Descripció


El títol d'Especialista en Intel·ligència Emocional en l'Àmbit Social s'ha creat amb l'objectiu d'assolir una necessitat molt sol·licitada en el sector professional: establir una relació harmònica entre la teoria i la pràctica, centrant el focus d'atenció en la persona, per millorar la tasca professional i personal i, en conseqüència, contribuir a la construcció d'una societat més sana i humanitzada.

Per això, aquest títol d'especialista té un caràcter eminentment pràctic i aplicat. Dirigit a professionals dels diferents àmbits de les ciències socials (psicòlegs, mestres, educadors socials, treballadors socials, pedagogs, etc.), i el principal objectiu és dotar d'eines i competències per a una comprensió profunda de la persona que garanteixi, a més de els coneixements propis de les diferents disciplines, una praxi professional d'alta qualitat. Les persones que optin per cursar aquest màster tindran l'oportunitat de consolidar i potenciar la seva pròpia intel·ligència emocional, el que redundarà en una optimització del seu estat de benestar personal i laboral.

En les últimes dècades, el concepte d'intel·ligència emocional ha suscitat un gran interès tant entre la població general com en l'àmbit científic i professional. Els avenços científics d'aquests anys, d'una banda, evidencien que es tracta d'una habilitat fonamental per al desenvolupament de competències personals i socials, que augmenta el benestar i l'ajust psicològic de les persones i que influeix positivament en el rendiment de les seves activitats; i, d'altra banda, demostren que constitueix un factor de protecció davant el desenvolupament de diferents trastorns mentals i físics.

A més de difondre els avenços científics i professionals en l'àmbit de la intel·ligència emocional que fomenten la formació i l'actualització permanent, aquest postgrador aporta eines per enriquir el treball professional i el creixement personal per tal d'assolir un desenvolupament professional íntegre.

L'experiència professional i de recerca de l'equip docent permet oferir l'acostament a un ampli ventall de contextos en què pot ser aplicat el coneixement de la intel·ligència emocional, i permet presentar diferents estratègies que promouen nous abordatges d'intervenció en l'àmbit social i de la salut.

destinataris

Dirigit a llicenciats, diplomats o graduats universitaris vinculats a l'àmbit social (psicòlegs, educadors socials, mestres, treballadors socials, pedagogs, etc.). Es valorarà individualment a cada aspirant partint de la seva formació i trajectòria personal i laboral.

Aquells estudiants que accedeixin sense titulació oficial universitària obtindran un certificat d'extensió universitària.Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Les emocions (2 ECTS)
Mòdul 2. Bases científiques de la intel·ligència emocional (1 ECTS)
Mòdul 3. La persona (2 ECTS)
Mòdul 4. Estratègies d'intervenció basades en la intel·ligència emocional (2 ECTS)
Mòdul 5. Dimensió social de la Intel·ligència emocional (2 ECTS)
Mòdul 6. Intervencions psicosocials des de la intel·ligència emocional (3 ECTS)
Mòdul 9. Assistència a monogràfics (1 ECTS)
Mòdul 10. Seminari de desenvolupament personal (3 ETCS)
Mòdul 11. Investigació en Intel·ligència emocional (2 ETCS)
Mòdul 12. Projecte de recerca (6 ECTS)
Mòdul 13. Pràcticum (6 ECTS)
Total Crèdits 30 ECTS
Veure més

Metodologia

Teòric-experiencial.

A més de les sessions dels seminaris pròpiament vivencials, a la resta de les sessions es combinen les metodologies teòrica i experiencial.

Horari/Torn

Horari: Divendres de 17.00 h a 21.00 h; Dissabte de 10.00 h a 14.00 hi de 15.00 h a 19.00 h.
Caps de setmana alterns.

Durada

Durada: Setembre de 2018 - juny de 2020.

Lloc on s'imparteix el curs

Centro de Investigación y Desarrollo de la Inteligencia Emocional. Fundación Ramón Rosal.
C/ Pintor Velázquez, 66 08302 Mataró.

Objectius

Adquirir un ampli coneixement sobre les emocions i la dimensió emocional de les persones.

Conèixer els últims avenços en l'estudi de la intel·ligència emocional.

Fomentar el creixement emocional de les persones a partir de la implementació d'intervencions orientades al desenvolupament de la intel·ligència emocional.

Desenvolupar estratègies personals per enfortir la intel·ligència emocional i resiliència professional.

Dissenyar, aplicar i avaluar programes i estratègies d'intervenció des de la intel·ligència emocional en l'àmbit social i de la salut, amb el qual es contribueixi al coneixement científic.

Impulsar el desenvolupament d'una pràctica professional més humanitzada

Promocions

Finançament: l'import del curs s'abonarà de forma fraccionada.

Preu

2.500 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Especialització en Intel·ligència Emocional en l'àmbit social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Especialització en Intel·ligència Emocional en l'àmbit social