Diploma d'Expert de Conflictes Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals

1049 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Conflictes Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'especialitat en conflictes socials, polítics, comunitaris i organitzacionals ofereix, als qui volen formar-se, dedicar-se i/o especialitzar-se en determinades àrees de solució de conflictes, alternatives a la judicial, els coneixements necessaris i les competències bàsiques per fer-ho.
L'especialitat en conflictes socials, polítics, comunitaris i de les organitzacions aborda els diferents mètodes de gestió i solució de conflictes que hi ha, i la seva implementació en els àmbits de dret privat, social, polític i organitzacional. Així mateix, aborda tècniques de prevenció i seguretat en els conflictes i de justícia restaurativa.
Per inscriure's al registre del Centre de Mediació i Dret Privat de Catalunya, la persona mediadora ha d'acreditar una formació en mediació homologada a la part general (Anàlisi de Conflicte i Mètodes de Solució) i almenys, en una Especialització (Conflictes Familiars i Educatius o Conflictes Socials, Polítics, Organitzacionals i Comunitaris). L'alumne que ha realitzat només l'Especialització de Conflictes Socials, Polítics, Organitzacionals i Comunitaris té formació homologada a l'àmbit de Dret Privat però no es pot inscriure al Centre de Mediació i Dret privat a no ser que acrediti haver realitzat la part general.

Temari

ESPECIALITZACIÓ: CONFLICTES SOCIALS, POLÍTICS, COMUNITARIS I ORGANITZACIONALS (12 ECTS)
(Homologació a l'àmbit de dret privat de la formació específica en matèria de mediació a l'àmbit del dret privat: Ref 22/B6)
 • Conflictes socials i polítics. (4 ECTS)
 • Conflictes comunitaris i de les organitzacions. (4 ECTS)
 • Prevenció, seguretat i justícia restaurativa. (4 ECTS)

Destinataris

A qui s'adreça:
Juristes, docents, personal sanitari, personal de l'àmbit esportiu, forces i cossos de seguretat pública, personal de seguretat privada, psicòlegs/òloges, pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, treballadors/es i educadors/es socials, sociòlegs/gues, periodistes , politòlegs/es i qualsevol altra persona interessada a rebre formació sobre mètodes alternatius de solució de conflictes a les diferents esferes professionals i del quotidià.
Sortides professionals:
 • Mediador.
 • Expert en gestió i solució de conflictes en els diferents àmbits del que és quotidià (de dret privat, social, polític i organitzacional).
 • Col·laborador o treballador en ONG i en qualsevol institució pública o privada que requereixi habilitats interpersonals per gestionar i solucionar conflictes.
 • Formador o investigador en matèria de gestió i solució de conflictes.

Requisits

Requisits d'accés:
Per accedir al programa es requereix titulació universitària prèvia o dos anys d'experiència laboral i/o professional en els àmbits:
 • Advocacia i Procura
 • Acció Humanitària
 • Ciència Política
 • Ciutat i Urbanisme
 • Cooperació Internacional
 • Conflicte Internacional
 • Criminologia
 • Diplomàcia
 • Dret
 • Drets Humans i Democràcia
 • Fiscalitat
 • Gestió i administració pública
 • Mediació
 • Relacions Internacionals
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius:
 • L'especialitat de Conflictes Socials, Polítics i Organitzacionals busca dotar l'estudiant de coneixements sobre els mètodes alternatius de solució de conflictes (negociació, mediació i arbitratge) i de les habilitats necessàries per implementar-los en els àmbits del dret privat, social, polític i organitzacional .
 • Així mateix, es pretén que l'estudiant conegui les tècniques de prevenció i de seguretat en els conflictes i que treballi amb supòsits en què cal la justícia restaurativa.
Competències:
Que l'estudiant aprengui/adquireixi:
 • La cultura de pau a l'abordatge de qualsevol conflicte.
 • El respecte a la diversitat humana.
 • El comportament ètic a la intervenció professional.
 • Habilitats comunicatives per treballar amb persones i grups.
 • Habilitats per a treballar en entorns interdisciplinars i interculturals.
 • Habilitats per analitzar i avaluar un conflicte i optar pel mètode més adequat per resoldre'l.
 • Habilitats per gestionar i resoldre conflictes específics a l'àmbit del dret privat (civils i mercantils), social, polític i organitzacional.
 • Habilitat per elaborar i aplicar metodologies a la intervenció professional.
 • Habilitats per prevenir un conflicte mitjançant la identificació dels factors de risc que el generen.
 • Habilitats per aplicar, quan el cas ho requereixi, sistemes de justícia restaurativa.
 • Habilitats per transferir a la societat la cultura de pau i els coneixements en matèria de resolució alternativa de conflictes.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

Fracciona fàcil
Diploma d'Expert de Conflictes Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X