, podent accedir a nous reptes. Aquests desafiaments, que es podran plasmar a la realitat empresarial del turisme, s'abordaran a través d'un pla de negoci, aportant capacitat estratègica, analítica i econòmic financera del sector.

És el moment oportú d'aprofitar l'entorn canviant del professional del management en turisme, per proporcionar un gir qualitatiu al seu perfil com a futur directiu.

En el context nacional (turisme receptor) i des d'un punt de vista agregat, el turisme de negocis va tenir un impacte econòmic estimat de gairebé 4.400 milions d'euros en l'últim any.
Veure més

Temari del curs

El Programa en Direcció d'Empreses Turístiques de Ostelea es classifica en 5 mòduls:
  1.      Orientació a l'empresa turística
  2.      El mix de màrqueting i el turista com a consumidor
  3.      Direcció de recursos
  4.      Disseny de productes i serveis
  5.      Eines de desenvolupament professional

Objectius

El Programa en Direcció d'Empreses Turístiques et permetrà:

  • Conèixer el sector turístic: Conèixer les seves diferents àmbits i el posicionament de l'empresa en el sector.

  • Apliació del màrqueting al sector: Conèixer els aspectes més rellevants del màrqueting aplicats al sector, com satisfer les expectatives del turista com a consumidor i els principals canals de comunicació i promoció.

  • Gestió de recursos: Conèixer els principals aspectes i eines de gestió dels recursos d'una empresa (comptable, gestió de persones ...).

  • Disseny de productes i serveis: Desenvolupar la capacitat de creativitat i innovació en la indústria i la seva gestió sostenible a través d'una formació integral i especialitzada, qualificant als participants per a l'assumpció de llocs de responsabilitat en empreses d'organització d'esdeveniments o en àrees de protocol d'institucions.

  • Habilitats directives: Desenvolupar les habilitats directives necessàries d'un gestor global d'empreses del sector turístic per aconseguir que es desenvolupi un treball col·laboratiu assertiu i participatiu entre tots els membres de l'equip.Titulació obtinguda

El participant que completi amb èxit el programa obtindrà triple titulació:
El títol de Programa Superior en Direcció d'Empreses Turístiques per The Ostelea, School of Tourism & Hopitality.
El títol de Programa Superior en Direcció d'Empreses Turístiques per EAE Business School.
La titulació de la Universitat de Lleida.

Promocions

Plans de beques per als candidats admesos.

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Direcció i Administració d'Empreses turístiques

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Programa Superior en Direcció i Administració d'Empreses turístiques