Diploma d'Expert de Trastorns del Moviment (UOC)

1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Trastorns del Moviment (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
10 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte
El diploma d'expert de Trastorns del Moviment proporciona coneixement sobre temes bàsics i avançats que cobreixen tot l'espectre dels trastorns del moviment, prioritzant les qüestions clínicament rellevants.
La recerca sobre la malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment evolucionen amb molta rapidesa.
En els últims anys hi ha hagut un notable avenç en els coneixements sobre les manifestacions clíniques, el diagnòstic i les opcions de tractament mèdic i quirúrgic per a la malaltia de Parkinson.
També és important remarcar que aquests avenços científics s'han donat en les diferents formes de tremolor, les distonies, la malaltia de Huntington, els tics i la síndrome de Tourette al costat d'altres processos que primàriament o secundàriament es manifesten per anormalitats del moviment.
El programa de Trastorns del moviment proporciona informació actualitzada sobre l'evidència científica que dóna suport a les diferents opcions de tractament per a les malalties i processos que es veuen en les consultes.
Aquest programa permet als participants apreciar la rellevància clínica dels resultats de l'avenç científic i els diferents baròmetres que poden conduir a la presa de decisions.
Inclou continguts bàsics i clínics dels diferents trastorns del moviment, la semiologia i exploració dels pacients, i la presentació i resolució d'interessants casos de vídeo que modulen l'aprenentatge. 

Temari

Per a obtenir aquest programa l'estudiant haurà de superar 10 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades amb una assignatura.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació de l'estudiant.
El procés d'aprenentatge està basat en el model d'avaluació continuada (AC), és a dir, no es realitzaran proves finals presencials a cap de les assignatures.
Aquesta especialització es cursa en un únic semestre acadèmic (d'octubre a febrer), i consta de 3 assignatures obligatòries:
Assignatura Aspectes generals dels trastorns del moviment i de la malaltia de Parkinson (3 ECTS)
 • Aproximació al pacient amb trastorns del moviment; classificació i exploració clínica.
 • Els ganglis basals i els circuits frontosubcorticals. Aspectes motors, cognitius i conductuals.
 • Malaltia de Parkinson al segle XXI: nous conceptes clínics, epidemiològics i genètics. Mètodes diagnòstics.
 • Signes i símptomes no motors en la malaltia de Parkinson, complicacions cognitives i conductuals, avaluació i tractament.
 • Síndromes parkinsonianes atípiques.
Assignatura Tractament de la malaltia de Parkinson (4 ECTS)
 • Maneig terapèutic de la malaltia de Parkinson en estadis primerencs i avançats. Fàrmacs i consells.
 • Teràpies especials en la malaltia de Parkinson avançada.
Assignatura Tremolor, distonies, corees i tics (3 ECTS)
 • Diagnòstic diferencial i tractament de les tremolors.
 • L'espectre de les distonies. Tractament dels trastorns del moviment amb toxina botulínica. Cirurgia i estimulació cerebral profunda per a trastorns no parkinsonians.
 • Una visió integral de la malaltia de Huntington i altres corees. Aspectes motors, cognitius i psiquiàtrics. Maneig mèdic i nous tractaments.
 • Tics i síndrome de Tourette. Aspectes motors i conductuals. Maneig terapèutic.

Competències per a les quals et prepara el curs

L'estudiant podrà adquirir les competències següents: Conèixer les bases fisiopatològiques i les característiques fonamentals de les patologies relacionades amb els trastorns del moviment hiper i hipocinètics. Elaborar diagnòstics, a través de casos clínics i d'acord amb l'evidència científica actual, de les patologies principals relacionades amb els trastorns del moviment. Establir, a través de casos clínics, les estratègies i les opcions de tractament més adequades a cada trastorn, avaluant i ajustant el pla terapèutic segons les necessitats de cada pacient.

Destinataris

Perfils:
El programa de Trastorns del moviment es dirigeix a:
 • Neuròlegs especialistes en la malaltia de Parkinson i trastorns del moviment.
 • Neuròlegs generals.
 • Neurocirurgians.
 • Metges d'especialistes en medicina familiar i comunitària.
 • Metges residents.
 • Geriatres.
 • Llicenciats o diplomats en Infermeria.
 • Investigadors i becaris postdoctorals de l'àmbit.
 • Altres professionals de la salut amb interès en els enfocaments actuals per al diagnòstic i tractament dels trastorns del moviment.
A qui es dirigeix:
El programa de Trastorns del moviment es dirigeix a:
 • Neuròlegs especialistes en la malaltia de Parkinson i trastorns del moviment.
 • Neuròlegs generals.
 • Neurocirurgians.
 • Metges d'especialistes en medicina familiar i comunitària.
 • Metges residents.
 • Geriatres.
 • Llicenciats o diplomats en Infermeria.
 • Investigadors i becaris postdoctorals de l'àmbit.
 • Altres professionals de la salut amb interès en els enfocaments actuals per al diagnòstic i tractament dels trastorns del moviment.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Infermeria
 • Medicina
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Conèixer la semiologia i la manera d'examinar un pacient amb un trastorn del moviment
 • Identificar amb l'examen clínic les característiques principals de les diferents condicions que causen parkinsonisme, tremolors i trastorns hipercinètics.
 • Obtenir un diagnòstic clínic precís en els casos de trastorns de moviment senzills i proposar un diagnòstic diferencial en pacients amb trastorns de moviment més complexos.
 • Seleccionar les tècniques estratègiques d'examen complementari per a ajudar en el diagnòstic diferencial dels diferents trastorns del moviment i comprendre millor el paper de la neuroimatge i el paper dels futurs biomarcadors.
 • Comprendre la fenomenologia clínica dels símptomes motors i discutir les opcions de tractaments disponibles per a la malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment
 • Comprendre la fenomenologia clínica dels símptomes no motors en la malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes, la malaltia de Huntington i la síndrome de Tourette i ser capaç de seleccionar les eines adequades per avaluar i proposar les millors estratègies de tractament per als trastorns cognitius i conductuals que poden acompanyar aquestes malalties
 • Identificar les bases racionals i l'evidència per a les indicacions d'estimulació cerebral profunda, infusions contínues d'apomorfina i de levodopa-carbidopa, i altres procediments avançats per al tractament de la malaltia de Parkinson, així com entendre l'eficàcia i els riscos associats per a cada procediment

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Un cop superada l'especialització, es tindran coneixements suficients per dur a terme i/o millorar l'assistència neurològica (mèdica o d'infermeria, depenent de la titulació de què es disposi prèviament) pacients afectes de trastorns del moviment, tant en entorn hospitalari com en centres de salut despecialitats que disposin de neurologia. També es pot optar a treballs dins de les empreses farmaceútiques que disposin de fàrmacs per tractar malalties que cursen amb trastorns del moviment, com a suport assistencial fonamentalment.

Promocions

10% descompte
Diploma d'Expert de Trastorns del Moviment (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X