Diploma d'Expert de Planificació i Elaboració d'Activitats a Línia

Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
Una de les claus de lèxit duna bona formació en línia és una planificació adequada. A més, aquesta planificació cal portar-la a la pràctica amb activitats que tinguin significat per a qui les ha de fer i que formin part del seu context de treball.
Aquest Programa se centra en aquests dos aspectes: donar eines per planificar adequadament i per elaborar activitats significatives en un context en línia.

Temari

 • Planificació de la docència en línia (6 crèdits ECTS)
 • Disseny de recursos i activitats en línia (6 crèdits ECTS)
L'anglès no és un requisit perquè els materials d'aprenentatge obligatoris són a la llengua en la qual es matriculi l'estudiant, però es recomana tenir coneixements d'anglès a nivell de lectura per poder aprofitar les lectures complementàries

Destinataris

Perfils
 • Llicenciats i graduats interessats en làmbit de lús i laplicació de les TIC per als processos docents.
 • Mestres i professorat que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en lavaluació de projectes densenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu.
A qui s'adreça
 • S'adreça a docents que es vulguin iniciar o aprofundir en l'elaboració d'activitats en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia, i formen part de cursos de caràcter mixt o completament virtuals.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
2 anys d'experiència en l'àmbit d'educació i TIC, en funcions o càrrecs com aquests:
 • Director de projectes d'e-learning Dissenyador instruccional o tecno-pedagògic
 • Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC
 • Avaluador de projectes d'e-learning
 • Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basats en lús de les TIC
 • Administrador d'entorns virtuals per a la formació
 • Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'educació
 • Tècnic en qualitat de l'e-learning
 • Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Gestor de programes d'e-learning formatius
 • Investigador o ajudant de recerca
 • Coordinador de projectes de recerca en e-learning
Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

Objectius
El Diploma d'Expert en Planificació i elaboració d'activitats en línia capacitarà aquells professionals que vulguin adquirir el rol de tècnic en l'ensenyament a distància (e-learning o blended-learning).
Competències
 • Planificar i organitzar el procés, els recursos, l'estratègia pedagògica i l'entorn en aprenentatge per posar en marxa una proposta d'ensenyament i d'aprenentatge en línia.
 • Identificar, dissenyar i elaborar recursos daprenentatge diferents, interactius i hipermèdia, dacord amb els objectius de formació proposats, així com triar els mitjans i els formats més apropiats per facilitar el procés formatiu, seguint els estàndards i les recomanacions dacord amb la tecnologia .
 • Dissenyar els entorns, els ambients i els contextos d'ensenyament i aprenentatge virtuals, integrant les dimensions pedagògiques, tecnològiques, de producció i organitzacionals i tenint en compte els elements que els integren: els continguts, les activitats, la planificació, la comunicació telemàtica i la gestió integral dels processos densenyament i aprenentatge.?

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Planificació i Elaboració d'Activitats a Línia
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X