Diploma d'Expert de Protocol Empresarial i Oficial

1072 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Protocol Empresarial i Oficial
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
11 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
En aquest programa s'estableix un marc conceptual i funcional que permet ubicar cada activitat cerimonial en el context i, segons l'emissor, els objectius i el públic; permet fer una planificació estratègica i indicar unes tècniques de gestió i funcionament que ens condueixen a culminar-la amb èxit.
Les organitzacions, entre les quals les empreses, tenen la necessitat de comunicar amb uns objectius diferents dels del màrqueting, la publicitat o el periodisme: han de crear, gestionar i millorar les relacions amb el seu públic. Per aconseguir-ho, una de les estratègies més antigues, efectives i rendibles ha estat i és lorganització dactes o esdeveniments. El cerimonial permet sistematitzar aquests esdeveniments i el protocol és la gestió de públic que apliquem quan hi ha autoritats o institucions de lEstat.
La ubicació dels convidats, l'ordre de les banderes o l'etiqueta que cal seguir són instruments que permeten gestionar la presència pública organitzacional i les relacions d'una organització amb el seu univers i els stakeholders per aconseguir els nostres objectius.
A més, en aquest curs també es tracten els actes oficials, que són aquells que promouen les institucions públiques i els seus organismes autònoms, i que es diferencien de la resta per l'obligatorietat d'observar determinades normatives que cal atendre.
El protocol oficial es basa en la legislació existent en el protocol d'Estat, que s'entén com el conjunt de normes dictades des de les institucions públiques (lleis, reials decrets, decrets, reglaments i manuals dictats des d'institucions reconegudes) i costums i tradicions que cal a la seva dilatada existència han passat a tenir la consideració de norma o rang de llei, i l'àmbit d'aplicació dels quals se circumscriu exclusivament al total de les institucions públiques d'un país.
Aquest programa forma part del màster universitari en comunicació corporativa, protocol i esdeveniments.

Temari

Protocol empresarial
 • Introducció
 • El cerimonial corporatiu i el protocol a l'empresa
 • La gestió del públic organitzacional
 • Les funcions del director/a de cerimonial i protocol
 • La planificació estratègica al sistema del cerimonial
 • Tècniques d'ordenació espai-temporalitat
 • Etiqueta
 • Tipologies d'actes
Protocol oficial
 • Normatives de protocol
 • Cerimonial
 • Actes públics oficials
 • Actes públics no oficials
 • Ordenació i precedències
 • Tipus de presidència
 • Tractaments protocol·laris
 • Ordenació de símbols (escuts, banderes...)
 • Rol i funcions d'un responsable de protocol

Competències per a les quals et prepara el curs

Gestionar la presència pública de lorganització des duns plantejaments professionals de caràcter estratègic amb sòlida base acadèmica. Reconéixer les característiques del cerimonial empresarial i corporatiu i comprendre l'aplicació de les normes de protocol que s'hi apliquen. Afrontar qualsevol activitat del cerimonial propi o aliè amb els coneixements més avançats sobre protocol, honors i etiqueta. Elaborar un manual de cerimonial per a una empresa aplicant els fonaments del protocol adaptats a les característiques específiques d'una organització privada. Aplicar els fonaments bàsics del protocol i demostrar el coneixement de la normativa protocol·lària segons la tipologia de l'esdeveniment. Planificar un acte oficial. Desenvolupar projectes desdeveniments corporatius ajustats a un pressupost assignat i gestionant els recursos tècnics i humans necessaris.

Destinataris

Perfils
La formació especialitzada en protocol és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals, entitats sense ànim de lucre, etc.). Els professionals que es dediquen a lorganització desdeveniments i els assessors en cerimonial i protocol han de tenir coneixements sobre relacions institucionals, sobre laplicació de les normatives de protocol oficial i sobre producció i gestió desdeveniments corporatius. En aquesta àrea hi ha diferents perfils professionals: director de protocol i cerimonial a institucions públiques i privades, director de relacions institucionals, tècnic en protocol, tècnic en producció d'esdeveniments, assessor de protocol i organitzador de congressos.
A qui s'adreça
Atès que la formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments es demana a entitats públiques i privades, aquesta titulació s'adreça als que es vulguin dedicar a la producció i gestió d'esdeveniments corporatius, l'exercici de les relacions institucionals i l'assessoria en matèria de protocol.
Sortides professionals
 • Responsable de comunicació corporativa a empreses o institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, és responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional i la comunicació interna.
 • Director de relacions públiques. Professional que s'encarrega d'establir i mantenir relacions entre una empresa o una institució i el seu públic objectiu (stakeholders).
 • Tècnic i coordinador de protocol i de relacions institucionals. Professional que dissenya i executa els esdeveniments d'una empresa o d'una institució i que garanteix que s'apliquen correctament les tècniques protocol·làries.
 • Assessor de protocol. Professional que assessora sobre l'aplicació de les normatives protocol·làries (precedències, presidències, tractaments protocol·laris, etc.) a empreses o institucions.
 • Organitzador d'esdeveniments (event planner). Professional que s'encarrega del disseny i producció d'actes corporatius.
 • Organitzador professional de congressos (OPC). Professional especialista en la planificació i la supervisió de congressos i reunions professionals.
 • ?

Requisits

Requisits d'accés
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent: un mínim d'un any d'experiència professional en l'àmbit de la comunicació corporativa i les relacions públiques, l'organització i la producció d'esdeveniments , i/o en l'àmbit del protocol.
Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius
 • Conèixer les noves línies de recerca obertes en cerimonial i protocol com a disciplines vinculades a la comunicació verbal i no verbal ia les relacions públiques corporatives
 • Aplicar la planificació estratègica al sistema cerimonial organitzatiu, donant accés a les noves estratègies, tàctiques i tècniques amb què s'està enfocant
 • Individualitzar les diferents etapes o fases a l'organització d'actes
 • Conèixer els principis rectors que s'han de seguir a l'organització d'esdeveniments
 • Conèixer el conjunt de normes essencials que cal tenir en compte per organitzar actes oficials
 • Desenvolupar adequadament les precedències de les autoritats i les personalitats que habitualment assisteixen als esdeveniments promoguts per les institucions públiques
Competències
 • Gestionar la presència pública de l'organització des d'uns plantejaments professionals de caràcter estratègic amb una sòlida base acadèmica
 • Reconéixer les característiques del cerimonial empresarial i corporatiu i comprendre l'aplicació de les normes de protocol que s'apliquen
 • Afrontar qualsevol activitat del cerimonial propi o aliè amb els coneixements més avançats sobre protocol, honors i etiqueta
 • Elaborar un manual de cerimonial per a una empresa, aplicant els fonaments del protocol adaptats a les característiques específiques duna organització privada
 • Aplicar els fonaments bàsics del protocol demostrant el coneixement de la normativa protocol·lària segons la tipologia de l'esdeveniment

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Protocol Empresarial i Oficial
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X