ESIC, BUSINESS&MARKETING SCHOOL (Barcelona)
Grau
Presencial
Oficial / Homologat
4 Anys
  • Barcelona
7.820 €

Descripció

ESIC, com a centre adscrit centre vinculat a la Universitat Rovira i Virgili, t'ofereix el Grau Oficial en Màrqueting un grau amb alt reconeixement empresarial que et permet enfrontar-te a qualsevol repte dins de l'empresa, facilitant l'accés a nombroses

opcions laborals i capacitándote per exercir funcions directives en qualsevol organització, nacional i internacional.

El Grau Oficial en Màrqueting d'ESIC et proporciona formació orientada a la gestió empresarial, el màrqueting i la investigació de mercats.

A més adquiriràs coneixements, habilitats i aprendràs a utilitzar les eines de màrqueting necessàries per enfrontar-te amb èxit a les noves exigències de les empreses.

En cursar el Grau Oficial en Màrqueting a ESIC incorpores complements formatius específics encaminats a dotar-te de les millors eines a l'hora de enfrontar-te als reptes professionals.

El programa té com a objectiu fonamental formar professionals del màrqueting amb una alta capacitat d'ocupabilitat.

El grau formarà professionals de l'empresa enfocats als àmbits de màrqueting, investigació de mercats, comercial i comunicació empresarial.

Això vol dir que el contingut del programa proporcionarà:

Una visió global de la disciplina del Màrqueting i la seva integració en l'àmbit empresarial.Formació en metodologies i eines pròpies de l'àmbit del màrqueting, comercial, investigació de mercats i comunicació empresarial.
Una visió pràctica de la disciplina, enfocada a l'ocupabilitat de l'egressat.
Veure més

Temari del curs

Primer curs:
• Introducció al Màrqueting
• Introducció a l'Empresa
• Matemáicas Empresarials
• Història Econòmica
• Sociologia de l'Empresa
• Comunicació Empresarial
• Idioma Modern
• Estadística aplicada al Màrqueting
• Economia I: Microeconomia
• Informàtica Aplicada al Màrqueting

Segon curs:
• Economia II: Macroeconomia
• Anàlisi Econòmic Financer en Màrqueting I
• Dret Mercantil
• Responsabilitat i Màrqueting Social Corporatiu
• Comportament del Consumidor I
• Màrqueting Estratègic
• Anàlisi Econòmic Financer en Màrqueting II
• Investigació de Mercats I
• Comportament del Consumidor II
• Política de Producte
• Política de Distribució
• Gestió Estratègica de la Marca

Tercer curs:
• Comunicació i Publicitat
• Mètodes de Decisió aplicats al Màrqueting
• Màrqueting i Sistemes d'Informació aplicats
• Política de Preus i Costos
• Tècniques de Negociació Comercial
• Màrqueting Relacional i Directe
• Creació d'Empreses
• Direcció de Recursos Humans
• Direcció de Vendes
• Direcció de Màrqueting Internacional
• Estratègies de Màrqueting Digital
• Investigació de Mercats II

Quart curs:
• Direcció Estratègica
• Pla de Màrqueting
• Optativa 1
• Optativa 2
• Optativa 3
• Optativa 4
• Optativa 5
• Pràctiques Externes
• AnualTrabajo Fi de Grau
Veure més

Destinataris

Estudiants que desitgin dedicar-se al màrqueting i / o la gestió comercial.

Alumnes amb capacitat lògica-analítica. La titulació et prepara per a l'anàlisi dels mercats i les seves competències.

Alumnes amb capacitat creativa. Proporciona una estructura de pensament versàtil, coherent i creativa.

Estudiants que desitgin relacionar-se amb l'economia digital. Incorpora elements formatius relacionats amb l'economia digital i l'ús de les noves tecnologies.

Veure més

Requisits

• L'accés al Grau en Màrqueting requerirà estar en possessió del títol de batxiller o equivalent i la superació de la prova a què es refereix l'article 42 de la Llei Orgànica 6/2001, d'Universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 abril, sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent.

• L'estudiant de nou ingrés ha d'estar motivat per desenvolupar-se en l'àmbit del màrqueting, vendes, comunicació, la direcció i gestió empresarial. És recomanable posseir algunes competències i actituds clau com la responsabilitat i la capacitat de treball autònom i en equip, habilitats comunicatives, dots comercials, capacitat d'acció i iniciativa, capacitat per a les relacions personals, interès per les noves tecnologies de la informació i l'emprenedoria .

• També és recomanable que els futurs estudiants disposin de capacitat de raonament numèric i abstracte, coneixements bàsics de matemàtiques, i una correcta expressió oral i escrita.

Veure més

Prova d'accés

El candidat haurà de realitzar una prova d'admissió.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Horari/Torn

Divendres i dissabtes de 09:00 a 15:00.

Durada

Data d'inici: 12/09/2018.
Data finalització: juliol 2019.

Objetius

La Missió de la titulació és oferir una formació completa que capaciti als seus egressats en l'exercici professional del màrqueting dins d'una organització empresarial. Per a això, estableix els següents objectius formatius:

Descriure la disciplina del màrqueting, de forma integrada i relacionada amb les funcions bàsiques d'una empresa.

Aprofundir en les diferents àrees de coneixement del màrqueting, oferint una formació bàsica en cadascuna d'elles, tant en metodologies com a eines.

Establir la necessària correlació entre les diferents àrees del màrqueting i la relació amb la consecució dels objectius de màrqueting.

Oferir una formació pràctica que apropi la realitat empresarial als estudis universitaris.

Perspectives laborals

Aquesta titulació permetrà enfrontar-se a qualsevol repte dins de l'empresa, facilitant l'accés a nombroses opcions laborals, bàsicament en els àmbits de Màrqueting, Investigació de Mercats, Comercial i Comunicació Empresarial.

Àmbit de màrqueting:
Director de màrqueting o comercial
Brand manager / Cap de Marca
Product Manager / Cap de Producte
Analyst customer relationship
Trade màrqueting manager
Responsable de Màrqueting Digital

Àmbit d'Investigació de Mercats:
Analista de mercat
Business Intelligence

Àmbit Comercial:
Director comercial
Director de comerç internacional
Cap de producte i vendes
Responsable de Desenvolupament de Negoci
account manager

Àmbit Comunicació Empresarial:
Responsable de comunicació

Promocions

Pla de beques i ajudes a l'estudi disponibles.

Preu

7.820 €

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau Oficial en Màrqueting

Grau Oficial en Màrqueting