Educació Infantil

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Curs presencial d'Edució Infantil.

Temari

Mòduls primer curs:
 • Didàctica de l'educació infantil.
 • Autonomia personal i salut infantil.
 • El joc infantil i la seva metodologia.
 • Expressió i comunicació.
 • Desenvolupament cognitiu i motriu.
 • Desenvolupament socioafectiu.
 • Formació i orientació laboral.
 • Habilitats socials i professionals.

Mòduls segon curs:
 • Intervenció amb famílies i atenció a menors amb risc social.
 • Didàctica de l'educació infantil.
 • El joc infantil i la seva metodologia.
 • Expressió i comunicació.
 • Desenvolupament cognitiu i motriu.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d'atenció a la infància.
 • FCT.

Durada

Durada: 2 cursos. 1.600 hores lectives. 400 hores en empreses.

Objectius

 • Programar i avaluar els processos educatius i d'atenció a la infància, per a nens entre 0 i 6 anys.
 • Preparar, realitzar i avaluar les activitats destinades al desenvolupament d'hàbits d'autonomia i a l'atenció de les necessitats bàsiques dels nens entre 0 i 6 anys.
 • Preparar, desenvolupar i avaluar projectes educatius formals i no formals.

Titulació obtinguda

Tècnic superior en Educació Infantil.

Perspectives laborals

Educador infantil en llars d'infants. Animador infantil en colònies d'estiu, tallers, ludoteques, etc. Educador en institucions o programes en el sector dels serveis socials d'atenció a la infància.

Avantatges del curs

Valors afegits: Interacció 0-3: és un espai destinat a dissenyar activitats innovadores per després anar a experimentar-se a diferents escoles bressol i, des de l'experiència, aprendre a adequar l'activitat dissenyada a la realitat dels nens del primer cicle d'Infantil. La interacció amb alumnes de P3, P4 i P5 permet treballar de forma pràctica una part dels continguts del cicle. Elecció de la llars d'infants: cada alumne pot decidir el lloc on farà les pràctiques.
Educació Infantil
Jesuïtes Bellvitge. Centre d'Estudis Joan XXIII
Campus i seus: Jesuïtes Bellvitge. Centre d'Estudis Joan XXIII
Jesuïtes Bellvitge. Centre d'Estudis Joan XXIII
Av. Mare de Déu de Bellvitge 100-110 08907 L'Hospitalet (Barcelona)
Jesuïtes Bellvitge. Centre d'Estudis Joan XXIII
Av. Mare de Déu de Bellvitge 100-110 08907 L'Hospitalet (Barcelona)
Cursos més populars
X