Expert en TDAH, Trastorns de l'aprenentatge i trastorns de la conducta. 10a Edició Online

1043 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.380 €
Sol·licita informació
FUNDACION ADANA
Expert en TDAH, Trastorns de l'aprenentatge i trastorns de la conducta. 10a Edició Online
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
9 mesos
Preu 2.380 €

Descripció

Fundació Adana ofereix aquest títol de postgrau amb l'aval de 20 anys de treball en l'àmbit de l'educació i la salut, i els bons resultats obtinguts en l'avaluació realitzada de les anteriors edicions, amb el suport i la col·laboració sempre present d'un prestigiós equip de professionals,
Es tracta d'un postgrau teòric-pràctic, de 20 crèdits ECTS, i en contacte constant amb el món de la salut i l'educació.
Mitjançant aquest postgrau l'alumne podrà:
• Ampliar la seva formació com a professional, en qualsevol de les especialitats a què es dirigeix ??el postgrau
• Estudiar casos reals a partir de les nombroses i reconegudes activitats dutes a terme en Fundació Adana i entitats col·laboradores
• Analitzar la realitat dels pacients amb aquests trastorns des de la seva primera infància fins a l'edat adulta.
• Aprendre i entrenar-se en el maneig del diagnòstic d'aquests trastorns.
• Conèixer i practicar amb els recursos terapèutics disponibles per atendre infants i joves amb aquests trastorns.
• Reforçar i incrementar les habilitats necessàries per assolir l'excel·lència en l'exercici professional.

Temari

Trastorns d'inici en la infància:
• El Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), de la infància la tercera edat.
• El Trastorn negativista desafiant
• El Trastorn de Conducta
• Els Trastorns de l'aprenentatge: Trastorn de la lectura, Trastorn del càlcul i Trastorn de l'expressió escrita (Dislèxia, Discalcúlia ...)
• Trastorns de Tics: Trastorn de la Tourette
• Trastorns de l'espectre autista (TEA): Trastorn d'Asperger

Altres trastorns en la infància, adolescència i edat adulta:
• Trastorns de l'estat d'ànim: Trastorn depressiu i Trastorn bipolar
• Trastorns d'ansietat
• Trastorn antisocial de la personalitat
• Trastorns per abús de substàncies i altres addiccions
• Fenotips específics: Síndrome X fràgil i Síndrome alcohòlica fetal
• Causes i mecanismes implicats en l'aparició d'aquests trastorns.

L'avaluació d'aquests trastorns:
• L'entrevista clínica
• Escales de detecció
• Tests i qüestionaris
• L'exploració neuropsicològica
• Diagnòstic diferencial
• Comorbiditats i problemes associats
• Abordatge i tractament d'aquests trastorns:

Intervenció amb els infants i joves
• Intervenció amb els adults
• Psicoeducació a les famílies
• Psicoeducació als docents i programes a les escoles
• Tractament conductual
• Entrenament en habilitats socioemocionals
• Entrenament en autoinstruccions
• Grups d'ajuda mútua
• Programes de Coaching
• Hospitals de dia
• Tractament farmacològic
• Tractament psicopedagògic
• Tractaments efectius versus tractaments controvertits

La resolució de conflictes:
• Conflictes a la llar
• Conflictes a l'escola
• Relació família-escola
• Risc social: sexe, drogues i delinqüència
• L'agressivitat
• "Bullying"
• El fracàs escolar:

Intervenció psicopedagògica dels trastorns de l'aprenentatge
• Estratègies per millorar la motivació, l'autoestima i la comunicació
• El nen i jove amb altes capacitats

Competències per a les quals et prepara el curs

L'alumne estudiarà sobre casos reals, analitzarà la realitat dels pacients amb TDAH, Trastorns de l'Aprenentatge i els Trastorns de la Conducta des de la seva primera infància fins a l'entrada en l'edat adulta, aprendrà a entrenar-se al diagnòstic d'aquests trastorns i coneixerà i practicarà amb els tractaments més recomanats.

Destinataris

Dirigit a professionals de qualsevol de les següents especialitats: Medicina, psicologia, psicopedagogia, pedagogia, magisteri, infermeria, treball social o logopèdia. S'atenen de manera particular altres especialitats.

