Diploma d'Expert d'AICLE / CLIL i Enfocament per Tasques mitjançant Tecnologia (UOC)

11 Persones han demanat informació
1032 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'AICLE / CLIL i Enfocament per Tasques mitjançant Tecnologia (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
18 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El curs AICLE / CLIL i l'Enfocament per Tasques mitjançant la Tecnologia capacita els professionals de l'ensenyament d'idiomes per aplicar la tecnologia a programes d'ensenyament AICLE i d'enfocament per tasques.
Aquest curs capacita l'estudiant en principis teòrics i pràctics fonamentals per poder aplicar la tecnologia a programes AICLE ia l'ensenyament d'idiomes per tasques, incorporant estratègies efectives per a l'aprenentatge en contextos AICLE i d'ensenyament d'idiomes per tasques.
A més, capacita en el disseny de materials per a l'ensenyament/aprenentatge virtual d'idiomes, i també a l'assessorament sobre temes de disseny de currículum, individualització i cursos a mida, anàlisi de necessitats, qualitat de materials docents i recursos/eines.

Temari

Introducció a l'ensenyament i a l'aprenentatge d'idiomes online / Introduction to teaching and learning languages online (6 ECTS).
 • Modalitats de comunicació en l'aprenentatge assistit per ordinador.
 • Anàlisi de necessitats en contextos d'aprenentatge mitjançant la tecnologia.
 • Enfocaments, mètodes i tècniques d'ensenyament.
 • Eines i creació de materials.
 • Tipus d'avaluació.
Enfocament per tasques / Task-based language teaching (6 ECTS).
 • Situar l'enfocament per tasques dins del panorama de les diferents propostes curriculars per a l'aprenentatge de llengües.
 • Principis de disseny curricular de l'enfocament per tasques, implementació del currículum i avaluació.
 • Definició de tasca pedagògica (atributs i tipus) i el seu paper des d'una perspectiva interactiva i cognitiva.
 • Enfocament en la forma contra l'enfocament en el significat.
Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) / Content and language integrated learning (CLIL) (6 ECTS).
 • Situar AICLE dins el panorama de les metodologies d'ensenyament de llengües.
 • Els orígens d'AICLE a Europa.
 • Principis per a organitzar l'aprenentatge de continguts i llengua amb AICLE.
 • Avaluació crítica dels avantatges i inconvenients d'AICLE.
 • Integració de l'enfocament per tasques amb AICLE.

Competències per a les quals et prepara el curs

Comprendre les diferències i similituds entre l'aprenentatge d'idiomes cara a cara i mitjançant l'ordinador. Reconèixer les diferents modalitats de comunicació assistida per ordinador. Comprendre i contrastar diferents enfocaments metodològics d'ensenyament de llengües. Identificar els aspectes fonamentals a tenir en compte a l'hora de dissenyar unitats didàctiques amb la tecnologia. Saber situar els enfocaments pedagògics de l'Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) i l'Enfocament per tasques (TBLT) dins el panorama de mètodes d'ensenyament de llengües. Explicar les raons per les quals van sorgir AICLE i l'Enfocament per tasques. Analitzar, debatre, explicar i resumir textos acadèmics relacionats amb diferents mètodes d'ensenyament. Identificar les principals característiques d'una tasca pedagògica en entorns presencials, exclusivament online o híbrids. Distingir una tasca pedagògica d'altres unitats pedagògiques...

Destinataris

A qui es dirigeix:
 • Graduats / llicenciats en filologies
 • Graduats / diplomats en educació infantil o primària amb especialitat en llengua,
 • Graduats / llicenciats en traducció i interpretació.
 • Graduats / llicenciats en Pedagogia.
 • Professorat en actiu d'idiomes (primària, secundària, FP, EOI, acadèmies, CIM, etc.).
 • Graduats UOC del MU en Educació i TIC.
Perfils:
Dirigit a estudiants que necessitin formar-se en les necessitats diàries per a desenvolupar una carrera professional en el camp de l'ensenyament / aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia a tots els nivells educatius (infantil, primària, secundària i superior). A més del perfil de futurs professors d'idiomes en centres públics o privats, també formem altres perfils relacionats amb l'ensenyament d'idiomes online en els sectors educatius, editorials i empresarials especialitzats en temes digitals: dissenyadors de materials per a l'aprenentatge d'idiomes online en editorials o plataformes, editors de plataformes digitals i assessors de currículum per a plataformes digitals o programes d'aprenentatge d'idiomes online.
També està dirigit a mestres i professorat en actiu, perquè representa una actualització professional que els permetrà adquirir coneixements per a l'ús i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents. Així mateix, permetrà a aquest tipus de professionals obtenir una certificació en un camp i àmbits de creixent demanda i de poca oferta específica, aspectes que poden ajudar a ampliar els seus horitzons professionals.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
Tenir 2 anys d'experiència laboral i/o professional en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració positiva de la direcció del programa que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en el cas que sigui necessari.
Els àmbits afins al programa són la docència d'idiomes en qualsevol especialitat, nivell i entorn educatiu, sector editorial per al disseny de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes, assessoria per a plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals, mediació intercultural en línia, formació de professorat.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès, castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Disposar dels principis teòrics i pràctics fonamentals per a poder aplicar la tecnologia a programes AICLE i a l'ensenyament d'idiomes per tasques.
 • Incorporar estratègies efectives per a l'aprenentatge en contextos AICLE i d'ensenyament d'idiomes per tasques.
 • Dissenyar materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes.
 • Assessorar sobre temes de disseny de currículum, individualització i cursos a mida, anàlisi de necessitats, qualitat de materials docents i recursos / eines.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Mestres i professors d'idiomes en qualsevol especialitat i nivell educatiu (centres públics o privats, escoles oficials, centres d'idiomes vinculats a universitats, acadèmies, universitats amb programes online). Professors per a empreses privades, multinacionals i agències internacionals. Dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes en editorials i empreses afins (per exemple, autors i editors de publicacions educatives online relacionades amb l'aprenentatge d'idiomes). Assessors per a plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals (disseny de currículum, individualització i cursos a mida, anàlisi de necessitats, qualitat de materials docents i recursos / eines). Mediadors interculturals online. Formadors de professorat.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert d'AICLE / CLIL i Enfocament per Tasques mitjançant Tecnologia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X