Diploma d'Expert de Gestió de la Qualitat (UOC)

1033 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Gestió de la Qualitat (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El programa proporciona la capacitat per a auditar i implantar sistemes de gestió de la qualitat a l'empresa segons la norma ISO 9001, així com gestionar de manera eficient la seva integració. A més, aporta les eines i els coneixements necessaris per enfocar a les organitzacions cap a gestió excel·lent, innovadora i sostenible, seguint el Model EFQM, com a eina de millora i transformació de la gestió.
El curs aprofundeix en aspectes de la gestió de sistemes de la qualitat i en els models d'excel·lència empresarial.

Temari

El Diploma d'expert de Gestió de la Qualitat de UOC, en referència al Model EFQM, s'ha convertit en titulació acreditada pel Club Excel·lència en Gestió. En referència a la gestió de les auditories internes, s'ha convertit en una titulació certificada per TÜV SÜD Academy. 
A més del diploma d'expert UOC, obtindràs el diploma d'Introducció al Model EFQM i el diploma de Transforma la teva organització amb el Model EFQM (EFQM Foundation course) del Club Excel·lència en Gestió com a únic partner oficial de EFQM a Espanya i el Certificat d'Auditor/a intern de Qualitat expedit per TÜV SÜD Academy.
El Diploma d'expert en Gestió de la Qualitat té una durada d'un semestre acadèmic, amb una càrrega total de 12 crèdits ECTS repartits en tres assignatures:
Auditor de la qualitat. Implantació d'un sistema de gestió de qualitat (SGC) (4 crèdits ECTS)
 • Normes i models de gestió
 • La norma ISO 9001:2015. Interpretació.
 • Implantació d'un sistema de gestió de qualitat
 • La norma ISO 19011:2018. Principis d'auditoria
 • Auditories d'un sistema de gestió de qualitat
 • La norma ISO 9004:2009. Gestió avançada i avaluació. UNEIX 66174:2010
 • Manteniment i millora del sistema de gestió de qualitat
Tècnic de la qualitat. Gestor de sistemes integrats (4 crèdits ECTS)
 • La gestió i millora de la qualitat. Cicle PDCA
 • Eines bàsiques de diagnòstica
 • Anàlisi d'opcions i aplicació de solucions
 • Eines creatives per a equips de treball
 • Tècniques i metodologies de millora contínua i qualitat total
 • Eines avançades de gestió de la qualitat
 • Gestió de qualitat i gestió integrada
 • Sistema de gestió de la qualitat total
 • Sistema de gestió mediambiental. ISO 14001:2015
 • Sistema de gestió de seguretat i salut laboral. ISO 45001:2018
 • Sistema de gestió de la responsabilitat social. SA 8000. SG21
 • Sistema de gestió de la seguretat de la informació. ISO 27001:2017.
 • Altres sistemes de gestió. Normes i models sectorials
 • Integració dels sistemes de gestió. UNEIX 66177:2014
Excel·lència en la gestió i nous reptes (4 crèdits ECTS)
 • Introducció al Model EFQM d'excel·lència
 • Els criteris del Model EFQM
 • El procés d'avaluació
 • El pla d'accions de millora
 • Ús del Model EFQM
 • El Model EFQM i altres models de gestió
 • Estudi del cas pràctic: avaluació individual i procés de consens
 • Nous reptes en gestió

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per a planificar i organitzar l'empresa per tal d'implantar sistemes de gestió de la qualitat Capacitat per a fer auditories dels sistemes de gestió en la mateixa empresa i en altres organismes Capacitat per a implantar de forma efectiva un sistema integrat de gestió Capacitat per a interpretar i aplicar els criteris del model EFQM d'excel·lència empresarial

Destinataris

Perfils:
El programa no exigeix formalment una formació o titulació específica d'origen.
El perfil del participant del curs correspon a professionals de tot tipus d'organitzacions que desenvolupin la seva activitat en les diferents baules de la cadena de valor, proporcionant capacitats per a planificar l'estratègia, compartir valors i generar cultura d'innovació, estar en disposició d'adaptar-se a les tendències clau d'una societat en transformació permanent i afrontar els reptes actuals de la planificació estratègica, la direcció i la gestió de la innovació, i la direcció i la gestió de la qualitat.
El perfil de titulació d'entrada correspon a tots els graduats i titulats universitaris que, independentment del títol que tinguin, hagin adquirit experiència en el desenvolupament de la seva activitat professional en l'àmbit de la direcció i la gestió d'empreses o tinguin interès a exercir responsabilitats directives i millorar el seu acompliment professional. Per tant, el programa també s'adreça a un perfil de llicenciats i graduats en disciplines diferents a l'economia i l'empresa, que necessiten coneixements de direcció i gestió d'empreses per a la seva promoció professional.
També hi ha la possibilitat de fer el curs sense titulació universitària oficial reconeguda, aprofitant l'orientació professional del programa.
A qui es dirigeix:
 • Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la qualitat a les seves organitzacions
 • Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització
 • Responsables d'innovació i de qualitat
 • Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
 • Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació (start-ups)
 • Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions

Requisits

Requisits:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional amb 2 anys d'experiència en qualsevol d'aquests àmbits:
 • Administració
 • Administració pública
 • Assesoria i Consultoria
 • Industrial
 • Qualitat
 • Direcció
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Interpretar i aplicar els requisits de la normativa vigent als sistemes de gestió de la qualitat i a altres sistemes de gestió.
 • Aplicar criteris de selecció i priorització d'accions de millora contínua.
 • Obtenir els punts forts, les àrees de millora i els punts de vista d'una empresa o organització aplicant un model d'excel·lència empresarial.
 • Aplicar les tècniques que assegurin la qualitat total en les diferents transaccions de l'empresa o organització.
 • Gestionar de manera integrada els sistemes d'una empresa.
 • Conèixer i utilitzar les eines avançades de millora de la qualitat.
 • Conèixer i aplicar els principis per dur a terme auditories de sistemes de gestió.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

El programa destaca pel caràcter professionalitzador, el caire útil i pràctic dels aprenentatges, el feedback, el tractament individual i personalitzat del participant, la metodologia dels casos pràctics, l'avaluació contínua i els casos d'estudi que permeten aplicar les habilitats clau del màster a l'empresa o organització pròpia. Aquest enfocament pràctic del curs contribueix a la formació contínua de professionals en actiu, perquè aprofundeix en diferents eines de gestió per a aconseguir el desenvolupament professional, i augmenta l'ocupabilitat i les oportunitats de promoció professional dels participants. Per tant, contribueix a incrementar la competitivitat professional del participant, com també les sortides professionals en àmbits de coneixement com ara l'estratègia, la direcció i la gestió de la innovació, i la direcció i la gestió de la qualitat.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Gestió de la Qualitat (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X