Requisits

Com a requisit d'admissió és necessària una titulació universitària, llicenciatura o diplomatura, en alguna de les següents especialitats: Medicina, Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Magisteri, Infermeria, Treball Social o Logopèdia, encara que s'atén de manera particular altres sol·licituds que no provinguin de aquestes especialitats.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Prova d'accés

Sense prova d'accés.

Metodologia

El curs es porta a terme de forma Online. El curs està constituït per 4 blocs teòrics, que l'alumne treballarà mitjançant una plataforma de formació a distància. Quinzenalment l'alumne rebrà els materials i les indicacions que li permetran desenvolupar favorablement el curs. Els diferents professors i consultors que han desenvolupat els continguts seran els encarregats d'exposar, supervisar i avaluar les diferents activitats dissenyades per a cada un dels aprenentatges. La càrrega lectiva total del curs és de 20 crèdits ECTS. Hi ha la possibilitat de dur a terme el curs complet o de forma independent alguns dels seus mòduls.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

L'alumne dedicarà unes 4-8 hores de treball setmanals.

Objectius

Proporcionar a tots els alumnes els últims coneixements i actualitzacions que li permetin desenvolupar-se de la forma més reeixida possible en la seva tasca professional, beneficiant al seu torn de l'experiència, coneixements, activitats i contactes professionals del conjunt del professorat i de Fundació Adana.

Titulació obtinguda

Diploma de postgrau de la Fundació Adana d'expert en TDAH, Trastorns de l'Aprenentatge i Trastorns de la Conducta. Es troba reconegut com a títol propi pel Centre Universitari La Salle (adscrit a la Universitat Autònoma de Madrid). Reconegut per la S. Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil i per la S. Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, A. Espanyola de Pediatria i la seva Societat de Psiquiatria, pel Sistema Nacional de Salut amb 20 crèdits i pel Departament d'Ensenyament

Perspectives laborals

Els alumnes que hagin finalitzat el curs es trobaran competents per desenvolupar noves vies o projectes professionals. També se'ls obre la possibilitat d'endinsar-se en una xarxa de professionals que treballen en l'àmbit de la salut infantojuvenil, aspecte que pot beneficiar enormement la seva pràctica professional.

Promocions

S'ofereixen beques, promocions i descomptes.

Preu

Preu 2.380 €
Pagament inicial de 900 euros en el moment de la matrícula, resta a pagar en 4 pagaments durant el curs.

Avantatges del curs

Els 20 anys d'existència de Fundació Adana ha portat al fet que actualment sigui un centre de referència en el TDAH i els trastorns associats. Adana atén anualment a més de 2000 famílies i ofereix tractament diàriament a més de 200 nens i joves. L'alumne del curs podrà tenir accés a conèixer les activitats de la fundació de forma directa.

Borsa de treball

Els alumnes en finalitzar el curs passen a formar part de la Borsa de treball de Fundació Adana on van de forma freqüent centres o professionals en recerca de col·laboradors.

Professorat

La majoria del curs està impartit per professionals d'elevat prestigi que aporten la seva experiència professional des de diferents àrees. Entre ells es troben: Dr. J. A. Ramos, Hosp. Valle Hebrón de Barcelona. Dra. Amaya Hervás, Hosp. Univ. Mútua de Terrassa. Lda. Rosa Nicolau, Hospital Clínico de Barcelona. Dr. Josep Artigas,Centro Psyncron de Sabadell. Dr. José Angel Alda,Hosp. Sant Joan de Déu. Dr. Jordi Sasot Llevadot, Centre guia i Centre Mèdic Teknon. Dra. Lefa Eddy, Centre Mèdic Sant Ramón. Dr. Mariano Trillo, Centro Avanza de Barcelona. Dr. Juan Antonio Amador,Universidad de Barcelona.

Tipus d'avaluació

S'avaluarà la participació en els exercicis i pràctiques proposades, així com la participació en els fòrums. A més l'alumne realitzarà un qüestionari de continguts en finalitzar cada quinzena.

Lloc on s'imparteix el curs

El curs es porta a terme totalment a distància mitjançant un espai de formació en línia (moodle).

Horari

Es tracta d'un curs a distància l'alumne escull el seu horari de treball.
Expert en TDAH, Trastorns de l'aprenentatge i trastorns de la conducta. 10a Edició Online
FUNDACION ADANA
Campus i seus: FUNDACION ADANA
FUNDACION ADANA
Avda. Tibidabo, 15 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X